شماره‌های پیشین نشریه

آمار و اطلاعات کلی نشریه:

 

تعداد دوره منتشر شده تاکنون

15

 تعداد شماره منتشر شده تاکنون

59

تعداد مقالات چاپ شده

181

تعداد مقالات مشاهده شده

33529

تعداد مقالات دانلود شده از وب سایت نشریه

27430

 تعداد مقالات ارسال شده در سال 99

248

 تعداد مقالات پذیرفته نشده در سال 99

175

 تعداد مقالات پذیرفته شده در سال 99

18

 درصد پذیرش مقالات در سال 99

7

مدت زمان پذیرش (روز) در سال 99

108

تعداد پایگاه های که نشریه در آن نمایه شده

19

متوسط زمان داوری مقالات در سال 99

15

متوسط زمان انتشار(بعد از پذیرش)(روز) در سال 99

41

 

 

 

 

 

 

 

برخی از پایگاههای نمایه کننده نشریه:

                                      

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 70، مهر 1402، صفحه 1-300 (جنبه های فرهنگی و اجتماعی برنامه درسی) 

بررسی جایگاه تجارب زیسته قومیتی در برنامه درسی پنهان دوره متوسطه اول ایران

فرزانه پاکدامن؛ مهدی دوایی؛ علی اکبر خسروی؛ حمیدرضا رضازاده بهادران


محتوای برنامه درسی آموزش شایستگی‌های دوست داشتنی‌ترین خویشتن معلمان: مطالعه فراترکیب

مریم سادات فخیم پور؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ بابک شمشیری؛ جعفر جهانی


تبیین مؤلفه های معلّم فضیلتمند از منظر دیوید کار

سمیه کیانی؛ محمد حسین حیدری؛ فریدون شریفیان


ابر واژگان