شماره‌های پیشین نشریه

با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه
با تمرکز بر آموزش هنر و زیبایی شناسی

آمار و اطلاعات کلی نشریه:

 

تعداد دوره منتشر شده تاکنون

15

 تعداد شماره منتشر شده تاکنون

59

تعداد مقالات چاپ شده

181

تعداد مقالات مشاهده شده

33529

تعداد مقالات دانلود شده از وب سایت نشریه

27430

 تعداد مقالات ارسال شده در سال 99

248

 تعداد مقالات پذیرفته نشده در سال 99

175

 تعداد مقالات پذیرفته شده در سال 99

18

 درصد پذیرش مقالات در سال 99

7

مدت زمان پذیرش (روز) در سال 99

108

تعداد پایگاه های که نشریه در آن نمایه شده

19

متوسط زمان داوری مقالات در سال 99

15

متوسط زمان انتشار(بعد از پذیرش)(روز) در سال 99

41

 

 

 

 

 

 

 

برخی از پایگاههای نمایه کننده نشریه:

                                      

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 61، تابستان 1400، صفحه 1-250 (با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه) 

2. جایگاه قومیت در برنامه‌های درسی پنهان دوره دوم متوسطه

صفحه 27-58

ایوب گرشاسبی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی


3. طراحی الگوی برنامه درسی هویت دینی در دوره اول متوسطه

صفحه 59-92

حسن نجفی؛ حسن ملکی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ علی مصباح


4. نقش عوامل جمعیت شناختی در استفاده دانش‌آموزان متوسطه از فناوری اطلاعات و ارتباطات

صفحه 93-128

علی نوری؛ طالب زندی؛ هدایت اله اعتمادزاده؛ راضیه جلیلی؛ صابر منصوری


6. تحلیل زیرساخت‌های درس تربیت‌بدنی در نظام آموزش و پرورش ایران

صفحه 151-174

فاطمه رجبی وندچالی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین نظری


ابر واژگان