شماره‌های پیشین نشریه

با تمرکز بر فناوری و برنامه درسی
با تمرکز بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی برنامه درسی
با تمرکز بر آموزش ابتدایی

آمار و اطلاعات کلی نشریه:

 

تعداد دوره منتشر شده تاکنون

15

 تعداد شماره منتشر شده تاکنون

59

تعداد مقالات چاپ شده

181

تعداد مقالات مشاهده شده

33529

تعداد مقالات دانلود شده از وب سایت نشریه

27430

 تعداد مقالات ارسال شده در سال 99

248

 تعداد مقالات پذیرفته نشده در سال 99

175

 تعداد مقالات پذیرفته شده در سال 99

18

 درصد پذیرش مقالات در سال 99

7

مدت زمان پذیرش (روز) در سال 99

108

تعداد پایگاه های که نشریه در آن نمایه شده

19

متوسط زمان داوری مقالات در سال 99

15

متوسط زمان انتشار(بعد از پذیرش)(روز) در سال 99

41

 

 

 

 

 

 

 

برخی از پایگاههای نمایه کننده نشریه:

                                      

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 71، بهمن 1402، صفحه 1-292 (با تمرکز بر فناوری و برنامه درسی) 

سناریوهای بدیل برنامه درسی دوره ابتدایی در افق 1415: رویکردی آینده‌نگارانه

صفحه 1-28

10.22034/jcs.2024.166898

الهام یوسفی همدانی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ یاسمین عابدینی؛ محسن طاهری دمنه


شناسایی انواع شایستگی‌ها برای تحقق تربیت اجتماعی دموکراتیک در نظام آموزش و پرورش ایران

صفحه 99-128

10.22034/jcs.2024.161739

پرنیان تقی پور حویزی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ محمود مهرمحمدی؛ سیدعبدالوهاب سماوی


ابر واژگان