آمار و اطلاعات کلی نشریه:

 

تعداد دوره منتشر شده تاکنون

15

 تعداد شماره منتشر شده تاکنون

59

تعداد مقالات چاپ شده

181

تعداد مقالات مشاهده شده

33529

تعداد مقالات دانلود شده از وب سایت نشریه

27430

 تعداد مقالات ارسال شده در سال 99

248

 تعداد مقالات پذیرفته نشده در سال 99

175

 تعداد مقالات پذیرفته شده در سال 99

18

 درصد پذیرش مقالات در سال 99

7

مدت زمان پذیرش (روز) در سال 99

108

تعداد پایگاه های که نشریه در آن نمایه شده

19

متوسط زمان داوری مقالات در سال 99

15

متوسط زمان انتشار(بعد از پذیرش)(روز) در سال 99

41

 

 

 

 

 

 

 

برخی از پایگاههای نمایه کننده نشریه:

                                      

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 68، خرداد 1402، صفحه 1-350 (با تمرکز بر آموزش ابتدایی) 

گونه‌شناسی ادراک معلمان نمونه ابتدایی از تدریس: یک مطالعه پدیدارنگارانه

صفحه 33-56

حسین چهارباشلو؛ مجید علی عسگری؛ خلیل غلامی؛ نعمت اله موسی پور


ویژگی های برنامه درسی کارآفرینی فناورانه در دوره ابتدایی

صفحه 57-78

سمیه خاوری؛ فرهاد سراجی؛ محمد رضا یوسف زاده چوسری


طراحی و اعتبارسنجی الگوی صلاحیت حرفه ای راهبران آموزشی در دوره ابتدایی

صفحه 197-222

صدیقه غلامی علوی؛ جواد حاتمی؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی


ساخت ابزار میزان‌شده برای سنجش مدارس اثربخش دوره‌ ابتدایی

صفحه 247-288

سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی الله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده؛ بلال ایزانلو


ابر واژگان