داوران

به منظور تحقق اهداف و سیاست های نشریه، داوران محترم باید در ملاک‎های علمی داوری مقالات به موارد ذیل توجه نمایند:

1ـ معطوف به طرح اندیشه‎های تازه و رویکردهای مهم حوزه برنامه درسی در مقیاس جهانی،

2ـ ارتباط با مسائل اساسی مبتلابه برنامه ‎ریزی درسی در کشور،

3ـ حاوی نقد و ارزیابی مباحث و موضوعات با توجه به شرایط و ویژگی‎های جامعه ایران،

4ـ ارائه دیدگاه­ها و تحلیل‎های تازه به منظور توسعه مرزهای دانش بومی و جهانی در قلمرو برنامه درسی،

5ـ ارائه راهبردها و پیشنهادهای مشخص برای تغییر و بهبود تصمیم‎گیری‎ها و سیاست‎گذاری‎های حوزه برنامه درسی،

6ـ مبتنی بر پژوهش اصیل؛ خواه نظری یا میدانی،

7ـ برخوردار از رویکردهای مطالعاتی تطبیقی به عنوان اولویت.

عملکرد داوران  فصلنامه مطالعات برنامه درسی (سال 1401)

 

ردیف

اسامی داوران

محل کار و حوزه تخصصی

مرتبه علمی

لینک عضویت در پابلونز

1.         

یوسف ادیب

دانشگاه تبریز: پدیدار نگاری

استاد

 

2.         

صمد ایزدی

دانشگاه مازندران: دیدگاههای برنامه درسی

دانشیار

 

3.         

حسین جعفری ثانی

 دانشگاه فردوسی مشهد: تدریس، طراحی و تدوین برنامه درسی

 دانشیار

 

4.         

زهرا گویا

دانشگاه شهید بهشتی:  آموزش ریاضی- برنامه درسی

استاد

 

5.         

محمد عطاران

دانشیار دانشگاه مالایا مالزی: فاوا، روش شناسی،  فرهنگ‌ها

دانشیار

 

6.         

کورش فتحی واجارگاه

استاد دانشگاه شهید بهشتی: برنامه درسی آموزش عالی

استاد

 

7.         

علیرضا کیامنش

استاد دانشگاه تربیت معلم: سنجش و ارزشیابی، روش شناسی

استاد

 

8.         

حسن ملکی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی: برنامه درسی، روانشناسی آموزش و پرورش، دوره های تحصیلی

استاد

 

9.         

دکتر محمود مهرمحمدی

استاد دانشگاه تربیت مدرس: نظریه برنامه درسی، طراحی، تدوین، دیدگاهها

استاد

 

10.     

نعمت اله موسی پور

دانشگاه فرهنگیان تهران: برنامه ریزی، طراحی، تدوین، تاریخ، ارزشیابی، تدریس و معلم

استاد

 

11.     

مرزبان ادیب منش

دانشگاه فرهنگیان: برنامه درسی معنوی / ارزشیابی توصیفی / زیبایی شناسی

استادیار

 

12.     

آمنه احمدی

بازنشسته آموزش و پرورش: آموزش ابتدایی؛ کارورزی / اسناد بالادستی،  تغییر برنامه درسی

-

 

13.     

سعید صفایی موحد

شرکت ملی نفت ایران:  نظریه برنامه درسی/ انواع برنامه درسی

-

 

14.     

پروین صمدی

دانشگاه الزهرا: برنامه درسی معنوی، تدوین برنامه درسی

دانشیار

https://publons.com/researcher/4629159/saeid-safaei-movahhed/

15.     

محمد جوادی پور

دانشگاه تهران: برنامه درسی در آموزش عالی، آموزش و یادگیری سازمانی، برنامه درسی تربیت بدنی

دانشیار

 

16.     

اسماعیل اولی

دانشگاه فرهنگیان ، تهران: آموزش شیمی

استادیار

 

17.     

عباس پورسلیم

دانشگاه شهید بهشتی: روش شناسی – برنامه درسی

-

 

18.     

بتول سبزه

دانشگاه فرهنگیان. تهران: کارآفرینی، آموزش پیش دبستانی

استادیار

 

19.     

پریسا زارع

دانشگاه پیام نور شیراز: انواع برنامه درسی، برنامه درسی نال

استادیار

 

20.     

رضا جعفری هرندی

دانشگاه قم: تربیت معلم، روش کمی، تحلیل محتوا

دانشیار

 

21.     

ابوالفضل رفیع پور

دانشگاه شهید باهنر کرمان: آموزش  ریاضی- برنامه درسی

دانشیار

 

22.     

زهره کرمی

دانشگاه فرهنگیان همدان: تربیت معلم، روایت پژوهی، تدریس، معلمان

استادیار

 

23.     

سلمان آخش

دانشگاه فرهنگیان یاسوج: آموزش و پرورش پیش از دبستان، روش های تدریس، ارزشیابی کیفی و توصیفی، مطالعه تطبیقی

استادیار

 

24.     

فرهاد سراجی

دانشگاه بوعلی سینا: فاوا / ارزشیابی

دانشیار

 

25.     

افسانه کلباسی

دانشگاه فرهنگیان اصفهان: آموزش ابتدایی / محتوای برنامه درسی / تربیت معلمان

استادیار

 

26.     

زهره عباباف

دانشگاه فرهنگیان تهران: مطالعات برنامه درسی و توسعه منابع انسانی- شایستگی های حرفه ای معلمان و استادان- راهبردهای شناختی و فراشناختی

استادیار

 

27.     

محبوبه خسروی

دانشگاه علامه طباطبائی: محتوای برنامه درسی

استادیار

 

28.     

سولماز نورآبادی

دانشگاه شاهد:  برنامه درسی میان رشته ای

استادیار

 

29.     

حسین قاسم پورمقدم

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی: زبان آموزی، آموزش متوسطه

دانشیار

 

30.     

رضوان صفیان

آموزش و پرورش/ معلم: طراحی برنامه درسی

-

 

31.     

سعید طولابی

دانشگاه خوارزمی تهران: روانشناسی، روش کمی

-

 

32.     

مریم نادری

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت: مسائل فلسفی، تربیتی و اسلامی - هویت

-

 

33.     

نرجس رستگاری

دانشگاه فرهنگیان کرمان: کارورزی، آموزش معلمان، تحلیل محتوا،

استادیار

narges rastegari's Publons profile

34.     

حمیدرضا مشهدی

دانشگاه فرهنگیان قزوین: محتوای برنامه درسی

استادیار

 

35.     

عبدالسعید محمدشفیعی

دانشگاه فرهنگیان تهران:  تربیت معلم، آموزش علوم تجربی، شیمی

استادیار

 

36.     

فاطمه‌سادات میرعارفین

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: زیبایی شناسی

-

 

37.     

پروین احمدی

دانشگاه الزهراس: برنامه درسی پیش دبستان و دبستان- برنامه درسی تلفیقی-

دانشیار

https://publons.com/researcher/4278156/parvin-ahmadi/

38.     

پوران خروشی

دانشگاه فرهنگیان اصفهان: آموزش معلمان / آموزش ابتدایی

استادیار

 

39.     

رحمت اله مرزوقی

دانشگاه شیراز: برنامه درسی معنوی، دینی، نال، نظریه   

استاد

 

40.     

رضا صابری

دانشگاه فرهنگیان کرمان: تربیت معلم، تربیت اخلاقی، روشهای کمی

استادیار

 

41.     

سهیلا غلام آزاد

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی: آموزش ریاضی

استادیار

 

42.     

عباس قلتاش

دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت: تربیت شهروندی، تربیت جنسی، اجرا و تغییر و ارزشیابی برنامه درسی

استادیار

https://publons.com/researcher/4638265/abbas-gholtash/

43.     

ناهید السادات غضنفری هاشمی

دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران: آموزش زبان، آموزش ابتدایی، سیستم، هم افزایی

استادیار

 

44.     

جمال سلیمی

دانشگاه کردستان: برنامه درسی میان رشته ای  

دانشیار

 

45.     

مرتضی سمیعی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: آموزش علوم، شیمی

 استادیار

 

46.     

مرضیه دهقانی

دانشگاه تهران: گفتمان های جدید / تربیت سیاسی و اجتماعی

استادیار

 

47.     

حسین چهارباشلو

دکتری برنامه ریزی درسی:  آموزش معلمان / گراندد تئوری

-

 

48.     

زهرا نیکنام

دانشگاه خوارزمی:  آموزش علوم

استادیار

 

49.     

علیرضا حیدری

دانشگاه فرهنگیان تهران: مطالعات اجتماعی/ علوم سیاسی/ تربیت معلم

استادیار

 

50.     

فاطمه اسلامی

آموزش و پرورش- معلم/ مدیر:  اجرای برنامه درسی، روش های کیفی، برنامه درسی در عمل

-

 

51.     

فرشته زینی وندنژاد

پژوهشکده برنامه ریزی درسی و مطالعات نوآوری آموزشی: آموزش ریاضی

-

 

52.     

محبوبه اظهری

دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  تهران:  برنامه درسی زبان فارسی

-

 

53.     

مقصود امین خندقی

دانشگاه فردوسی مشهد: نظریه برنامه درسی / برنامه درسی معنوی،  برنامه درسی اسلامی، فطرت گرایی گفتمان های برنامه درسی

دانشیار

 

54.     

اعظم زرقانی

دانشگاه فردوسی مشهد: تغییر برنامه درسی، آموزش معلمان

استادیار

 

55.     

جواد لیاقت دار

دانشگاه اصفهان: آموزش متوسطه، نظریه، روشها،

استاد

 

56.     

محسن کردلو

دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی: فلسفه تعلیم و تربیت – زیبایی شناسی

 -

 

57.     

محمد نوریان

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب: طراحی برنامه درسی، نیاز سنجی، تحلیل محتوا، برنامه درسی فارسی

دانشیار

 

58.     

یونس امیراحمدی

دانشگاه فرهنگیان: فلسفه علم / آموزش علوم، تحلیل محتوا، منطق برنامه درسی

-

 

59.     

اعظم غلامی

دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران: آموزش علوم تجربی

استادیار

 

60.     

اکرم حمیدی نصرآباد

آموزش و پرورش/ معلم: برنامه درسی زبان فارسی

-

https://publons.com/researcher/4633814/akram-hamidi-nasrabad

61.     

آیدین مهدیزاده تهرانی

دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید رجایی: برنامه درسی، آموزش هنر

-

 

62.     

حسن علی گرمابی

دانشگاه فرهنگیان البرز: تربیت فرهنگی / تربیت معلمان

استادیار

 

63.     

عبداله پارسا

دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران: برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی، آموزش عالی

دانشیار

 

64.     

علی محبی

دانشگاه علوم انتظامی/ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی: تربیت اخلاقی، آموزش متوسطه، ارزشیابی

استاد

 

65.     

غلامرضا یادگارزاده

دانشگاه علامه طباطبائی: ارزشیابی

 استادیار

 

66.     

محمد حسنی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: تربیت اخلاقی/ ارزشیابی آموزشی و توصیفی

دانشیار

 

67.     

مریم قاسمی

دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی: تربیت معلم، استادان، معلمان

-

 

68.     

مهدیه سادات وقور کاشانی

سازمان سنجش: ارزشیابی برنامه درسی، شایستگی های معلمی، تربیت معلم

-

 

69.     

میثم غلام پور

دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران: آموزش و کارورزی

-

 

70.     

نادر سلسبیلی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: ارزشیابی / تدوین برنامه درسی/ تلفیق/ نظریه برنامه درسی

دانشیار

 

71.     

یحیی معروفی

دانشگاه فرهنگیان: ارزشیابی برنامه درسی /اجرای برنامه درسی

دانشیار

 

72.     

ابراهیم صالحی عمران

دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران: محیط زیست/ آموزش عالی

استاد

 

73.     

افسانه کرانی

دانشگاه فرهنگیان، سیستمی، پیچیدگی

-

 

74.     

روشنک آذری

دانشگاه فرهنگیان مشهد: زبان و ادبیات فارسی

 استادیار

 

75.     

زهرا احمدآبادی

دانشگاه فرهنگیان مشهد: آموزش شیمی

استادیار 

 

76.     

عبدالوهاب سماوی

دانشگاه هرمزگان:  برنامه درسی علوم پایه/ روان شناسی، سنجش، آزمونها

استادیار

 

77.     

علی نوری

دانشگاه ملایر: مطالعات عصب- تربیت ، ارزشیابی، روشها

دانشیار

 

78.     

علیرضا حیدرزادگان

دانشگاه زاهدان: ارزشیابی، آموزش پودمانی، آموزش علوم

دانشیار

linkedin.com/in/alireza-heidarzadegan-62144455

79.     

فاطمه احمدپور

دانشگاه خلیج فارس بوشهر: اموزش ریاضی

استادیار

 

80.     

قربان همتی

دانشگاه شیراز: کودکان استثنایی

دانشیار

 

81.     

مجید علی عسگری

دانشگاه خوارزمی: آموزش و پرورش تطبیقی

 دانشیار

 

82.     

مریم بنی عامریان

دانشگاه تهران: برنامه درسی- آموزش بزرگسالان - پیش دبستانی

-

 

83.     

مریم پورآقا

دانش آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی: فوق برنامه / کارآفرینی

-

 

84.     

حاتم احمدی

دانشگاه فرهنگیان: آموزش علوم، علوم پایه

استادیار

 

85.     

فاطمه اربابی فر

دانشگاه فرهنگیان: علوم پایه / فیزیک

استادیار

 

86.     

مهران اسدی

دانشگاه فرهنگیان: زیست شناسی

استادیار

 

87.     

عباس اناری نژاد

دانشگاه فرهنگیان

دانشیار

 

88.     

علی ایمان زاده

دانشگاه فرهنگیان

دانشیار

 

89.     

علی حسینی خواه

دانشگاه خوارزمی: برنامه درسی، طراحی، تدوین، روش شناسی

استادیار

 

90.     

کتایون حمیدی زاده

دانشگاه فرهنگیان: تربیت معلم،

استادیار

 

91.     

رضا ساکی

دانشگاه شهید رجائی: درس پژوهی، اقدام پژوهی، تربیت معلمان

دانشیار

 

92.     

مریم شفیعی سروستانی

دانشگاه شیراز: برنامه درسی، آموزش زبان انگلیسی

استادیار

 

93.     

آمنه صدر

دانشگاه فرهنگیان: تربیت معلم، برنامه درسی

استادیار

 

94.     

فائزه قدوسی

دانشگاه فرهنگیان: آموزش زیست شناسی، پدیدار نگاری

-

 

95.     

سید احمد مدنی

دانشگاه کاشان: تدریس، آموزش

استادیار

 

96.     

سید حشمت الله مرتضوی زاده

دانشگاه فرهنگیان: آموزش چند پایه، تربیت معلم

استادیار

 

97.     

حسن نجفی

آموزش و پرورش: دین و برنامه درسی

-

 

98.     

محمد نیرو

آموزش و پرورش: تدریس

-