اخبار و اعلانات

فهرست منابع انگلیسی

برای نمایه‎سازی نشریه، فهرست تمام منابع به زبان انگلیسی لازم است. در تهیه فهرست منابع از سبک APA استفاده شود. معرفی (فقط) تمامی منابع استناد شده در متن به ترتیب الفبایی، با ذکر نام خانوادگی، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان منبع (به صورت بولد)، نام مترجم منبع (در صورتی که به ترجمه فارسی آن استناد می‌شود) محل انتشار، نام ناشر و اعلام زبان (اگر منبع فارسی است).

مطالعه بیشتر