راهنمای نویسندگان

نویسنده محترم  با توجه به بخشنامه وزارت علوم و تاکید بر مشابهت یابی لازم است با مراجعه به سایت سمیم نور قسمت مشابهت یابی متن مقاله خود را مشابهت یابی و گزارش آن را در قسمت فایل های پیوست  مقاله ارسال فرمائید.

آدرس سایت سمیم نور:
http://www.samimnoor.ir/view/fa/default

سبک نگارش مقاله

 • برگه مشخصات شامل عنوان مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی؛ نام و نام خانوادگی پژوهشگر/ پژوهشگران (فارسی و انگلیسی)، درجه علمی، نشانی محل کار، پست الکترونیکی ((E-mail، تلفن تماس نویسنده مسئول اول و تاریخ ارسال مقاله.
 • تنظیم چکیده­ ها به دو زبان­ فارسی و انگلیسی (یا فرانسه) (بین 120 الی 150 کلمه)
 • کلید واژه­ها به ترتیب اهمیت و ارتباط با موضوع (3 تا 5 مورد)

 

پیشنهاد می­ شود مقاله شامل بخش­ های زیر باشد:

 • مقدمه (شامل: زمینۀ موضوع، مبانی نظری و پیشینه)
 • بیان مسئله و چارچوب نظری (شامل: شرح مساله، ضرورت بررسی، مدل نظری، هدف­ ها، پرسش­ ها یا فرضیه­ ها)  
 • روش­ پژوهش (شامل: روش و طرح پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه­ گیری و حجم نمونه، ابزار پژوهش و روش تحلیل داده‌ها)
 • گزارش یافته­ ها (شامل توضیحات، جداول، نمودارها و شکل‌ها. در صورت استفاده از جدول، نمودار و شکل، شماره جدول ­ها و عنوان آن­ها در بالای جدول­ ها و شماره نمودارها و عنوان آن­ها زیر نمودارها قرار گیرد).
 • نتیجه­ گیری و بحث و بررسی درباره نتایج (مقایسه یافته­ ها با پیشینه یا تطبیق با مبانی نظری، تفسیر نتایج، مقایسه نتایج بدست آمده و تبیین نتایج)
 • پیشنهادها (ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات شناسایی شده یا در ارتباط با نتایج به‌دست آمده با ارجاع به آنها)
 • پاورقی: معادل لاتین اصطلاحات و اسامی غیرایرانی مورد استناد در همان صفحه و در قسمت پاورقی می ­آید.
 • فهرست مآخذ فارسی و انگلیسی (به تفکیک): معرفی (فقط) تمامی منابع استناد شده در متن به ترتیب الفبایی، با ذکر نام خانوادگی، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان منبع (به صورت بولد)، نام مترجم منبع (در صورتی که به ترجمه فارسی آن استناد می‌شود) محل انتشار، نام ناشر. 
 •  
 •  
 • سایر نکات 

-  نویسندگان باید نسبت به تکمیل و بارگذاری فرم های تعهد اخلاقی نویسنده(گان) و تعارض منافع اقدام نمایند.

- رعایت اخلاق نگارش ـ مخصوصا پرهیز از سرقت، تحریف و فریب علمی ـ برعهده نویسنده است و چنانچه مواردی از آن آشکار شود ـ قبل یا بعد از انتشار ـ نام نویسنده در فهرست سیاه وارد می‌شود.

-  کاربرگ درخواست انتشار، تعهد عدم انتشار مقاله در جای دیگر، رعایت اخلاق نگارش و تضمین اصالت مقاله توسط نویسنده یا نویسندگان امضاء و عرضه شود.

-   حق ویرایش مقاله پذیرفته شده، برای هیئت تحریریه محفوظ است.

-   مجله فقط مقاله­ هایی را که یک مساله واقعی معرفتی یا اجتماعی را به روش مناسبی مورد بررسی قرار داده و به دستاوردی بدیع دست یافته‌اند، منتشر می‌کند.

-      حجم مجاز مقاله بین 6000 تا 7000 کلمه (15 تا 22 صفحه A4) است که در محیط word با فونت 13 و با فاصله 3 سانتی متر از طرفین صفحه تنظیم شده باشد. این شرط اولیه ورود مقاله به فرایند بررسی است.

-      نمودارها، شکل‌ها و جدول‌ها تا حدامکان به صورت آماده چاپ ارائه شود، مندرجات آنها روشن و شماره‌گذاری شده باشد و عنوان نمودارها، شکل‌ها (در زیر) و جدول‌ها (در بالا) به صورت تخصصی نوشته شود.

-    در مقاله مستخرج از پایان‌نامه و رساله تحصیلی، نام دانشجو به عنوان نفر اول ذکر شود.

-   در مقاله­ های برگرفته از پایان­ نامه­ ها، ذکر موسسه محل تحصیل و عنوان اصلی پایان­ نامه به صورت زیرنویس ضروری است.

 

 شیوة ارسال مقاله: ارسال مقاله از طریق سایت سامانه نشر دانشگاهی به آدرس الکترونیکی http:// jcsicsa.ir/ ارسال نمایید.