ارائه الگوی جامع برنامه درسی آنلاین و شناسایی مؤلفه‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری- گروه تربیت و مشاوره- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه علامه طباطبائی- تهران- ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه تربیت و مشاوره- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران

4 استاد گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی- تهران- ایران.

چکیده

هدف این مقاله ارائه الگوی جامع برنامه درسی آنلاین و شناسایی مؤلفه‌های آن می‌باشد. از روش سنتزپژوهی برای شناسایی عناصر و شاخص‌های برنامه درسی آنلاین استفاده گردید. سنتز پژوهی از روش‌های مهم تحقیق کیفی و شکل خاصی از پژوهش مروری است و جامعه هدف این پژوهش شامل مقالات در حوزه برنامه درسی، یادگیری و متون مرتبط با آموزش- یادگیری الکترونیکی است. حجم نمونه برای ادبیات مرتبط تا حدی است که پژوهشگر دریابد بر اساس معیارهای ورودی و خروجی به پاسخ سوالات پژوهش دست یابد و بتواند یک جمع بندی مناسب از مرور در ادبیات به صورت سنتز شده‌ای در قالب جدید ارائه دهد. مطالعات منتخب برای سنتز پایانی شامل 71 پژوهش بود. عناصر بدست آمده برای طراحی برنامه درسی آنلاین شامل 13 عنصر اهداف، یادگیرنده، معلم، محتوا، پشتیبان، گروه‌بندی، حضور، فناوری، زمان، محیط یادگیری، تعامل، مواد و منابع و ارزشیابی بوده که ویژگی­ها و قواعد مربوط به هر یک از این عناصر در روند مطالعات سنتزپژوهی شناسایی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Comprehensive Model for Online Curriculum

نویسندگان [English]

  • abbas razaghi 1
  • mostafa Ghaderi 2
  • kambiz poushaneh 3
  • alireza assareh 4
1 خیابان معلم- کوچه هدف- چالاک-چنار
2 Faculty member of Curriculum studies in Tabatabaie University
3 Assistant Professor of Curriculum Studies, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
4 Professor, Educational Sciences, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University
چکیده [English]

The present study aimed to provide a comprehensive model of online curriculum and identify its components. The research synthesis methodology was implemented to design the model. Synthesis research is one of the important methods of qualitative research and a special form of review research and the target population included all articles in the fields of curriculum, education, and electronic learning/teaching. The criterion to select the sample size was responding to the research questions according to the entry and exit criteria in the research synthesis approach and offering a convenient conclusion of the related literature in a new synthesized format. The ultimate synthesis included 71 studies. Thirteen elements that were identified in the current study to design an online curriculum included: goals, learner, teacher, content, supporter, classification, attendance, technology, time, learning environment, interaction, materials and resources, and assessment. Moreover, the characteristics and rules of each element were identified in the process of research synthesis studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online curriculum
  • designing
  • comprehensive curriculum model
  • Research Synthesis
اژدری فام، ناصر؛ فرج اللهی، مهران؛ سرمدی، محمدرضا؛ محبوبی، طاهر (1399). طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 11 (21), 251-290.‎
اکبری بورنگ، محمد؛ جعفری ثانی، حسین؛ عجم، علی اکبر؛ صابری، رضا؛ شکوهی فرد، حسین (1394). طراحی و اعتبار یابی الگوی تدریس مجازی با کیفیت در نظام آموزش عالی ایران. پژوهش‌های کیفی در برنامه ریزی درسی، 1.‎
برزگر، راضیه؛ دهقان‌زاده، حسین؛ مقدم‌زاده، اصغر (1391). از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری سیار: مبانی نظری. مجله بین رشته‌ای یادگیری مجازی در علوم پزشکی, 3 (2), 41-35.
تقی‌زاده، عباس؛ حاتمی، جواد؛ فردانش،‌هاشم؛ نوروزی، امید (1395). طراحی الگویی برای آموزش‌های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور. پژوهش در نظامهای آموزشی, 10 (35), 35-59.‎
تقی زاده، عباس؛ حاتمی، جواد (1397). بررسی ارتباط حضور آموزشی، اجتماعی و شناختی با عملکرد تحصیلی فراگیران دوره‌های آموزش الکترونیکی: یک مطالعه تحلیل مسیر. دوماهنامه علمی-پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی، 11 (5)، 169-177.‎
جاودانی، محمد؛ اناری نژاد، عباس. (1397). ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران. پژوهش‌های برنامه درسی، 8 (1)، 104-122.‎
جعفری ثانی، حسین؛ سعیدی رضوانی، محمود, زارعی نوچینی، محسن؛ پاک مهر، حمیده (1392). ویژگی‌های کلیدی برنامه درسی مبتنی بر آموزش الکترونیکی در آموزش عالی. مجله آموزش عالی ایران، 5 (2), 187-163.
جی مارش، کولین (1396). مفاهیم کلیدی در مطالعات برنامه ی درسی، ترجمه دکتر مصطفی قادری و همکاران، تهران، انتشارات یادواره کتاب.
دستورانی، مهران؛ میرشکاری، فاطمه؛ دستورانی، الیاس (1398). یادگیری الکترونیکی، تهران، انتشارات اودیسه، چاپ اول.
ربیعی، مهدی؛ محبی امین، سکینه؛ رشیدحاجی خواجه لو، صالح. (1389). ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره ی آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد. افق توسعه آموزش علوم پزشکی، 4 (1)، 29-36.‎
رضایی، محمد صادق؛ منتظر، غلامعلی (1393). گروه‌بندی همگن یادگیرندگان الکترونیکی بر اساس رفتار شبکه‌ای آنان. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 6 (21)، 53-62.‎
سیدی، بتول؛ احمدی، پروین. (1398). تبیین عناصر برنامه درسی تربیت ‌اقتصادی در دوره آموزش عمومی. مطالعات برنامه درسی, 14 (55), 5-44.‎
شهیدی، فاطمه؛ ظریف صنایعی (1392)، تعامل در یادگیری الکترونیکی، مجله بین رشته‌ای یادگیری مجازی در علوم پزشکی, 4 (3), 48-55.
عجم، علی اکبر؛ جعفری ثانی، حسین؛ اکبری بورنگ، محمد (1396). طراحی الگوی برنامه‌درسی آموزش ترکیبی برای نظام آموزش عالی بر اساس الگوی اَکِر. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 14 (53)، 1-16.‎
فرج اللهی، مهران؛ دهباشی شریف، فروزان (1387). رشد آموزش از راه دور در ایران و جهان (گروه پژوهش نوآوری و آموزش)، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول.
فکرت الیاس آباد، نسرین؛ پیری، موسی؛ طالبی، بهنام؛ یاری، جهانگیر (1399). طراحی الگوی برنامه درسی برای آموزش دانشجویان پزشکی عمومی با متد ترکیبی (آموزش الکترونیکی و آموزش غیرالکترونیکی) مبتنی بر رویکرد اکر: یک مطالعه کیفی. مجله پرستاری و مامایی، 18 (6)، 496-509.‎
فلاح، وحید؛ حلیمی، علی  (1397). بررسی مراحل و اجزای مختلف برنامه‌های آموزشی و درسی در اجرا، فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی ، 2 (3)، 19-32.
فلاحی، مریم؛ خلیفه، قدرت الله؛ قاسمی سامنی، متین (1396-1395). یادگیری مشارکتی در محیطهای یادگیری الکترونیکی، نشریه مطالعات آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، 5 (1)، 31-39.
قادری، مصطفی (1399). بسترهای فهم برنامه درسی، انتشارات یادواره کتاب، ویرایش دوم، چاپ سوم.
قراباغی، حسین؛ مقامی، حمیدرضا و فرجی، شیرین. (1389). آموزش الکترونیکی از تئوری تا عمل، مدیریت بر آموزش انتظامی, 1389 (12), 17-26.‎
محمدحسنی,، نسرین؛ فردانش،‌هاشم (2016). تحلیل آندارگوژی و طراحی مدلی برای یادگیری بزرگسالان در محیط‌های مبتنی بر فناوری، فناوری برنامه درسی، 1 (1)، 35-47.‎
مظاهری، حسن؛ موسی پور، نعمت الله، ناطقی، فائزه (1395). نقش خانواده در برنامه درسی شایستگی-محور دوره ابتدایی از منظر اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش.، فصلنامه خانواده و پژوهش شماره 4، 7-32.
معصومی گازرخانی، علی مدد؛ نادری، عزت الله، سیف نراقی، مریم (1397). چالش‌های هوشمندسازی در دانشگاه مبتنی بر پنج عنصر برنامه درسی هدف، محتوا، زمان، فضا و ارزشیابی. فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور اهواز, 9 (2), 101-109.‎
ملکی، حسن (1395). برنامه ریزی درسی راهنمای عمل، انتشارات مدرسه، ویرایش دوم، چاپ دوازدهم.
نجفی، حسین، مبانی روش شناختی و فلسفی آموزش از دور (1392). نسل‌ها و نظریه‌های آن، نامة آموزش عالی، دورة جدید،6 (22)، 107-127.
Alashwal, M. (2020). Curriculum Development Based on Online and Face-to-Face Learning in a Saudi Arabian University. Journal of Curriculum and Teaching, 9 (3), 141-148.
Al-Kadri, H. M., Al Moamary, M., & Al Knawy, B. (2020). Framework for curriculum delivery during COVID-19 pandemic in a health sciences university. Annals of Thoracic Medicine, 15 (4), 185.
Almeida, F., & Monteiro, J. (2021). The challenges of assessing and evaluating the students at distance. arXiv preprint arXiv:2102.04235.
Aparicio, M., Bacao, F., & Oliveira, T. (2016). An e-learning theoretical framework. An e-learning theoretical framework, (1), 292-307.
Azizi, S. M., Farajollahi, M., Seraji, F., Khatony, A., & Sarmadi, M. R. (2018). Application of Features of Virtual Curriculum Components of Virtual Courses in Medical Sciences. Journal of Medical Education Development, 11 (31), 75-84.
Bediako, S. (2019). Models and concepts of curriculum implementation, some definitions and influence of implementation. In Conference Curriculum Change and Evaluation.
Bhamani, S., Makhdoom, A. Z., Bharuchi, V., Ali, N., Kaleem, S., & Ahmed, D. (2020). Home learning in times of COVID: Experiences of parents. Journal of Education and Educational Development, 7 (1), 9-26.‏
Biškupić, I., & Zorica, M. (2012). E-learning curriculum development. Retrieved Sep 25, 2021 from researchgate: www.researchgate.net /publication/289419481_E-learning_curriculum_development.
Chen, L. L. (2016). A model for effective online instructional design. Literacy Information and Computer Education Journal, 6 (2), 2303-2308.
Cho, M. H., & Shen, D. (2013). Self-regulation in online learning. Distance Education, 34 (3), 290–301. https://doi.org/10.1080/01587919.2013.835770.
Cleveland-Innes, M., & Campbell, P. (2012). Emotional presence, learning, and the online learning environment. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13 (4), 269-292.
Falasteen, N. (2018). The implementation of digitalization system in education in Palestine. International Journal for Information, 11 (2), 1749-1754.
Ghaderi, M., Rigi, A., & Salimi, J. (2015). Investigation of present teaching performance assessment system problems and preposition of an appropriate model by technology: Sciences classrooms. International Journal of Educational and Psychological Researches, 1(2), 179.
Ghonoodi, A., & Salimi, L. (2011). The study of elements of curriculum in smart schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 68-71.
Grigoraş, G., Dănciulescu, D., & Sitnikov, C. (2014). Assessment criteria of e-learning environments quality.Procedia Economics and Finance, 16, 40-46.
Gultom, Adelina; Suhartini. (2021). Student Interaction, Teacher Competence, and Technology in Online Learning: Does it Create a Meaningful Learning?, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 541, 169-180.
Higley, M. (2013). Advantages of using both synchronous and asynchronous technologies in an online learning environment. eLearning Industry. From http://elearningindustry.com/benefits-ofsynchronous-and-asynchronous-e-learning.
Hrastinski, S. (2008). Asynchronous and synchronous e-learning. Educause quarterly, 31 (4), 51-55.
Hu, W. (2017). “The core competence,” in Science Subject And Its Connotation, ed. J. Yang (Shanghai: East China Normal University Press).
Huang, X; Hsiao, E. L. (2012). Synchronous and asynchronous communication in an online environment: Faculty experiences and perceptions. Quarterly review of distance education, 13 (1), 15-30.
Ishmael, K., Heiser, R., & Payne, J. (2020). Pandemic Planning for Distance Learning: Scenarios and Considerations for PreK-12 Education Leaders. New America. Retrieved Oct 12, 2021 from eric: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED609135.pdf.
Jagadish, D. (2014, April). Grouping in collaborative e-learning environment based on interaction among students. In 2014 International Conference on Recent Trends in Information Technology (pp. 1-5). IEEE.
Lee, M. M. (2019). Extended Space and Time in E-education. In Open and Distance Education Theory Revisited (pp. 67-74). Springer, Singapore.
Li, Y., Zhang, X., Dai, D. Y., & Hu, W. (2021). Curriculum innovation in times of the COVID-19 pandemic: the thinking-based instruction theory and its application. Frontiers in Psychology, 12, 1140.
Lin, H. S., Hong, Z. R., & Lawrenz, F. (2012). Promoting and scaffolding argumentation through reflective asynchronous discussions. Computers & Education, 59 (2), 378-384.
Machekhina, O. N. (2017). Digitalization of education as a trend of its modernization and reforming. Revista Espacios, 38 (40).
Malekipour, A. (2020). Effectiveness of E-Curriculum in Social Networks during the COVID-19 Pandemic: Parents’, Teachers’ and Students’ Perspectives. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 11 (4), 207-214.
Mathera, M., & Sarkans, A. (2018). Student perceptions of online and face-to-face learning. International Journal of Curriculum and Instruction, 10 (2), 61-76.
Murphy, E., Rodríguez‐Manzanares, M. A., & Barbour, M. (2011). Asynchronous and synchronous online teaching: Perspectives of Canadian high school distance education teachers. British Journal of Educational Technology, 42 (4), 583-591.
Nawaz, A., & Khan, M. Z. (2012). Issues of technical support for e-learning systems in Higher Education Institutions. International Journal of Modern Education and Computer Science, 4 (2), 38.
Newman, M., & Gough, D. (2020). Systematic Reviews in Educational Research: Methodology, Perspectives and Application. In Systematic Reviews in Educational Research (pp. 3-22). Springer VS, Wiesbaden.
Ni, A. Y. (2013). Comparing the effectiveness of classroom and online learning: Teaching research methods. Journal of public affairs education, 19 (2), 199-215.
Oztok, M., Wilton, L., Lee, K., Zingaro, D., Mackinnon, K., Makos, A., ... & Hewitt, J. (2014). Polysynchronous: dialogic construction of time in online learning. E-learning and digital media, 11 (2), 154-161.
, J. G., & Gasser, U. (2011). Born digital: Understanding the first generation of digital natives. ReadHowYouWant. com.
Petretto, D. R., Carta, S. M., Cataudella, S., Masala, I., Mascia, M. L., Penna, M. P., ... & Masala, C. (2021). The Use of Distance Learning and E-learning in Students with Learning Disabilities: A Review on the Effects and some Hint of Analysis on the Use during COVID-19 Outbreak. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health: CP & EMH, 17, 92.
Rapanta, C., Botturi, L., Goodyear, P., Guàrdia, L., & Koole, M. (2020). Online university teaching during and after the Covid-19 crisis: Refocusing teacher presence and learning activity. Postdigital Science and Education, 2 (3), 923-945.
Schick-Makaroff, K., MacDonald, M., Plummer, M., Burgess, J., & Neander, W. (2016). What synthesis methodology should I use? A review and analysis of approaches to research synthesis. AIMS public health, 3 (1), 172-215.
Schneiderheinze, D. D. (2005). Model for e-learning curriculum: differences from traditional classroom curriculum models. Online Journal for Workforce Education and Development, 1 (3), 4.
Sezgin, S., & Fırat, M. (2020). Bridging the digital divide through ODL. The Envisioning Report for Empowering Universities, 18.
Simonson, M., Zvacek, S. M., & Smaldino, S. (2019). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education 7th edition.
Stabback, P. (2016). What Makes a Quality Curriculum? In-Progress Reflection No. 2 on" Current and Critical Issues in Curriculum and Learning". UNESCO International Bureau of Education.
Thiruselvi, P. (2013). e-Curriculum: An Innovative Curriculum For Digital Generation, Retrieved Jan 16, 2021 from researchgate: www.researchgate.net/publication/279187012_e-CURRICULUM_AN _INNOVATIVE _CURRICULUM_FOR_DIGITAL_GENERATION.
Twining, P., Butler, D., Fisser, P., Leahy, M., Shelton, C., Forget-Dubois, N., & Lacasse, M. (2020). Developing a quality curriculum in a technological era. Educational Technology Research and Development, 1-24.
Vahtivuori-Hänninen, S., Halinen, I., Niemi, H., Lavonen, J., & Lipponen, L. (2014). A new Finnish national core curriculum for basic education (2014) and technology as an integrated tool for learning. In Finnish innovations and technologies in schools (pp. 21-32). Brill.
Valverde-Berrocoso, J., Garrido-Arroyo, M. D. C., Burgos-Videla, C., & Morales-Cevallos, M. B. (2020). Trends in Educational Research about e-Learning: A Systematic Literature Review (2009–2018). Sustainability, 12 (12), 5153.
Viana, J., & Peralta, H. (2021). Online learning: From the curriculum for all to the curriculum for each individual. Journal of New Approaches in Educational Research, 10 (1), 122-136.
Wang, S., Shi, G., Lu, M., Lin, R., & Yang, J. (2021). Determinants of active online learning in the smart learning environment: An Empirical Study with PLS-SEM. Sustainability, 13 (17), 9923.
Yao, J. X., & Guo, Y. Y. (2018). Core competences and scientific literacy: the recent reform of the school science curriculum in China. International Journal of Science Education, 40 (15), 1913-1933.
Zhu, Z., Sun, Y., & Riezebos, P. (2016). Introducing the smart education framework: Core elements for successful learning in a digital world. International Journal of Smart Technology and Learning, 1 (1), 53-66.