دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، خرداد 1399، صفحه 1-192 (با تمرکز بر تربیت معلم) 
مشکلات عملکرد حرفه‌ای آموزگاران دانش‌آموخته دانشگاه فرهنگیان

صفحه 118-89

محمد صادق کریمی؛ سعید رجایی پور؛ هانیه شهسواری؛ خالد غفوری


شماره‌های پیشین نشریه

با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
با تمرکز بر معلمان
با تمرکز بر آموزش ریاضی
با تمرکز بر تربیت معلم