تعداد مقالات: 139
26. پژوهشی در رویکردها و روش‌های فارسی آموزی در ایران

دوره 9، شماره 35، زمستان 1393، صفحه 5-22

فریدون اکبری شلدره


29. درآمدی بر شوآب و شوآب شناسی

دوره 9، شماره 32، بهار 1393، صفحه 11-40

محمود مهرمحمدی


30. بررسی عوامل مؤثر بر اجرای مطلوب کارورزی در الگوی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش

دوره 12، شماره 45، تابستان 1396، صفحه 29-64

غلامحسین میکائیلو؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب؛ علی اصغر خلاقی


31. ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه های درسی نال

دوره 12، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 35-58

رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی؛ مهدی محمدی؛ پریسا زارع


32. بررسی وضعیت مطلوب و موجود عنصر محتوا برای تربیت‌معلمان فناور از دیدگاه صاحب‌نظران، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان

دوره 12، شماره 47، زمستان 1396، صفحه 37-68

حمیدرضا مشهدی؛ فریدون شریفیان؛ محمدجواد لیاقت دار؛ حسن رستگارپور


33. الگویی برای رهبری برنامه درسی در دوره ابتدایی ایران

دوره 13، شماره 48، بهار 1397، صفحه 5-38

حسن ملکی؛ بابک سلمانی؛ عباس عباس پور؛ رضوان حکیم زاده؛ محمد حسن امیرتیموری


34. مدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی‌های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی تربیت معلم شایسته محور

دوره 13، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 5-44

پوران خروشی؛ احمد رضا نصر اصفهانی؛ ابراهیم میرشاه جعفری


35. طراحی الگوی پیشنهادی برنامه درسی آموزش سواد سیاسی در دوره متوسطه اول

دوره 13، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 5-56

غلامعلی احمدی؛ علیرضا عصاره؛ محمدرضا احمدی طباطبایی؛ علیرضا امینی زرین


37. ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه شایستگی های فناورانه هنرجویان فنی و حرفه‌ای

دوره 14، شماره 52، بهار 1398، صفحه 31-64

فریده نوری؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ محمد علی نادی


38. واکاوی وضعیت موجود آموزش نیکوکاری در مدارس ابتدایی (مطالعه پدیدارنگارانه)

دوره 14، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 27-54

لیلا عیاری؛ علی حسینی خواه؛ نعمت اله موسی پور؛ مجید علی عسگری


39. بررسی عناصر طراحی برنامه درسی کارآفرینی بر اساس رویکرد تطبیقی

دوره 12، شماره 44، بهار 1396، صفحه 49-80

نیلوفر مرتضی نژاد؛ محمد عطاران؛ علی حسینی خواه؛ عفت عباسی


40. بررسی مضامین و تعارضات فرهنگی در محتوای کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی

دوره 11، شماره 43، زمستان 1395، صفحه 47-72

انسی کرامتی؛ علیرضا کاظمی؛ سید کمال الدین حسینی


41. مطالعه تجربی تأثیر برنامه درسی صلح محور بر مدیریت خشم کودکان پیش دبستانی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1395، صفحه 53-94

مهدی محمدی؛ مریم شفیعی؛ فریبا خوشبخت؛ منا جمال آبادی


44. طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی چندفرهنگی برای دوره تعلیم و تربیت عمومی در ایران

دوره 10، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 71-108

جواد عبدلی سلطان احمدی؛ علیرضا صادقی


48. بررسی اثر محیط دوزبانه کردی- فارسی بر پیشرفت سواد خواندن

دوره 9، شماره 35، زمستان 1393، صفحه 23-38

علی‌اصغر کاکوجویباری؛ مریم السادات غیاثیان؛ سمیرا خان حسنی