نمایه نویسندگان

آ

 • آقاگل زاده، فردوس آموزش انتقادی: رویکردی کارآمد در تهیه و تدوین کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 151-178]
 • آل حسینی، فرشته تدریس به عنوان رشته عملی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 41-66]
 • آل حسینی، مترجم: فرشته ضربت جوزف شواب بر تدریس سطحی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 177-206]

ا

 • ابراهیمی قوام، صغری موفقیت برنامه‌های درسی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی‌های حرفه‌ای معلمی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 143-170]
 • احمدی، پروین عملکرد آموزگاران در تهیه و به کارگیری ابزار جمع‌آوری و ساماندهی اطلاعات در ارزشیابی توصیفی - کیفی [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 71-96]
 • احمدی، غلامعلی تاثیر آموزش اریگامی بر خلاقیت دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی منطقه 18 شهر تهران [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 85-106]
 • احمدی، غلامعلی طراحی الگوی پیشنهادی برنامه درسی آموزش سواد سیاسی در دوره متوسطه اول [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 5-56]
 • احمدپور، فاطمه لزوم بازاندیشی در محتوای کتاب‌های درسی ریاضی پایه هفتم و هشتم از منظر استدلال و اثبات [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 59-84]
 • احمدی طباطبایی، محمدرضا طراحی الگوی پیشنهادی برنامه درسی آموزش سواد سیاسی در دوره متوسطه اول [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 5-56]
 • ادیب، یوسف چارچوبی برای طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی «کار و فناوری» (با تأکید بر دوره متوسطه اول) [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 33-60]
 • ادیب، یوسف تجارب معلمان از تدریس در پایه ششم ابتدایی، در اولین سال تغییر نظام آموزشی (جستاری پدیدار شناسانه) [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 5-22]
 • ادیب، یوسف بررسی عوامل مؤثر بر اجرای مطلوب کارورزی در الگوی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 29-64]
 • ادیب، یوسف طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی تلفیقی سواد انرژی در دوره اول متوسطه [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 89-124]
 • ادیب منش، مرزبان ملاحظات روش‌شناختی پژوهش در حیطه برنامه درسی در ایران و آمریکا [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 95-120]
 • ایزدی، صمد تحلیلی بر کارکرد نظام آموزشی در آموزش و رشد اخلاقی دانش آموزان با محوریت محتوای کتاب‌های درسی و شیوه تدریس معلمان [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 97-120]
 • اسدیان، سیروس ارزیابی وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 119-142]
 • اسلامی مهدی آبادی، حدیثه تأثیر رویکرد درس پژوهی معلم بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 1-26]
 • اسمی، کرامت تعیین ویژگی‌های الگوی مطلوب برنامه ‏درسی زبان‏آموزی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 81-108]
 • اعظمی، بهارک گونه شناسی تجارب دینی دانش آموختگان دبیرستانی و میزان انطباق آن با اهداف اعتقادی نظام آموزشی ایران [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 1-30]
 • افسانه، شاهی رابطه کیفیت تجارب یادگیری دانش‌آموزان در احساس تعلق به مدرسه با نقش واسطه ای نگرش به برنامه درسی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 55-76]
 • افهمی، رضا بازشناسی مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر برای برنامه درسی از منظر منابع مکتوب و دیدگاه صاحب‌نظران [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 49-70]
 • اکبری شلدره، فریدون پژوهشی در رویکردها و روش‌های فارسی آموزی در ایران [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 5-22]
 • امام جمعه، سید محمدرضا رابطه باورهای معرفت‌شناختی و جهت‌گیری‌های تدریس معلمان [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 45-70]
 • امام جمعه، محمدرضا طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت‌های موردانتظار معلمان هنر (دوره‌های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 109-142]
 • ایمانی، نفیسه بررسی کیفیت پذیرش ارزش های چندفرهنگی در فضای آموزشی: مطالعه موردی یک دبستان دخترانه [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 99-124]
 • امانی طهرانی، محمود معلم و کاربست مواد برنامه درسی: طرحواره ای برای فهم برنامه درسی عملی شده در کلاس درس [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 81-104]
 • امیدی، جمشید برساخت‌های ذهنی مدیران آموزشی از برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای مدارس [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 101-134]
 • امیراحمدی، یونس تأثیر تدریس با الگوی مدیریت آموزش بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی و مهارت حل مسئله دانش‌آموزان سال ششم ابتدایی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 23-40]
 • امیراحمدی، یونس تبیین منطق برنامه درسی آموزش علوم بر مبنای فلسفه علم رئالیسم استعلایی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 1-26]
 • امیرتیموری، محمد حسن الگویی برای رهبری برنامه درسی در دوره ابتدایی ایران [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 5-38]
 • امین خندقی، مقصود بسوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 1-34]
 • امینی زرین، علیرضا طراحی الگوی پیشنهادی برنامه درسی آموزش سواد سیاسی در دوره متوسطه اول [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 5-56]
 • امینی‌فر، الهه شناسایی اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در معادله درجه اول [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 71-92]
 • انتظامی، مهسا بررسی عملکرد برنامه درسی مبتنی بر تربیت هنری در درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با توجه به مؤلفه‌های نظام آموزشی در ایران [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 103-120]
 • انصاری، علیرضا ارائه مدل مفهومی طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی (IDMSN) و اعتبارسنجی آن [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 7-32]
 • انصاری راد، پرویز نقش آموزشهای ضمن خدمت در ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های زیست محیطی معلمان ابتدایی شهر تهران [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 135-158]

ب

 • بازرگان، سیمین اثربخشی فعالیت های تربیت بدنی و هنری با تاکید بر موسیقی بر سلامتی و کاهش اضطراب کودکان پیش دبستانی، بر اساس مطالعات برنامه درسی راهبردی و الگوی برنامه ریزی چندبعدی [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 145-168]
 • بازرگان، عباس تعیین شایستگی‌های پایه مورد انتظار از دانش‌آموزان پایه هشتم در علوم تجربی و مقایسه آن‌ها با تأکیدات برنامه درسی علوم ایران [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 109-140]
 • باقری، خسرو اهداف برنامه درسی مطالعات اجتماعی متناظر با مبانی فلسفی سازگار با آموزه‌های دینی اسلام و دلالت های آن در عرصه عناصر برنامه درسی [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 5-30]
 • باقری، خسرو گونه شناسی تجارب دینی دانش آموختگان دبیرستانی و میزان انطباق آن با اهداف اعتقادی نظام آموزشی ایران [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 1-30]
 • باقری، خسرو تبیین منطق برنامه درسی آموزش علوم بر مبنای فلسفه علم رئالیسم استعلایی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 1-26]
 • بحرینی، مسعود تحلیل محتوی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه نهم بر اساس فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 125-144]
 • بحرینی بروجنی، مجید بررسی میزان رعایت اصول علمی قصد شده مربوط به عنصر اهداف در درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 59-80]
 • بخشعلی‌زاده، شهرناز درک مفهوم کسر توسط دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 133-164]
 • بدری، رحیم تعیین باورهای معلمان درباره اثربخشی انواع روش های آموزش تفکر انتقادی بر اساس توان متفاوت دانش آموزان [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 87-104]
 • برجعلی، احمد اثربخشی فعالیت های تربیت بدنی و هنری با تاکید بر موسیقی بر سلامتی و کاهش اضطراب کودکان پیش دبستانی، بر اساس مطالعات برنامه درسی راهبردی و الگوی برنامه ریزی چندبعدی [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 145-168]
 • برقی، عیسی رابطه کیفیت تجارب یادگیری دانش‌آموزان در احساس تعلق به مدرسه با نقش واسطه ای نگرش به برنامه درسی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 55-76]
 • بشیری اسکویی، فریبا نقش آموزشهای ضمن خدمت در ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های زیست محیطی معلمان ابتدایی شهر تهران [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 135-158]
 • بیگدلو، مصطفی بررسی نحوه ارزشیابی در برنامه درسی تفکر و پژوهش سال ششم ابتدایی و مقایسه آن با ارزشیابی در برنامه فلسفه برای کودکان [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 81-102]
 • بلاغت، سید رضا تأثیر رویکرد درس پژوهی معلم بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 1-26]
 • بنی عامریان، مریم مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و حرفه‌ای (رسمی و آکادمیک) با تأکید بر قصد کارآفرینانه در بین کشورهای کانادا، آلمان و هندوستان با ایران [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 143-174]
 • بهادری خسروشاهی، جعفر اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت زمان بر خودپنداره و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 151-174]
 • بهجت، ابوالقاسم رابطه باورهای معرفت‌شناختی و جهت‌گیری‌های تدریس معلمان [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 45-70]
 • بهشتی، سعید بازشناسی مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر برای برنامه درسی از منظر منابع مکتوب و دیدگاه صاحب‌نظران [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 49-70]

پ

 • پیری، موسی نیازسنجی برنامه درسی زبان آموزی دانش آموزان پیش دبستانی مناطق دوزبانه، براساس مدل کلاین [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 39-62]
 • پیری، موسی ارزیابی وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 119-142]
 • پیری، موسی طراحی الگوی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 141-168]
 • پیری، موسی رابطه کیفیت تجارب یادگیری دانش‌آموزان در احساس تعلق به مدرسه با نقش واسطه ای نگرش به برنامه درسی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 55-76]
 • پور کریمی هاوشکی، مجتبی طراحی الگوی برنامه درسی هنر آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه اول) [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 133-154]

ت

 • تقویان، ناصرالدین علی نقد رویکرد حاکم بر بخش آموزش زبان‌های خارجی در برنامه‌ درسی ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 57-88]
 • تلخابی، محمود بررسی و تحلیل برنامه درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزش و پرورش [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 105-144]

ج

 • جعفری ثانی، حسین ارزیابی میزان هم‌خوانی برنامه‌های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی‌های پژوهشی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 141-164]
 • جعفری هرندی، رضا تربیت اجتماعی و سیاسی به روایت کتاب‎های درسی دوره دوم متوسطه نظری ایران [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 159-184]
 • جلیلی هزاوه، مهسا معلم و کاربست مواد برنامه درسی: طرحواره ای برای فهم برنامه درسی عملی شده در کلاس درس [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 81-104]
 • جمال آبادی، منا مطالعه تجربی تأثیر برنامه درسی صلح محور بر مدیریت خشم کودکان پیش دبستانی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 53-94]
 • جهانی، جعفر ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه های درسی نال [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 35-58]
 • جهاندیده، زکیه مبانی فلسفی زیرساز فرهنگ برنامه درسی تربیت برای کار و بقا و ارزیابی سازواری فلسفی آن: چالش‌ها و افق‌ها [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 109-132]
 • جوادی پور، محمد مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و حرفه‌ای (رسمی و آکادمیک) با تأکید بر قصد کارآفرینانه در بین کشورهای کانادا، آلمان و هندوستان با ایران [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 143-174]

چ

 • چاوشی نجف آبادی، زهره شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی آموزشی؛ مطالعه موردی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش شهرستان نجف‌آباد [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 91-130]
 • چراغ ملایی، لیلا ارائه مدل مفهومی طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی (IDMSN) و اعتبارسنجی آن [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 7-32]

ح

 • حاجی آخوندی، زهرا تاریخ تحولات «آموزش ریاضیات انتقادی» و عناصر اصلی برنامه‌درسی آن [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 7-48]
 • حاجی حسین نژاد، غلامرضا طراحی الگوی برنامه درسی تربیت استاد تربیت‌معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 45-74]
 • حجی زواره ای، راحله تحلیل مقایسه ای هژمونی فرهنگی در برنامه درسی پنهان متون بین‌المللی آموزش زبان انگلیسی [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 21-46]
 • حیدرزادگان، علیرضا تأثیر رویکرد درس پژوهی معلم بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 1-26]
 • حسنی، محمد بررسی سیر تحولات برنامه درسی تربیت اخلاقی در ایران با تأکید بر دوره عمومی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 57-92]
 • حسینی، سید کمال الدین بررسی مضامین و تعارضات فرهنگی در محتوای کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 47-72]
 • حسین پناه، مهدی ارزیابی میزان هم‌خوانی برنامه‌های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی‌های پژوهشی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 141-164]
 • حسینی خواه، علی بررسی عناصر طراحی برنامه درسی کارآفرینی بر اساس رویکرد تطبیقی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 49-80]
 • حسینی خواه، علی ماهیت و دلالت یادگیری مبتنی بر پروژه در گستره برنامه درسی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 95-134]
 • حسینی خواه، علی چشم اندازی تاریخی به بازنگری برنامه های درسی تربیت‌معلم در ایران [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 85-118]
 • حسینی خواه، علی طراحی الگوی برنامه درسی تربیت استاد تربیت‌معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 45-74]
 • حسینی خواه، علی واکاوی وضعیت موجود آموزش نیکوکاری در مدارس ابتدایی (مطالعه پدیدارنگارانه) [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 27-54]
 • حسین زاده، روژین تبیین نشانگر عادات ذهن در برنامه درسی آموزش علوم: مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره تحصیلی متوسطه دوم منطقه 9 شهر تهران [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 119-148]
 • حسن‌شاهی، شهرزاد تحلیل کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه های گفتمان شناسی انتقادی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 41-58]
 • حسینلو، اقدس توزیع و استمرار واژه های هدف کتاب فارسی دوم ابتدایی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 113-128]
 • حکیم زاده، رضوا« بررسی و تحلیل برنامه درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزش و پرورش [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 105-144]
 • حکیم زاده، رضوان مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و حرفه‌ای (رسمی و آکادمیک) با تأکید بر قصد کارآفرینانه در بین کشورهای کانادا، آلمان و هندوستان با ایران [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 143-174]
 • حکیم زاده، رضوان تجارب دانش آموزان دوره ابتدایی از معلمان جایگزین (مطالعه موردی) [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 145-166]
 • حکیم زاده، رضوان الگویی برای رهبری برنامه درسی در دوره ابتدایی ایران [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 5-38]

خ

 • خاطری صفت، بهیه بررسی ماهیت علمی تحقیقات انجام شده‌ اقدام‌پژوهی توسط معلمان دوره ابتدایی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 105-134]
 • خاکباز، عظیمه سادات بررسی چگونگی مواجهه معلمان عربی پایه دهم با تغییر برنامه درسی عربی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 77-100]
 • خان حسنی، سمیرا بررسی اثر محیط دوزبانه کردی- فارسی بر پیشرفت سواد خواندن [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 23-38]
 • خدایی، ابراهیم مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و حرفه‌ای (رسمی و آکادمیک) با تأکید بر قصد کارآفرینانه در بین کشورهای کانادا، آلمان و هندوستان با ایران [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 143-174]
 • خدارحمی، مریم بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 155-182]
 • خدارحمی موسوی، فاطمه السادات بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی معلمان و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 129-150]
 • خروشی، پوران مدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی‌های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی تربیت معلم شایسته محور [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 5-44]
 • خزایی، کامیان تحلیل محتوای اشعار فارسی دوره ابتدایی بر اساس زبان و عاطفه [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 125-144]
 • خسروی، رحمت اله جستاری پیرامون «نظریه عملی» شوآب و دلالت های آن برای آزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه درسی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 127-158]
 • خسروی، محبوبه تبیین نشانگر عادات ذهن در برنامه درسی آموزش علوم: مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره تحصیلی متوسطه دوم منطقه 9 شهر تهران [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 119-148]
 • خلاقی، علی اصغر بررسی عوامل مؤثر بر اجرای مطلوب کارورزی در الگوی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 29-64]
 • خوشبخت، فریبا مطالعه تجربی تأثیر برنامه درسی صلح محور بر مدیریت خشم کودکان پیش دبستانی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 53-94]

د

 • دادرس، محمد تدوین استانداردهای مهارت‌ گوش دادن و سخن گفتن در دوره اول ابتدایی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 107-140]
 • داودی، سید محمدرضا شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی آموزشی؛ مطالعه موردی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش شهرستان نجف‌آباد [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 91-130]
 • داوری، حسین آموزش انتقادی: رویکردی کارآمد در تهیه و تدوین کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 151-178]
 • دری، فاطمه ارزیابی ظرفیت کتاب‌های درسی ریاضی دوره متوسطه اول در ترویج یادگیری عمیق مفاهیم [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 1-30]
 • دری، محمد مهدی ارزیابی ظرفیت کتاب‌های درسی ریاضی دوره متوسطه اول در ترویج یادگیری عمیق مفاهیم [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 1-30]
 • درانی، کمال مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و حرفه‌ای (رسمی و آکادمیک) با تأکید بر قصد کارآفرینانه در بین کشورهای کانادا، آلمان و هندوستان با ایران [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 143-174]
 • دستجردی کاظمی، مهدی تدوین استانداردهای مهارت‌ گوش دادن و سخن گفتن در دوره اول ابتدایی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 107-140]
 • دلاور، علی موفقیت برنامه‌های درسی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی‌های حرفه‌ای معلمی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 143-170]
 • دهقانی، مرضیه تحلیل مقایسه ای هژمونی فرهنگی در برنامه درسی پنهان متون بین‌المللی آموزش زبان انگلیسی [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 21-46]
 • دهقانی، مرضیه تجارب دانش آموزان دوره ابتدایی از معلمان جایگزین (مطالعه موردی) [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 145-166]
 • دهقانی، مرضیه بررسی و تحلیل برنامه درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزش و پرورش [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 105-144]
 • دوستی، ملیحه درک مفهوم کسر توسط دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 133-164]

ر

 • ریحانی، ابراهیم درک مفهوم کسر توسط دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 133-164]
 • رستگاری، نرگس تحلیل ساختاری مولفه‌های آموزش بالینی در تربیت و آماده سازی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 171-200]
 • رستگارپور، حسن بررسی وضعیت مطلوب و موجود عنصر محتوا برای تربیت‌معلمان فناور از دیدگاه صاحب‌نظران، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 37-68]
 • رستمی، سحر تحلیل موانع آموزش اثربخش درس «کارگاه کارآفرینی و تولید» در پایه دوم متوسطه نظری [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 135-166]
 • رضایی، بیژن تحلیل موانع آموزش اثربخش درس «کارگاه کارآفرینی و تولید» در پایه دوم متوسطه نظری [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 135-166]
 • رضایی، مریم تاثیر آموزش اریگامی بر خلاقیت دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی منطقه 18 شهر تهران [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 85-106]
 • ریعان، معصومه بررسی چگونگی مواجهه معلمان عربی پایه دهم با تغییر برنامه درسی عربی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 77-100]
 • رفیع پور، ابوالفضل لزوم بازاندیشی در محتوای کتاب‌های درسی ریاضی پایه هفتم و هشتم از منظر استدلال و اثبات [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 59-84]
 • رفیع‌پور، ابوالفضل باورهای جنسیتی مرتبط با ریاضی در ذهن دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 117-132]
 • رمضانی، علیرضا تأثیر آموزش معلمان بر اثربخشی درس تربیت بدنی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 61-86]
 • روشن، بلقیس ‏تأثیر درج کسره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اضافه بر سرعت و درک خواندن متون فارسی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 83-112]

ز

 • زارع، پریسا ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه های درسی نال [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 35-58]
 • زارع، سعیده تجارب معلمان از تدریس در پایه ششم ابتدایی، در اولین سال تغییر نظام آموزشی (جستاری پدیدار شناسانه) [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 5-22]
 • زرقانی، اعظم از دیسیپلین محوری به سوی عمل گرایی: مروری بر سیر تحول آراء شوآب [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 159-176]
 • زند، علی دلالت های تربیتی مفهوم دانش قدرتمند برای نظریه برنامه درسی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 1-30]
 • زیوری مراد، معصومه بررسی چگونگی مواجهه معلمان عربی پایه دهم با تغییر برنامه درسی عربی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 77-100]

س

 • سبحانی نژاد، مهدی ارزشیابی وضعیت یاددهی – یادگیری معلمان دوره ابتدایی شهر یزد بر اساس مدل اشور و ویژگی‌های جمعیت شناختی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 63-84]
 • سبزه، بتول آموزش کارآفرینانه به عنوان رویکردی جدید در آموزش کودکان [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 57-80]
 • سپهری بروجنی، کبری بررسی میزان رعایت اصول علمی قصد شده مربوط به عنصر اهداف در درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 59-80]
 • سجادی، سیدمهدی تبیین یادگیری و بالندگی حرفه ای معلمان بر مبنای مفهوم کورره در معنای فعال و زاینده آن [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 27-48]
 • سجادیه، نرگس مبانی فلسفی زیرساز فرهنگ برنامه درسی تربیت برای کار و بقا و ارزیابی سازواری فلسفی آن: چالش‌ها و افق‌ها [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 109-132]
 • سجادیه، نرگس تحلیل تطبیقی محتوای کتاب‌های تعلیمات اجتماعی چاپ قدیم و جدید پایه چهارم ابتدایی بر اساس اصول معرفت‌شناختی تربیت [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 69-94]
 • سراج، فرشته تحلیل محتوی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه نهم بر اساس فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 125-144]
 • سراجی، فرهاد تحلیل موانع هوشمندسازی مدارس در مرحله اجرا بر اساس نظریه‌های نوآوری آموزشی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 153-176]
 • سراجی، فرهاد بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی معلمان و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 129-150]
 • سربازیان اسفندآباد، رقیه ارزشیابی وضعیت یاددهی – یادگیری معلمان دوره ابتدایی شهر یزد بر اساس مدل اشور و ویژگی‌های جمعیت شناختی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 63-84]
 • سعیدی پور، اسماعیل موفقیت برنامه‌های درسی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی‌های حرفه‌ای معلمی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 143-170]
 • سیفی، محمد شناسایی اهداف برنامه درسی شیمی در راستای اقتصاد مقاومتی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 174-216]
 • سیف نراقی، مریم بررسی عملکرد برنامه درسی مبتنی بر تربیت هنری در درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با توجه به مؤلفه‌های نظام آموزشی در ایران [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 103-120]
 • سلسبیلی، نادر ارزیابی برنامه درسی ملی تدوین شده جمهوری اسلامی ایران بر اساس ملاک‌های برگرفته از دانش نظری حوزه مطالعات برنامه درسی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 65-98]
 • سلسبیلی، نادر امکان‌سنجی کاربرد رویکرد برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر مدرسه به سه روش متمایز پذیرش، سازگارسازی و بازنگری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 92-128]
 • سلطانی، اصغر تعیین ویژگی‌های الگوی مطلوب برنامه ‏درسی زبان‏آموزی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 81-108]
 • سلطانی، اصغر ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه تدریس کامیاب ادراک شده (مورد مطالعه؛ دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 153-174]
 • سلیمی، جمال پدیدارنگاری تعاملات آموزشی معلمان و دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 5-36]
 • سلیمی، قاسم راهنمای عملی روش فراترکیب در شناسایی شایستگی‎های حرفه‎ای معلمان در تدریس ماهیت علم [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 75-108]
 • سلمانی، بابک الگویی برای رهبری برنامه درسی در دوره ابتدایی ایران [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 5-38]
 • سلیمانی، فاطمه تحلیل موانع هوشمندسازی مدارس در مرحله اجرا بر اساس نظریه‌های نوآوری آموزشی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 153-176]
 • سلیمانی، معین تحلیل موانع آموزش اثربخش درس «کارگاه کارآفرینی و تولید» در پایه دوم متوسطه نظری [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 135-166]

ش

 • شبیری، سید محمد نقش آموزشهای ضمن خدمت در ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های زیست محیطی معلمان ابتدایی شهر تهران [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 135-158]
 • شریفیان، فریدون مفهوم‌پردازی «کورر» و تحلیل نسبت برداشت‌های جدید ‌با تلقی نومفهوم‌گرایانه [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 31-56]
 • شریفیان، فریدون بررسی وضعیت مطلوب و موجود عنصر محتوا برای تربیت‌معلمان فناور از دیدگاه صاحب‌نظران، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 37-68]
 • شفیعی، مریم مطالعه تجربی تأثیر برنامه درسی صلح محور بر مدیریت خشم کودکان پیش دبستانی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 53-94]
 • شفیع پور مطلق، فرهاد ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه تدریس کامیاب ادراک شده (مورد مطالعه؛ دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 153-174]
 • شهامت، هادی شناسایی و تبیین برنامه درسی پنهان در رشته معماری (مطالعه موردی: دانشکده معماری دانشگاه ایلام) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 65-94]

ص

 • صابری، رضا طراحی الگوی برنامه درسی هنر آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه اول) [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 133-154]
 • صابری، مریم راهنمای عملی روش فراترکیب در شناسایی شایستگی‎های حرفه‎ای معلمان در تدریس ماهیت علم [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 75-108]
 • صادقی، علیرضا نقد نظریه رایج برنامه درسی پنهان؛ ضرورت چرخش پارادایمی از برنامه درسی قصد نشده به برنامه درسی قصد شده [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 123-144]
 • صادقی، علیرضا طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی چندفرهنگی برای دوره تعلیم و تربیت عمومی در ایران [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 71-108]
 • صالحی، کیوان رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت فعالیت‌های روزانه برای مراقبت‌های شخصی کودکان در مراکز پیش از دبستان شهرستان قشم [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 131-158]
 • صحرایی، رضامراد تدوین استانداردهای مهارت‌ گوش دادن و سخن گفتن در دوره اول ابتدایی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 107-140]
 • صرامی، غلامرضا ارائه مدل مفهومی طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی (IDMSN) و اعتبارسنجی آن [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 7-32]
 • صفایی موحد، سعید الگویی برای برنامه‌ درسی محیط کار بر مبنای رویکرد هیوتاگوژی [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 5-26]
 • صفیان بلداجی، رضوان تأثیر تدریس با الگوی مدیریت آموزش بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی و مهارت حل مسئله دانش‌آموزان سال ششم ابتدایی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 23-40]
 • صمدی، پروین عملکرد آموزگاران در تهیه و به کارگیری ابزار جمع‌آوری و ساماندهی اطلاعات در ارزشیابی توصیفی - کیفی [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 71-96]

ض

 • ضرغامی، سعید تبیین منطق برنامه درسی آموزش علوم بر مبنای فلسفه علم رئالیسم استعلایی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 1-26]

ط

 • طالبی، بهنام طراحی الگوی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 141-168]
 • طاهری زاده، سمانه بررسی تأثیر الگوهای یاددهی-یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در درس علوم تجربی به شیوه فراتحلیل [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 95-124]
 • طلایی، ابراهیم تبیین یادگیری و بالندگی حرفه ای معلمان بر مبنای مفهوم کورره در معنای فعال و زاینده آن [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 27-48]
 • طلایی، ابراهیم تببین اهداف تربیت اقتصادی دوره ابتدایی در ایران مبتنی بر سنتزپژوهی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 39-62]
 • طلایی، ابراهیم بررسی و تحلیل برنامه درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزش و پرورش [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 105-144]
 • طلایی، ابراهیم رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت فعالیت‌های روزانه برای مراقبت‌های شخصی کودکان در مراکز پیش از دبستان شهرستان قشم [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 131-158]

ع

 • عیاری، لیلا واکاوی وضعیت موجود آموزش نیکوکاری در مدارس ابتدایی (مطالعه پدیدارنگارانه) [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 27-54]
 • عاصی، سید میصطف میزان به ‌کارگیری اصول گرایس در انشای دانش‌آموزان پایه‌ هشتم [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 31-52]
 • عالی، مرضیه تحلیل مقایسه ای هژمونی فرهنگی در برنامه درسی پنهان متون بین‌المللی آموزش زبان انگلیسی [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 21-46]
 • عباسی، عفت بررسی عناصر طراحی برنامه درسی کارآفرینی بر اساس رویکرد تطبیقی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 49-80]
 • عباس پور، عباس بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ها در برنامه تربیت معلم دوره ابتدایی کشورهای مالزی، هندوستان و ایران [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 23-64]
 • عباس پور، عباس الگویی برای رهبری برنامه درسی در دوره ابتدایی ایران [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 5-38]
 • عبدالمکی، صابر تبیین نشانگر عادات ذهن در برنامه درسی آموزش علوم: مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره تحصیلی متوسطه دوم منطقه 9 شهر تهران [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 119-148]
 • عبدلی سلطان احمدی، جواد طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی چندفرهنگی برای دوره تعلیم و تربیت عمومی در ایران [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 71-108]
 • عربی جونقانی، احمد تعیین ویژگی‌های الگوی مطلوب برنامه ‏درسی زبان‏آموزی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 81-108]
 • عزتی، محمدرضا چارچوبی برای طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی «کار و فناوری» (با تأکید بر دوره متوسطه اول) [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 33-60]
 • عزتی، محمدرضا تجارب معلمان از تدریس در پایه ششم ابتدایی، در اولین سال تغییر نظام آموزشی (جستاری پدیدار شناسانه) [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 5-22]
 • عزتی، محمدرضا درک و نگرش معلمانِ سرگروه نسبت به درس «کار و فناوری» (مطالعه‌ موردی) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 95-118]
 • عصاره، علیرضا ماهیت و دلالت یادگیری مبتنی بر پروژه در گستره برنامه درسی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 95-134]
 • عصاره، علیرضا رابطه سبک‎های تفکر با راهبردهای یادگیری دانش‎آموزان دختر پایه دوم متوسطه، رشته ریاضی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 129-152]
 • عصاره، علیرضا رابطه باورهای معرفت‌شناختی و جهت‌گیری‌های تدریس معلمان [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 45-70]
 • عصاره، علیرضا تحلیل محتوای کتاب‌های ریاضی چهارم و پنجم ابتدایی بر مبنای الگوی آموزش خلاقیت پلسک [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 93-116]
 • عصاره، علیرضا طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت‌های موردانتظار معلمان هنر (دوره‌های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 109-142]
 • عصاره، علیرضا طراحی الگوی پیشنهادی برنامه درسی آموزش سواد سیاسی در دوره متوسطه اول [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 5-56]
 • عطاران، عاطفه چشم اندازی تاریخی به بازنگری برنامه های درسی تربیت‌معلم در ایران [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 85-118]
 • عطاران، محمد بررسی عناصر طراحی برنامه درسی کارآفرینی بر اساس رویکرد تطبیقی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 49-80]
 • عطاران، محمد چشم اندازی تاریخی به بازنگری برنامه های درسی تربیت‌معلم در ایران [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 85-118]
 • علی عسگری، مجید بررسی نحوه ارزشیابی در برنامه درسی تفکر و پژوهش سال ششم ابتدایی و مقایسه آن با ارزشیابی در برنامه فلسفه برای کودکان [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 81-102]
 • علی عسگری، مجید معلم و کاربست مواد برنامه درسی: طرحواره ای برای فهم برنامه درسی عملی شده در کلاس درس [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 81-104]
 • علی عسگری، مجید واکاوی وضعیت موجود آموزش نیکوکاری در مدارس ابتدایی (مطالعه پدیدارنگارانه) [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 27-54]
 • علی‌عسگری، مجید گونه شناسی تجارب دینی دانش آموختگان دبیرستانی و میزان انطباق آن با اهداف اعتقادی نظام آموزشی ایران [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 1-30]

غ

 • غیاثیان، مریم السادات تحلیل محتوی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه نهم بر اساس فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 125-144]
 • غیاثیان، مریم السادات بررسی اثر محیط دوزبانه کردی- فارسی بر پیشرفت سواد خواندن [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 23-38]
 • غیاثیان، مریم سادات تحلیلی انتقادی از کتب فارسی دوره ابتدایی [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 121-144]
 • غلامی، خلیل بررسی ماهیت علمی تحقیقات انجام شده‌ اقدام‌پژوهی توسط معلمان دوره ابتدایی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 105-134]
 • غلامی، خلیل تأملی بر ماهیت تدریس با الهام از حکمت عملی شواب: با تأکید بر دانش عملی معلمان و تبیین ماهیت معرفتی آن [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 105-126]

ف

 • فتحی، معصومه موفقیت برنامه‌های درسی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی‌های حرفه‌ای معلمی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 143-170]
 • فتحی آذر، اسکندر چارچوبی برای طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی «کار و فناوری» (با تأکید بر دوره متوسطه اول) [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 33-60]
 • فتحی آذر، اسکندر بررسی عوامل مؤثر بر اجرای مطلوب کارورزی در الگوی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 29-64]
 • فتحی آذر، اسکندر طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی تلفیقی سواد انرژی در دوره اول متوسطه [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 89-124]
 • فتحی واجارگاه، کورش جستاری پیرامون «نظریه عملی» شوآب و دلالت های آن برای آزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه درسی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 127-158]
 • فدائی، محمدرضا لزوم بازاندیشی در محتوای کتاب‌های درسی ریاضی پایه هفتم و هشتم از منظر استدلال و اثبات [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 59-84]
 • فرامرزپور، نوشین باورهای جنسیتی مرتبط با ریاضی در ذهن دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 117-132]
 • فرجی دیزجی، سجاد تببین اهداف تربیت اقتصادی دوره ابتدایی در ایران مبتنی بر سنتزپژوهی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 39-62]
 • فردانش، هاشم دلالت های تربیتی مفهوم دانش قدرتمند برای نظریه برنامه درسی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 1-30]
 • فردانش، هاشم رابطه باورهای معرفت‌شناختی و جهت‌گیری‌های تدریس معلمان [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 45-70]
 • فرهوش، معصومه رابطه سبک‎های تفکر با راهبردهای یادگیری دانش‎آموزان دختر پایه دوم متوسطه، رشته ریاضی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 129-152]
 • فقیهی، علیرضا بررسی تأثیر الگوهای یاددهی-یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در درس علوم تجربی به شیوه فراتحلیل [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 95-124]
 • فقیهی، علیرضا شناسایی اهداف برنامه درسی شیمی در راستای اقتصاد مقاومتی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 174-216]
 • فلاحتی، لیلا سنجش آثار برنامه درسی غیررسمی دانشگاه فرهنگیان در تحقق رسالت تربیت معلم [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 1-36]

ق

 • قادری، مصطفی بررسی ماهیت علمی تحقیقات انجام شده‌ اقدام‌پژوهی توسط معلمان دوره ابتدایی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 105-134]
 • قاسمی، مریم طراحی الگوی برنامه درسی تربیت استاد تربیت‌معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 45-74]
 • قاسم پور، حسین بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش انشا در دوره متوسطه آلمان و ایران [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 99-128]
 • قاسم پور، حسین تأثیر استفاده از نرم افزارهای آموزشی در تقویت مهارت‌های نوشتاری دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 31-44]
 • قاسم پور مقدّم، حسین نیازسنجی برنامه درسی زبان آموزی دانش آموزان پیش دبستانی مناطق دوزبانه، براساس مدل کلاین [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 39-62]
 • قاسمی زاد، علی رضا بررسی نقش برنامه درسی پنهان در هدایت دانش‌آموزان دوره متوسطه به سمت رشته علوم انسانی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 125-150]
 • قاضی طباطبایی، محمود تعیین شایستگی‌های پایه مورد انتظار از دانش‌آموزان پایه هشتم در علوم تجربی و مقایسه آن‌ها با تأکیدات برنامه درسی علوم ایران [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 109-140]
 • قائدی، یحیی بررسی نحوه ارزشیابی در برنامه درسی تفکر و پژوهش سال ششم ابتدایی و مقایسه آن با ارزشیابی در برنامه فلسفه برای کودکان [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 81-102]
 • قائدی، یحیی تبیین منطق برنامه درسی آموزش علوم بر مبنای فلسفه علم رئالیسم استعلایی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 1-26]
 • قره‌بگلو، مینو شناسایی و تبیین برنامه درسی پنهان در رشته معماری (مطالعه موردی: دانشکده معماری دانشگاه ایلام) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 65-94]
 • قلتاش، عباس برساخت‌های ذهنی مدیران آموزشی از برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای مدارس [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 101-134]
 • قمری، حیدر ارزشیابی محتوای درس تاریخ ادبیات دوره دوم متوسطه بر اساس مؤلفه های "جامعیت" و "صحت و اعتبار علمی" [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 135-152]
 • قندهاری، ازاده تببین اهداف تربیت اقتصادی دوره ابتدایی در ایران مبتنی بر سنتزپژوهی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 39-62]
 • قهرمانی، علی اصغر تحلیل محتوای کتاب‌های ریاضی چهارم و پنجم ابتدایی بر مبنای الگوی آموزش خلاقیت پلسک [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 93-116]

ک

 • کارشکی، حسین ارزیابی میزان هم‌خوانی برنامه‌های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی‌های پژوهشی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 141-164]
 • کاظمی، علیرضا بررسی مضامین و تعارضات فرهنگی در محتوای کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 47-72]
 • کاظمی پور، شهلا نقش آموزشهای ضمن خدمت در ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های زیست محیطی معلمان ابتدایی شهر تهران [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 135-158]
 • کاکوجویباری، علی‌اصغر بررسی اثر محیط دوزبانه کردی- فارسی بر پیشرفت سواد خواندن [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 23-38]
 • کبیری، مسعود تعیین شایستگی‌های پایه مورد انتظار از دانش‌آموزان پایه هشتم در علوم تجربی و مقایسه آن‌ها با تأکیدات برنامه درسی علوم ایران [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 109-140]
 • کدیور، پروین ارائه مدل مفهومی طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی (IDMSN) و اعتبارسنجی آن [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 7-32]
 • کیذوری، امیرحسین طراحی الگوی برنامه درسی هنر آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه اول) [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 133-154]
 • کرامتی، انسی بررسی مضامین و تعارضات فرهنگی در محتوای کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 47-72]
 • کرامتی، انسی شناسایی و تبیین برنامه درسی پنهان در رشته معماری (مطالعه موردی: دانشکده معماری دانشگاه ایلام) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 65-94]
 • کرمی، زهره مطالعه پدیدارشناسانه تلفیق پژوهش در برنامه درسی تربیت معلم به منظور توسعه حرفه‏ای معلمان [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 37-60]
 • کرمی، مرتضی ارزیابی میزان هم‌خوانی برنامه‌های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی‌های پژوهشی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 141-164]
 • کریمی، محمدحسن تحلیل کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه های گفتمان شناسی انتقادی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 41-58]
 • کریمی‌کیا، خدیجه شناسایی اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در معادله درجه اول [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 71-92]
 • کشاورز، سوسن اهداف برنامه درسی مطالعات اجتماعی متناظر با مبانی فلسفی سازگار با آموزه‌های دینی اسلام و دلالت های آن در عرصه عناصر برنامه درسی [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 5-30]
 • کشاورزی، فهیمه تحلیل کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه های گفتمان شناسی انتقادی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 41-58]
 • کمالی‌خمسه، فرحبخش شناسایی اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در معادله درجه اول [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 71-92]

گ

 • گرامی طیبی، مرضیه ‏تأثیر درج کسره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اضافه بر سرعت و درک خواندن متون فارسی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 83-112]
 • گرمابی، حسنعلی بازشناسی مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر برای برنامه درسی از منظر منابع مکتوب و دیدگاه صاحب‌نظران [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 49-70]
 • گندمی، فهیمه تبیین یادگیری و بالندگی حرفه ای معلمان بر مبنای مفهوم کورره در معنای فعال و زاینده آن [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 27-48]
 • گندمی، فهیمه چیستی پژوهش تاریخی در مطالعات برنامه درسی از یک موضع پست‌مدرن [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 1-22]
 • گویا، زهرا مدلی برای حرکت از توسعه حرفه ای به یادگیری حرفه‌ای معلمان ریاضی متوسطه در ایران [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 35-70]

ل

 • لیاقت دار، محمدجواد بررسی وضعیت مطلوب و موجود عنصر محتوا برای تربیت‌معلمان فناور از دیدگاه صاحب‌نظران، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 37-68]

م

 • ماشینچی، علی اصغر برساخت‌های ذهنی مدیران آموزشی از برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای مدارس [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 101-134]
 • مبارکی، محمد حسن مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و حرفه‌ای (رسمی و آکادمیک) با تأکید بر قصد کارآفرینانه در بین کشورهای کانادا، آلمان و هندوستان با ایران [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 143-174]
 • محبی امین، سکینه طراحی الگوی برنامه درسی هنر آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه اول) [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 133-154]
 • محقق پور، زهرا بررسی نقش برنامه درسی پنهان در هدایت دانش‌آموزان دوره متوسطه به سمت رشته علوم انسانی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 125-150]
 • محمدی، فردین ضدیت آموزشی منطق عینی میدان آموزش (مورد مطالعه میدان آموزش و پرورش ایران) [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 27-56]
 • محمدی، مهدی مطالعه تجربی تأثیر برنامه درسی صلح محور بر مدیریت خشم کودکان پیش دبستانی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 53-94]
 • محمدی، مهدی جایگاه ادبیات کودک در کتاب های درسی مقطع ابتدایی ایران [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 61-94]
 • محمدی، مهدی ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه های درسی نال [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 35-58]
 • محمدی، مهدی راهنمای عملی روش فراترکیب در شناسایی شایستگی‎های حرفه‎ای معلمان در تدریس ماهیت علم [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 75-108]
 • محمدی پویا، سهراب تحلیل تطبیقی محتوای کتاب‌های تعلیمات اجتماعی چاپ قدیم و جدید پایه چهارم ابتدایی بر اساس اصول معرفت‌شناختی تربیت [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 69-94]
 • محمدزاده، مرتضی ارزیابی وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 119-142]
 • محمدی فارسانی، فریبرز تجارب دانش آموزان دوره ابتدایی از معلمان جایگزین (مطالعه موردی) [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 145-166]
 • محمدی فارسانی، فریبرز بررسی و تحلیل برنامه درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزش و پرورش [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 105-144]
 • محمودی، فیروز چارچوبی برای طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی «کار و فناوری» (با تأکید بر دوره متوسطه اول) [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 33-60]
 • مختاری دینانی، مریم تأثیر آموزش معلمان بر اثربخشی درس تربیت بدنی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 61-86]
 • مرتاضی مهربانی، نرگس مدلی برای حرکت از توسعه حرفه ای به یادگیری حرفه‌ای معلمان ریاضی متوسطه در ایران [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 35-70]
 • مرتضی نژاد، نیلوفر بررسی عناصر طراحی برنامه درسی کارآفرینی بر اساس رویکرد تطبیقی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 49-80]
 • مرزوقی، رحمت اله ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه های درسی نال [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 35-58]
 • میرشاه جعفری، ابراهیم مدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی‌های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی تربیت معلم شایسته محور [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 5-44]
 • میرعرب رضی، رضا تبیین دلایل شکست اصلاحات آموزشی و میزان مقاومت معلمان [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 159-178]
 • مزینانی، مهدی سنجش آثار برنامه درسی غیررسمی دانشگاه فرهنگیان در تحقق رسالت تربیت معلم [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 1-36]
 • مشایخ، پری بررسی نقش برنامه درسی پنهان در هدایت دانش‌آموزان دوره متوسطه به سمت رشته علوم انسانی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 125-150]
 • مشهدی، حمیدرضا بررسی وضعیت مطلوب و موجود عنصر محتوا برای تربیت‌معلمان فناور از دیدگاه صاحب‌نظران، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 37-68]
 • مصرآبادی، جواد طراحی، اجرای آزمایشی و اعتباربخشی آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 63-82]
 • مصطفوی، حمیده تحلیلی بر کارکرد نظام آموزشی در آموزش و رشد اخلاقی دانش آموزان با محوریت محتوای کتاب‌های درسی و شیوه تدریس معلمان [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 97-120]
 • مصلایی، مریم ردیابی مؤلفه‌های برابری آموزشی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 73-98]
 • مظاهری، حسن تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌ها‌ی درسی مطابق با برنامه درسی ملی [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 143-170]
 • معافی، حسین شناسایی اهداف برنامه درسی شیمی در راستای اقتصاد مقاومتی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 174-216]
 • معروفی، یحیی مطالعه پدیدارشناسانه تلفیق پژوهش در برنامه درسی تربیت معلم به منظور توسعه حرفه‏ای معلمان [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 37-60]
 • میکائیلو، غلامحسین بررسی عوامل مؤثر بر اجرای مطلوب کارورزی در الگوی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 29-64]
 • ملکی، حسن بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ها در برنامه تربیت معلم دوره ابتدایی کشورهای مالزی، هندوستان و ایران [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 23-64]
 • ملکی، حسن بازشناسی مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر برای برنامه درسی از منظر منابع مکتوب و دیدگاه صاحب‌نظران [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 49-70]
 • ملکی، حسن بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 155-182]
 • ملکی، حسن الگویی برای رهبری برنامه درسی در دوره ابتدایی ایران [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 5-38]
 • منتظر، غلامعلی ارائه مدل مفهومی طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی (IDMSN) و اعتبارسنجی آن [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 7-32]
 • مهدی زاده، بتول میزان به ‌کارگیری اصول گرایس در انشای دانش‌آموزان پایه‌ هشتم [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 31-52]
 • مهدیزاده تهرانی، آیدین طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت‌های موردانتظار معلمان هنر (دوره‌های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 109-142]
 • مهدوی خواه، علی بسوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 1-34]
 • مهدوی هزاوه، منصوره بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ها در برنامه تربیت معلم دوره ابتدایی کشورهای مالزی، هندوستان و ایران [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 23-64]
 • مهربان، زهرا تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌ها‌ی درسی مطابق با برنامه درسی ملی [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 143-170]
 • مهربان، زهرا تلفیق؛ رویکردی مناسب برای ورود علم و فناوری نانو به محتوای برنامه درسی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 5-34]
 • مهرمحمدی، محمود تبیین یادگیری و بالندگی حرفه ای معلمان بر مبنای مفهوم کورره در معنای فعال و زاینده آن [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 27-48]
 • مهرمحمدی، محمود دلالت های تربیتی مفهوم دانش قدرتمند برای نظریه برنامه درسی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 1-30]
 • مهرمحمدی، محمود بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ها در برنامه تربیت معلم دوره ابتدایی کشورهای مالزی، هندوستان و ایران [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 23-64]
 • مهرمحمدی، محمود درآمدی بر شوآب و شوآب شناسی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 11-40]
 • مهرمحمدی، محمود جستاری پیرامون «نظریه عملی» شوآب و دلالت های آن برای آزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه درسی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 127-158]
 • مهرمحمدی، محمود تببین اهداف تربیت اقتصادی دوره ابتدایی در ایران مبتنی بر سنتزپژوهی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 39-62]
 • مهرمحمدی، محمود طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت‌های موردانتظار معلمان هنر (دوره‌های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 109-142]
 • موحدیان، زهره عملکرد آموزگاران در تهیه و به کارگیری ابزار جمع‌آوری و ساماندهی اطلاعات در ارزشیابی توصیفی - کیفی [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 71-96]
 • موسی پور، نعمت الله جستاری پیرامون «نظریه عملی» شوآب و دلالت های آن برای آزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه درسی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 127-158]
 • موسی پور، نعمت الله دولتی بودن یا ملتی بودن؟: بنیادهای فرهنگ آموزش و برنامه درسی در ایران معاصر [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 1-28]
 • موسی پور، نعمت اله تاریخ تحولات «آموزش ریاضیات انتقادی» و عناصر اصلی برنامه‌درسی آن [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 7-48]
 • موسی پور، نعمت اله گونه شناسی تجارب دینی دانش آموختگان دبیرستانی و میزان انطباق آن با اهداف اعتقادی نظام آموزشی ایران [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 1-30]
 • موسی پور، نعمت اله تدریس موثر: نماد تمام نمای «عملی» بودن آموزشگر دانشگاهی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 67-104]
 • موسی پور، نعمت اله چشم اندازی تاریخی به بازنگری برنامه های درسی تربیت‌معلم در ایران [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 85-118]
 • موسی پور، نعمت اله سنجش آثار برنامه درسی غیررسمی دانشگاه فرهنگیان در تحقق رسالت تربیت معلم [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 1-36]
 • موسی پور، نعمت اله طراحی الگوی برنامه درسی تربیت استاد تربیت‌معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 45-74]
 • موسی پور، نعمت اله تحلیل ساختاری مولفه‌های آموزش بالینی در تربیت و آماده سازی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 171-200]
 • موسی پور، نعمت اله واکاوی وضعیت موجود آموزش نیکوکاری در مدارس ابتدایی (مطالعه پدیدارنگارانه) [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 27-54]
 • مولا، سمیه طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی تلفیقی سواد انرژی در دوره اول متوسطه [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 89-124]
 • مومنی فر، محمد اثربخشی فعالیت های تربیت بدنی و هنری با تاکید بر موسیقی بر سلامتی و کاهش اضطراب کودکان پیش دبستانی، بر اساس مطالعات برنامه درسی راهبردی و الگوی برنامه ریزی چندبعدی [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 145-168]

ن

 • نادی، محمد علی ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه شایستگی های فناورانه هنرجویان فنی و حرفه‌ای [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 31-64]
 • نادری، عزت الله بررسی عملکرد برنامه درسی مبتنی بر تربیت هنری در درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با توجه به مؤلفه‌های نظام آموزشی در ایران [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 103-120]
 • نادری، مریم تصویر برنامه درسی از منظر نوعمل‎گرایی با تاکید بر اندیشه رورتی [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 65-90]
 • نادری، نادر تحلیل موانع آموزش اثربخش درس «کارگاه کارآفرینی و تولید» در پایه دوم متوسطه نظری [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 135-166]
 • نیازیان، ملیحه تحلیل محتوای اشعار فارسی دوره ابتدایی بر اساس زبان و عاطفه [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 125-144]
 • ناصری جهرمی، رضا تحلیل کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه های گفتمان شناسی انتقادی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 41-58]
 • ناطقی، فائزه بررسی تأثیر الگوهای یاددهی-یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در درس علوم تجربی به شیوه فراتحلیل [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 95-124]
 • ناطقی، فائزه شناسایی اهداف برنامه درسی شیمی در راستای اقتصاد مقاومتی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 174-216]
 • ناطقی، فائزه تحلیل ساختاری مولفه‌های آموزش بالینی در تربیت و آماده سازی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 171-200]
 • نامدار، عبدالرحمان طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی تلفیقی سواد انرژی در دوره اول متوسطه [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 89-124]
 • نجار، زهرا طراحی الگوی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 141-168]
 • نجفی، حسن تربیت اجتماعی و سیاسی به روایت کتاب‎های درسی دوره دوم متوسطه نظری ایران [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 159-184]
 • نجفی پازکی، معصومه تدوین استانداردهای مهارت‌ گوش دادن و سخن گفتن در دوره اول ابتدایی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 107-140]
 • ندیمی، حمید شناسایی و تبیین برنامه درسی پنهان در رشته معماری (مطالعه موردی: دانشکده معماری دانشگاه ایلام) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 65-94]
 • نژادغفوری، فرحناز رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت فعالیت‌های روزانه برای مراقبت‌های شخصی کودکان در مراکز پیش از دبستان شهرستان قشم [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 131-158]
 • نصر، احمد ملاحظات روش‌شناختی پژوهش در حیطه برنامه درسی در ایران و آمریکا [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 95-120]
 • نصر اصفهانی، احمدرضا بررسی میزان رعایت اصول علمی قصد شده مربوط به عنصر اهداف در درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 59-80]
 • نصر اصفهانی، احمد رضا مدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی‌های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی تربیت معلم شایسته محور [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 5-44]
 • نظیری، الهام تأثیر استفاده از نرم افزارهای آموزشی در تقویت مهارت‌های نوشتاری دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 31-44]
 • نظریان مادوانی، عباس تأثیر آموزش معلمان بر اثربخشی درس تربیت بدنی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 61-86]
 • نعمت زاده، شهین میزان به ‌کارگیری اصول گرایس در انشای دانش‌آموزان پایه‌ هشتم [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 31-52]
 • نعمت زاده، شهین توزیع و استمرار واژه های هدف کتاب فارسی دوم ابتدایی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 113-128]
 • نیکنام، زهرا معلم و کاربست مواد برنامه درسی: طرحواره ای برای فهم برنامه درسی عملی شده در کلاس درس [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 81-104]
 • نوری، علی مبانی عصب- فرهنگی یادگیری و رشد: به سوی یک برنامه درسی پاسخگو به فرهنگ [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 1-20]
 • نوری، فریده ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه شایستگی های فناورانه هنرجویان فنی و حرفه‌ای [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 31-64]
 • نوری، نوشین راهنمای عملی روش فراترکیب در شناسایی شایستگی‎های حرفه‎ای معلمان در تدریس ماهیت علم [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 75-108]
 • نوریان، محمد توزیع و استمرار واژه های هدف کتاب فارسی دوم ابتدایی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 113-128]
 • نوشادی، ناصر ردیابی مؤلفه‌های برابری آموزشی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 73-98]

و

 • واحدی، شهرام درک و نگرش معلمانِ سرگروه نسبت به درس «کار و فناوری» (مطالعه‌ موردی) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 95-118]
 • وفایی فر، گلاویژ نیازسنجی برنامه درسی زبان آموزی دانش آموزان پیش دبستانی مناطق دوزبانه، براساس مدل کلاین [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 39-62]

ه

 • هاشمی، سید احمد برساخت‌های ذهنی مدیران آموزشی از برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای مدارس [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 101-134]
 • هاشمی، سهیلا تحلیلی بر کارکرد نظام آموزشی در آموزش و رشد اخلاقی دانش آموزان با محوریت محتوای کتاب‌های درسی و شیوه تدریس معلمان [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 97-120]
 • هدایتی ورکیانی، مریم اثربخشی فعالیت های تربیت بدنی و هنری با تاکید بر موسیقی بر سلامتی و کاهش اضطراب کودکان پیش دبستانی، بر اساس مطالعات برنامه درسی راهبردی و الگوی برنامه ریزی چندبعدی [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 145-168]
 • هواس بیگی، فاطمه نقد نظریه رایج برنامه درسی پنهان؛ ضرورت چرخش پارادایمی از برنامه درسی قصد نشده به برنامه درسی قصد شده [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 123-144]

ی

 • یاری، جهانگیر طراحی الگوی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 141-168]
 • یارمحمدیان، محمد حسین ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه شایستگی های فناورانه هنرجویان فنی و حرفه‌ای [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 31-64]
 • یوسفی، مریم ماهیت و دلالت یادگیری مبتنی بر پروژه در گستره برنامه درسی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 95-134]