آمار و اطلاعات کلی نشریه:

تعداد دوره منتشر شده تاکنون

14

 تعداد شماره منتشر شده تاکنون

53

تعداد مقالات چاپ شده

139

تعداد مقالات مشاهده شده

26510

تعداد مقالات دانلود شده از وب سایت نشریه

20801

 تعداد مقالات ارسال شده در سال 98

125

 تعداد مقالات پذیرفته نشده در سال 98

99

 تعداد مقالات پذیرفته شده در سال 98

7

 درصد پذیرش مقالات در سال 98

6/5

مدت زمان پذیرش (روز) در سال 98

112

تعداد پایگاه های که نشریه در آن نمایه شده

9

متوسط زمان داوری مقالات در سال 98

12

متوسط زمان انتشار(بعد از پذیرش)(روز) در سال 98

24

 

 

 

اعتبار درجه علمی- پژوهشی این نشریه، طبق نامه شماره‌ی  653/11/3 مورخ 8/4/1388 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا خرداد ماه سال 1390 تمدید گردیده است و بر اساس نظر کمیسیون مذکور تا زمان صدور رای دیگر، به‌قوت خود باقی است.

این نشریه در پایگاه علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

این نشریه طبق نامه شماره 22140/د وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به دریافت ضریب تأثیر (IF) از پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) گردید.

 

برخی از پایگاههای نمایه کننده نشریه:

                                    

شماره جاری: دوره 14، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 1-218 

2. طراحی الگوی برنامه درسی خرد با تأکید بر دیدگاه استنبرگ

صفحه 37-78

رضوان صفیان بلداجی؛ علی حسینی خواه؛ خسرو باقری؛ مجید علی عسگری


3. طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی درس «رویکرد زیبایی‌شناسانه به تدریس» در تربیت‌معلم

صفحه 79-116

فاطمه‌سادات میرعارفین؛ محمود مهرمحمدی؛ مجید علی عسگری؛ غلامرضا حاجی‌حسین‌نژاد


ابر واژگان