اعتبار درجه علمی- پژوهشی این نشریه، طبق نامه شماره‌ی  653/11/3 مورخ 8/4/1388 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا خرداد ماه سال 1390 تمدید گردیده است و بر اساس نظر کمیسیون مذکور تا زمان صدور رای دیگر، به‌قوت خود باقی است.

این نشریه در پایگاه علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

این نشریه طبق نامه شماره 22140/د وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به دریافت ضریب تأثیر (IF) از پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) گردید.

شماره جاری: دوره 14، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 1-166 

2. واکاوی وضعیت موجود آموزش نیکوکاری در مدارس ابتدایی (مطالعه پدیدارنگارانه)

صفحه 27-54

لیلا عیاری؛ علی حسینی خواه؛ نعمت اله موسی پور؛ مجید علی عسگری


4. بررسی چگونگی مواجهه معلمان عربی پایه دهم با تغییر برنامه درسی عربی

صفحه 77-100

معصومه زیوری مراد؛ عظیمه سادات خاکباز؛ معصومه ریعان


5. برساخت‌های ذهنی مدیران آموزشی از برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای مدارس

صفحه 101-134

سید احمد هاشمی؛ جمشید امیدی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی


ابر واژگان