شماره‌های پیشین نشریه

با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه
با تمرکز بر آموزش هنر و زیبایی شناسی

آمار و اطلاعات کلی نشریه:

 

تعداد دوره منتشر شده تاکنون

15

 تعداد شماره منتشر شده تاکنون

59

تعداد مقالات چاپ شده

181

تعداد مقالات مشاهده شده

33529

تعداد مقالات دانلود شده از وب سایت نشریه

27430

 تعداد مقالات ارسال شده در سال 99

248

 تعداد مقالات پذیرفته نشده در سال 99

175

 تعداد مقالات پذیرفته شده در سال 99

18

 درصد پذیرش مقالات در سال 99

7

مدت زمان پذیرش (روز) در سال 99

108

تعداد پایگاه های که نشریه در آن نمایه شده

19

متوسط زمان داوری مقالات در سال 99

15

متوسط زمان انتشار(بعد از پذیرش)(روز) در سال 99

41

 

 

 

 

 

 

 

برخی از پایگاههای نمایه کننده نشریه:

                                      

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 62، پاییز 1400، صفحه 1-300 (با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی) 

4. طراحی و اعتباریابی میدانی الگوی اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی

صفحه 83-110

نفیسه بیگی؛ حمیدرضا رضازاده بهادران؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ کامبیز پوشنه


5. تأثیر آموزش سایه بر مقوله تدریس از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی

صفحه 111-142

صدیقه هاشمی بنی؛ افسانه کلباسی؛ سید مهدی میرهادی


ابر واژگان