شماره‌های پیشین نشریه

آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
با تمرکز بر کوششهای نظرورزانه

آمار و اطلاعات کلی نشریه:

 

تعداد دوره منتشر شده تاکنون

15

 تعداد شماره منتشر شده تاکنون

59

تعداد مقالات چاپ شده

181

تعداد مقالات مشاهده شده

33529

تعداد مقالات دانلود شده از وب سایت نشریه

27430

 تعداد مقالات ارسال شده در سال 99

248

 تعداد مقالات پذیرفته نشده در سال 99

175

 تعداد مقالات پذیرفته شده در سال 99

18

 درصد پذیرش مقالات در سال 99

7

مدت زمان پذیرش (روز) در سال 99

108

تعداد پایگاه های که نشریه در آن نمایه شده

19

متوسط زمان داوری مقالات در سال 99

15

متوسط زمان انتشار(بعد از پذیرش)(روز) در سال 99

41

 

 

 

 

 

 

 

برخی از پایگاههای نمایه کننده نشریه:

                                      

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 66، مرداد 1401، صفحه 1-330 (آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه) 

ارزشیابی برنامه درسی جدید فیزیک در عمل: پژوهشی بر اساس خبرگی و نقد تربیتی آیزنر

صفحه 177-210

فاطمه قاسمی؛ مجید علی عسگری؛ زهرا نیک نام؛ محمود امانی طهرانی


ابر واژگان