دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، خرداد 1395، صفحه 1-170 
ارائه مدل مفهومی طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی (IDMSN) و اعتبارسنجی آن

صفحه 7-32

لیلا چراغ ملایی؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی؛ غلامعلی منتظر؛ علیرضا انصاری