تعداد مقالات: 233

1. تأثیر رویکرد درس پژوهی معلم بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 44، بهار 1396، صفحه 1-26

سید رضا بلاغت؛ علیرضا حیدرزادگان؛ حدیثه اسلامی مهدی آبادی


3. دلالت های تربیتی مفهوم دانش قدرتمند برای نظریه برنامه درسی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1395، صفحه 1-30

علی زند؛ محمود مهرمحمدی؛ هاشم فردانش


5. گونه شناسی تجارب دینی دانش آموختگان دبیرستانی و میزان انطباق آن با اهداف اعتقادی نظام آموزشی ایران

دوره 9، شماره 33، تابستان 1393، صفحه 1-30

بهارک اعظمی؛ نعمت اله موسی پور؛ خسرو باقری؛ مجید علی‌عسگری


6. بسوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی

دوره 12، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 1-34

مقصود امین خندقی؛ علی مهدوی خواه


7. سنجش آثار برنامه درسی غیررسمی دانشگاه فرهنگیان در تحقق رسالت تربیت معلم

دوره 12، شماره 47، زمستان 1396، صفحه 1-36

نعمت اله موسی پور؛ لیلا فلاحتی؛ مهدی مزینانی


9. سخن سردبیر

دوره 13، شماره 48، بهار 1397، صفحه 1-4


10. سخن سردبیر

دوره 13، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 1-4


11. سخن سردبیر

دوره 13، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 1-4


12. سخن سردبیر

دوره 13، شماره 51، زمستان 1397، صفحه 1-4


13. ارزیابی ظرفیت کتاب‌های درسی ریاضی دوره متوسطه اول در ترویج یادگیری عمیق مفاهیم

دوره 14، شماره 52، بهار 1398، صفحه 1-30

محمد مهدی دری؛ Abolfazl Rafiepour؛ فاطمه دری


14. تبیین منطق برنامه درسی آموزش علوم بر مبنای فلسفه علم رئالیسم استعلایی

دوره 14، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 1-26

یونس امیراحمدی؛ سعید ضرغامی؛ خسرو باقری؛ یحیی قائدی


15. ارتقای سواد مالی و تصمیم گیری مالی از طریق برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای

دوره 14، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 1-36

زهرا گویا؛ اطهر فیروزیان؛ سهیلا غلام آزاد


16. سخن سردبیر: اثر تربیتی ویروس کرونا!

دوره 14، شماره 55، زمستان 1398، صفحه 1-4

نعمت اله موسی پور


19. ارائه مدل مفهومی طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی (IDMSN) و اعتبارسنجی آن

دوره 11، شماره 40، بهار 1395، صفحه 7-32

لیلا چراغ ملایی؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی؛ غلامعلی منتظر؛ علیرضا انصاری


20. تاریخ تحولات «آموزش ریاضیات انتقادی» و عناصر اصلی برنامه‌درسی آن

دوره 10، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 7-48

زهرا حاجی آخوندی؛ نعمت اله موسی پور


24. پژوهشی در رویکردها و روش‌های فارسی آموزی در ایران

دوره 9، شماره 35، زمستان 1393، صفحه 5-22

فریدون اکبری شلدره