نویسنده = نعمت اله موسی پور
تعداد مقالات: 15
2. چکیده های تفصیلی و منابع انگلیسی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1399، صفحه 205-254

نعمت اله موسی پور


3. سخن سردبیر: ظرفیت‎ ها و ظرافت‎ های تربیت معلم ایران

دوره 15، شماره 58، پاییز 1399، صفحه 1-8

نعمت اله موسی پور


4. ارزشیابی شایستگى تولید و اجرای آزمون‌های تحصیلی در دانشجومعلمان آموزش زبان و ادبیات فارسی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1399، صفحه 111-144

حیدر قمری؛ نعمت اله موسی پور؛ محمد شادروی‌منش


5. مقایسه‎ «معلمی‎کردن» نومعلمان مدارس ابتدایی: آیا نوع دانشگاه محل تحصیل مهم است؟

دوره 15، شماره 56، بهار 1399، صفحه 41-64

زهره آقاخانی؛ نعمت اله موسی پور؛ یوسف نجفی


6. سخن سردبیر: اثر تربیتی ویروس کرونا!

دوره 14، شماره 55، زمستان 1398، صفحه 1-4

نعمت اله موسی پور


7. واکاوی وضعیت موجود آموزش نیکوکاری در مدارس ابتدایی (مطالعه پدیدارنگارانه)

دوره 14، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 27-54

لیلا عیاری؛ علی حسینی خواه؛ نعمت اله موسی پور؛ مجید علی عسگری


8. طراحی الگوی برنامه درسی تربیت استاد تربیت‌معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه

دوره 13، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 45-74

مریم قاسمی؛ نعمت اله موسی پور؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ علی حسینی خواه


9. تحلیل ساختاری مولفه‌های آموزش بالینی در تربیت و آماده سازی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

دوره 13، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 171-200

نرگس رستگاری؛ نعمت اله موسی پور؛ فائزه ناطقی


10. سنجش آثار برنامه درسی غیررسمی دانشگاه فرهنگیان در تحقق رسالت تربیت معلم

دوره 12، شماره 47، زمستان 1396، صفحه 1-36

نعمت اله موسی پور؛ لیلا فلاحتی؛ مهدی مزینانی


11. چشم اندازی تاریخی به بازنگری برنامه های درسی تربیت‌معلم در ایران

دوره 12، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 85-118

عاطفه عطاران؛ نعمت اله موسی پور؛ محمد عطاران؛ علی حسینی خواه


13. تاریخ تحولات «آموزش ریاضیات انتقادی» و عناصر اصلی برنامه‌درسی آن

دوره 10، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 7-48

زهرا حاجی آخوندی؛ نعمت اله موسی پور


14. گونه شناسی تجارب دینی دانش آموختگان دبیرستانی و میزان انطباق آن با اهداف اعتقادی نظام آموزشی ایران

دوره 9، شماره 33، تابستان 1393، صفحه 1-30

بهارک اعظمی؛ نعمت اله موسی پور؛ خسرو باقری؛ مجید علی‌عسگری