کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 27
1. بررسی انسجام محتوای برنامه درسی درکتاب های درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

رسول بختیاری؛ عظیمه سادات خاکباز


4. طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی آموزش موسیقی

دوره 16، شماره 60، بهار 1400، صفحه 175-215

حبیب اله صیرفی؛ جعفر قهرمانی؛ داود طهماسب زاده شیخلار


6. تبیین عناصر برنامه درسی تربیت ‌اقتصادی در دوره آموزش عمومی

دوره 14، شماره 55، زمستان 1398، صفحه 5-44

بتول سیدی؛ پروین احمدی


8. طراحی الگوی برنامه درسی خرد با تأکید بر دیدگاه استنبرگ

دوره 14، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 37-78

رضوان صفیان بلداجی؛ علی حسینی خواه؛ خسرو باقری؛ مجید علی عسگری


9. واکاوی وضعیت موجود آموزش نیکوکاری در مدارس ابتدایی (مطالعه پدیدارنگارانه)

دوره 14، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 27-54

لیلا عیاری؛ علی حسینی خواه؛ نعمت اله موسی پور؛ مجید علی عسگری


10. برساخت‌های ذهنی مدیران آموزشی از برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای مدارس

دوره 14، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 101-134

سید احمد هاشمی؛ جمشید امیدی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی


11. بررسی و تحلیل برنامه درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزش و پرورش

دوره 13، شماره 51، زمستان 1397، صفحه 105-144

فریبرز محمدی فارسانی؛ رضوا« حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی؛ محمود تلخابی؛ ابراهیم طلایی


12. مدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی‌های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی تربیت معلم شایسته محور

دوره 13، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 5-44

پوران خروشی؛ احمد رضا نصر اصفهانی؛ ابراهیم میرشاه جعفری


13. الگویی برای رهبری برنامه درسی در دوره ابتدایی ایران

دوره 13، شماره 48، بهار 1397، صفحه 5-38

حسن ملکی؛ بابک سلمانی؛ عباس عباس پور؛ رضوان حکیم زاده؛ محمد حسن امیرتیموری


14. بسوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی

دوره 12، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 1-34

مقصود امین خندقی؛ علی مهدوی خواه


15. درک و نگرش معلمانِ سرگروه نسبت به درس «کار و فناوری» (مطالعه‌ موردی)

دوره 12، شماره 45، تابستان 1396، صفحه 95-118

محمدرضا عزتی؛ شهرام واحدی


16. مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و حرفه‌ای (رسمی و آکادمیک) با تأکید بر قصد کارآفرینانه در بین کشورهای کانادا، آلمان و هندوستان با ایران

دوره 12، شماره 45، تابستان 1396، صفحه 143-174

مریم بنی عامریان؛ محمد جوادی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ کمال درانی؛ ابراهیم خدایی؛ محمد حسن مبارکی


18. ماهیت و دلالت یادگیری مبتنی بر پروژه در گستره برنامه درسی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1395، صفحه 95-134

مریم یوسفی؛ علیرضا عصاره؛ علی حسینی خواه


20. چارچوبی برای طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی «کار و فناوری» (با تأکید بر دوره متوسطه اول)

دوره 11، شماره 40، بهار 1395، صفحه 33-60

یوسف ادیب؛ محمدرضا عزتی؛ اسکندر فتحی آذر؛ فیروز محمودی


21. ملاحظات روش‌شناختی پژوهش در حیطه برنامه درسی در ایران و آمریکا

دوره 11، شماره 40، بهار 1395، صفحه 95-120

مرزبان ادیب منش؛ احمد نصر


23. بازشناسی مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر برای برنامه درسی از منظر منابع مکتوب و دیدگاه صاحب‌نظران

دوره 10، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 49-70

حسنعلی گرمابی؛ حسن ملکی؛ سعید بهشتی؛ رضا افهمی


24. تبیین دلایل شکست اصلاحات آموزشی و میزان مقاومت معلمان

دوره 10، شماره 38، پاییز 1394، صفحه 159-178

رضا میرعرب رضی