بررسی انسجام محتوای برنامه درسی درکتاب های درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی انسجام محتوای برنامه درسی کتاب های درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه انجام گرفته است. به این منظور چهار شاخص وسعت، تداوم، توالی و ادغام در کتابهای مذکور با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه پژوهش عبارت بود از تمام کتابهای درسی و کتابهای راهنمای معلم زیست شناسی دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 99-1398. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده نشان داد که در شاخص وسعت، کتاب پایه یازدهم و دوازدهم کاملا استانداردهای محتوایی و عملکردی را رعایت کرده اند اما پایه دهم اینگونه نبود. در شاخص تداوم، محتوای دوره دوم متوسطه از وضعیت مناسبی برخوردار است و بیش از 90% مطالب دارای ارتباط از نوع تداوم هستند. در شاخص توالی، به عنوان نمونه کتاب پایه دوازدهم بررسی شد، مشخص گردید از هیچکدام از شیوه های توالی در ادبیات این حوزه تبعیت نمی کند. در شاخص ادغام نیز مشخص شد این شاخص چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the coherence of the curriculum content in the biology textbooks of the senior high school

نویسندگان [English]

 • Rasoul Bakhtiari
 • Azimehsadat Khakbaz
Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the coherence of the content of the biology textbooks of the second year of high school. For this purpose, four indicators of breadth, continuity, sequence and integration in the mentioned books were examined using qualitative content analysis. The sample of the research was all textbooks and textbooks of biology teacher in the second year of high school in the academic year 1399-99. The results of data analysis showed that in the scope index, the eleventh and twelfth grade books fully complied with the content and performance standards, but the tenth grade did not. In the continuity index, the content of the second year of high school is in a good condition and more than 90% of the content is related to continuity. In the sequence index, as an example of the twelfth grade textbook, it was found that it does not follow any of the sequence methods in the literature of this field. In the integration index, it was found that this index has not received much attention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • content coherence
 • content organization
 • Curriculum
 • textbook
 • biology

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400
 • تاریخ دریافت: 29 مرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 09 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 28 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 25 مهر 1400