راهنمای عملی روش فراترکیب در شناسایی شایستگی‎های حرفه‎ای معلمان در تدریس ماهیت علم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

2 آموزش و پرورش/ داراب

3 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

4 دانشکده آموزش، دانشگاه تگزاس آمریکا شعبه ریوگرند ولی

چکیده

فراترکیب، تفسیر یکپارچه و ترکیب یافته­های حاصل از مطالعات کیفی است به گونه­ای که تصویری کلی از پدیده­ها، مفاهیم یا وقایع ایجاد کند. با گسترش روزافزون مقالات کیفی و به سبب تنوع یافته­های آنها، ضرورت انجام پژوهش‎های فراترکیب به منظور دستیابی به سطح ادراکی و مفهومی جدید و یا توسعه­ی نظریه­های موجود آشکارتر شده است. در مقاله­ی حاضر اصول، گام­ها، فنون و جزئیات روش فراترکیب با مبنا قراردادن گام­های شش­گانه­ی فراترکیب، معرفی شده توسط سندلوفسکی و باروسو (2007)، شرح داده شده است. همچنین به عنوان مصداقی برای چگونگی انجام پژوهش فراترکیب، 50 مقاله با هدف کشف الگوی شایستگی‎های حرفه‎ای معلمان در تدریس ماهیت علم، مورد بازنگری قرار گرفته­اند که در نهایت، این الگو با سه مؤلفه­ی شایستگی­های دانشی، شایستگی­های مهارتی و شایستگی­های نگرشی ارائه شده است. این مقاله می­تواند به عنوان راهنمای علمی برای پژوهشگرانی که به دنبال ارائه­ی مدل­های مفهومی از مطالعات موجود هستند، مفید باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Practical Guide to Meta-Synthesis Method for Identifying Professional Competencies of Teachers in Teaching Nature of Science

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • maryam saberi 2
  • Ghasem Salimi 3
  • noushin noori 4
1 faculty member of Shiraz university
2 Ministry of education/ Darab
3 Faculty member of Shiraz university
4 University of Texas Rio Grande Valley/ college of Education/ Texas
چکیده [English]

Qualitative meta-synthesis is a new interpretive integration of qualitative findings that provide coherent descriptions or explanations of phenomena, events, or concepts. Considering the increasing rate of qualitative research, such interpretive synthesis is vital to provide a cohesive vision or a new theory with putting all scattered research together. Therefore, in the present study, the practical guide to the methodology, principles, steps, and other details of the meta-synthesis are explained using the six steps of meta-synthesis presented by Sandelowski and Barroso (2007). Along with each step of the methodological description, the process of presenting a model for the professional competencies of teachers in teaching the nature of science with reviewing 50 articles is also provided as an example for clarifying the methodology. The model suggests that teachers should have knowledge, skills, and attitudes competencies to be able to teach nature of science properly. This article can be used as a guideline by researchers who want to offer a comprehensive model of existing studies in their field of interest. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • meta-synthesis
  • nature of science
  • teachers' professional competencies
اسفیجانی، اعظم. شاخص­های ارزشیابی کیفیت در آموزش مجازی: فراترکیبی از رویکردها معیارهاو استانداردهای­کیفیت. مجله گام­های توسعه در آموزش پزشکی. 1394. 12 (1): 158-150.
رضایی، منیره. تعیین شایستگی­های تخصصی و حرفه­ای معلمان متناسب با سند تحول بنیادین و مبانی نظری آن و اعتباربخشی شایستگی­ها. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1396.
رفائی شیرپاک، خسرو؛ گوروگه، سپالی؛ و چینی چیان، مریم. متاسنتز تحقیقات کیفی در علوم بهداشتی (مقاله مروری). مجله اپیدمیولوژی ایران. ۱۳۸۹. ۶ (۱) :۵۱-۵۷.
رعیت پیشه، سعید؛ احمدی کهنعلی، رضا؛ و عباس نژاد، طیبه. به کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائه مدل جامع ارزیابی پایداری زنجیره تأمین. پژوهش­های نوین در تصمیم گیری. 1395. 1 (1).
سند تحول بنیادین آموزش­وپرورش جمهوری­اسلامی­ایران، وزارت آموزش و پرورش، 1390.
 شورت، ادموند (1392). روش‌شناسی مطالعات برنامه‌ درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران. تهران : انتشارات سمت
کیان، مرجان؛ مهرمحمدی، محمود. نقد و تحلیل برنامه تربیت معلم دوره ابتدایی در سایه شایستگی های مورد تقاضای برنامه درسی هنر جدید. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 1392. 30 (3): 142-119.
لیاقت، سمیه؛ نیکنام، زهرا؛ و باقری، سعیده. "ماهیت علم" و آموزش علوم تجربی: تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی پایه سوم راهنمایی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 1392. 29 (2): 116-89.
محمدیان، ایوب؛ مانیان، امیر؛ و خداداد برمی، مریم. مرور سیستماتیک و جهت­گیری آتی پژوهش­ها در حوزه­ی مراکز رشد مجازی کسب و کار. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات. 1394. 12 (2): 150-123.
مهدوی هزاوه، منصوره؛ ملکی، حسن؛ مهرمحمدی، محمود؛ و عباس پور، عباس. بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ها در برنامه تربیت معلم دوره ابتدایی کشورهای مالزی، هندوستان و ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 1395. 41 (2): 64-23.
نجفی، فرشته؛ منجذبی، فاطمه؛ نیک پیما، نسرین. متاسنتز تحقیقات کیفی در پرستارییک مطالعه مروری. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت ۱۳۹۲. ۲ (۴): ۳۳۵-۳۲۰.
یوسفی، مریم؛ عصاره، علیرضا؛ و حسینی خواه، علی. ماهیت و دلالت یادگیری مبتنی بر پروژه در گستره­ی برنامه درسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 1395. 42 (3): 134-95.
Abd‐El‐Khalick, F. (2005). Developing deeper understandings of nature of science: The impact of a philosophy of science course on preservice science teachers’ views and instructional planning. International Journal of Science Education27 (1), 15-42.
Akerson, V. L., Buzzelli, C. A., & Donnelly, L. A. (2008). Early childhood teachers' views of nature of science: The influence of intellectual levels, cultural values, and explicit reflective teaching. Journal of Research in Science Teaching45 (6), 748-770.
Akerson, V. L., & Hanuscin, D. L. (2007). Teaching nature of science through inquiry: Results of a 3‐year professional development program. Journal of Research in Science Teaching44 (5), 653-680.
 Atkins S, Lewin S, Smith H, Engel M, Fretheim A, Volmink J. (2008). Conducting a meta-ethnography of qualitative literature: lessons learnt. BMC Med Res Methodol; 8:21.
Barroso J., Gollop C., Sandelowski M., Meynell J., Pearce P. & Collins L. (2003). The challenge of searching for and retrieving qualitative studies. Western Journal of Nursing Research 25 (2), 153–178.
Bell, R. L., Matkins, J. J., & Gansneder, B. M. (2011). Impacts of contextual and explicit instruction on preservice elementary teachers' understandings of the nature of science. Journal of Research in Science Teaching48 (4), 414-436.
Bondas, T., & Hall, E. O. (2007). Challenges in approaching metasynthesis research. Qualitative Health Research17 (1), 113-121.
Britten N, Campbell R, Pope C, Donovan J, Morgan M, Pill R. (2002). Using meta ethnography to synthesise qualitative research: a worked example. J Health Serv Res Policy; 7 (4):209–15.
Capps, D. K., & Crawford, B. A. (2013). Inquiry-Based Professional Development: What does it take to support teachers in learning about inquiry and nature of science?. International Journal of Science Education35 (12), 1947-1978.
Finfgeld, D. L. (2003). Metasynthesis: The state of the art—so far. Qualitative health research13 (7), 893-904.
Finfgeld-Connett, D. (2014). Use of content analysis to conduct knowledge-building and theory-generating qualitative systematic reviews. Qualitative Research14 (3), 341-352.
Finfgeld-Connett, D. (2018). A Guide to Qualitative Meta-synthesis.
Finfgeld‐Connett, D., & Johnson, E. D. (2013). Literature search strategies for conducting knowledge‐building and theory‐generating qualitative systematic reviews. Journal of advanced nursing69 (1), 194-204.
Lederman, N. G., Abd‐El‐Khalick, F., Bell, R. L., & Schwartz, R. S. (2002). Views of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assessment of learners' conceptions of nature of science. Journal of research in science teaching39 (6), 497-521.
Ludvigsen, M. S., Hall, E. O., Meyer, G., Fegran, L., Aagaard, H., & Uhrenfeldt, L. (2016). Using Sandelowski and Barroso’s meta-synthesis method in advancing qualitative evidence. Qualitative Health Research26 (3), 320-329
Mulvey, B. K., Chiu, J. L., Ghosh, R., & Bell, R. L. (2016). Special education teachers’ nature of science instructional experiences. Journal of Research in Science Teaching.
National Research Council (NRC) (2013). Next Generation Science Standards. http://www. nextgenscience.org/ next- generation- sience- standards. Accessed 30 May, 2013.
Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988). Metaethnography: Synthesizing qualitative studies (Vol. 11). Sage
Nye, E., Melendez‐Torres, G. J., & Bonell, C. (2016). Origins, methods and advances in qualitative meta‐synthesis. Review of Education4 (1), 57-79
Ozgelen, S., Hanuscin, D. L., & Yılmaz-Tuzun, O. (2013). Preservice elementary science teachers’ connections among aspects of NOS: Toward a consistent, overarching framework. Journal of Science Teacher Education24 (5), 907-927.
Paterson, B. L., Throne, S. E., Canam, C., Jillings, C. (2001). Meta-study of qualitative health research: A practical guide to meta-analysis and meta-synthesis, Thousand Oaks, CA: Sage.
Rudge, D. W., Cassidy, D. P., Fulford, J. M., & Howe, E. M. (2014). Changes observed in views of nature of science during a historically based unit. Science & Education23 (9), 1879-1909.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Toward a metasynthesis of qualitative findings on motherhood in HIV‐positive women. Research in nursing & health26 (2), 153-170
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
Sandelowski, M., Docherty, S., & Emden, C. (1997). Focus on qualitative methods Qualitative metasynthesis: issues and techniques. Research in nursing and health20, 365-372
Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta‐synthesis method for qualitative research: a literature review. Journal of advanced nursing50 (2), 204-211
Wiesche, Manuel, Jurisch, Marlen C, Yetton, Philip W and Krcmar, Helmut )2017 (, Grounded theory methodology in information systems research , MIS quarterly, vol. 41, no. 3, pp. 685-701.
دوره 13، شماره 50 - شماره پیاپی 50
با تمرکز بر تربیت معلم به مناسبت یکصدمین سال فعالیت آن
آذر 1397
صفحه 75-108
  • تاریخ دریافت: 30 مهر 1396
  • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1397
  • تاریخ پذیرش: 22 اسفند 1397