بازتحلیل پژوهش‌های «آموزش همتا» در پنجاه سال اخیر: تحلیلی کتاب‌شناختی بر اساس داده‌های «پایگاه علم »

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی

2 استاد برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه هرمزگان

3 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

یادگیری به کمک همتایان یکی از شیوه‌های بهبود مشارکت شاگردان در فرآیند تدریس و ارتقا کیفیت تدریس و یادگیری است. هدف ما بررسی حیطه‌های موردعلاقه محققان این حوزه و شناسایی روندهای حاکم در زمینه­ی آموزش همتاست. بدین منظور در این پژوهش به تحلیل کتاب‌شناختی نوشته‌های منتشرشده در بازه زمانی 1971-2022 م در پایگاه علم پرداخته­ایم. با جستجوی واژگان کلیدی در پایگاه علم، 1151 نوشته که در عنوان آنها به آموزش همتا اشاره‌شده بود شناسایی شد. پس‌ازآن ما به معرفی کشورها، اشخاص و مجلاتی پرداختیم که بیشترین تولیدات علمی را در این حوزه دارند. از مجموع این مقالات کشور ایالات‌متحده آمریکا با 9/44 درصد و مجله Medical teacher بیشترین تعداد مقالات را چاپ کرده است. در گام بعدی به کمک نرم‌افزار VOSviewer به دیداری‌سازی شبکه‌های هم تألیفی، هم­رویدادی کلمات­کلیدی و هم­استنادی اقدام شد. کلمات کلیدی به‌کاررفته را می‌توان در پنج خوشه «آموزش پزشکی»، «پژوهش‌های مدرسه‌ای»، «مقاطع تحصیلی»، «همتا یادگیری و اجتماع» و «سنجش همتا و بازخورد» دسته‌بندی کرد.

تازه های تحقیق

اطلاعات تکمیلی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Re-Analysis of "Peer Tutoring" Researches in The Last Fifty Years: A Bibliometric Analysis based on "Web of Science" Data

نویسندگان [English]

  • naeem fahim 1
  • Nematollah Mousapour 2
  • Abdul WAHAB Samavi 3
1 university of hormozgan,
2 Full Professor in Curriculum Planning, Department of Education, University of Hormozgan
3 Faculty member, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, . University of hormozgan., Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Learning in collaboration with the peers is one if the methods of improving learners' participation in teaching process and promoting the quality of teaching and learning. The present study aimed to investigate the areas of interest for researchers in this field and to identify the prevailing trends in the field of peer tutoring. In order to achieve the goal, in this study, we have analyzed the bibliographic analysis of the articles published in 1971-2022 in the web of science. By searching the keywords in the web of science, 1151 articles were extracted whose titles included peer tutoring. Then, the articled presented countries, individuals and journals with the highest number of scientific productions in this field of all these articles. It is found that 44.9 percent have been published in the USA and the medical teacher was the journal with the highest number of articles. In the next step by using VOSviewer, co-authorship, co-occurrence and co-citation networks of keywords were visualized. The keywords can be classified into five clusters: "medical education", "school research", "educational levels", "learning and peer communities", and "peer assessment and feedback".

کلیدواژه‌ها [English]

  • "peer tutoring"
  • "bibliometric analysis"
  • "web of science"
عراقیه، علیرضا؛ فتحی واجارگاه، کوروش، فروغی ابری، احمدعلی و فاضلی، نعمت الله. 1390. قومیت پدیده ای آکسیمورون در برنامه درسی صریح مدارس متوسطه ایران. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره40 ، سال دهم، 85-75.
ادیب منش، مرزبان  و نصر، احمدرضا. (1395). ملاحظات روش‌شناختی پژوهش در حیطه برنامه درسی در ایران و آمریکا. مطالعات برنامه درسی، (40)11،.95-12
پورجعفریان، زهرا، خدابنده لو، روح‌الله، و عصاره، علیرضا. (1398) . مروری بر سه دهه پژوهش در حوزه آموزش شهروندی: یک تحلیل شبکه‌های اجتماعی. فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی،9(3 (پیاپی 35)), 121-141.
حسینی، سید علی، گرامی راد، فاطمه، و زارع زردینی، طیبه. (1398). تحلیل جریان علمی پژوهشهای حسابرسی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس.  دانش حسابداری مالی. (6)4،25-46.
 doi: 10.30479/jfak.2020.11135.2500
خدابنده لو، روح اله، مهران، گلنار، محسنی، هدی سادات، و رجبی، فهیمه. (1398). مطالعه تحلیلی توسعه حرفه‌ای در آموزش‌وپرورش پیش‌دبستانی: مروری بر تحقیقات انجام‌شده در طی 36 سال گذشته.  اندیشه‌های نوین تربیتی15(1)،7-26.
خدابنده لو روح ا، مؤمنی راد اکبر، زاهدی محمدهادی، ملکی آزاده.(1401). تحلیل شبکه‌های کتابشناختی در حوزه یادگیری معکوس. تعامل انسان و اطلاعات. 9(2).67-82.
جلالی شیجانی، فاطمه، و شیرزاد، مجید. (1400). متن‌کاوی: مفاهیم و روش ها. ترویج علم، (2) 12.165-201.
جمالی، مریم، اسماعیلی، محمد رضا، و نیک آیین، زینت. (1401). بررسی مقایسه‌ایی تاثیرات دو روش تدریس مشارکتی و رقابتی درس تربیت بدنی بر مشارکت ورزشی دختران دارای اضطراب اجتماعی اندام: نقش تعدیل کننده عزت نفس. مطالعات برنامه درسی 17(66).289-314.
کرمی، غلامرضا، دولت زارعی، احسان، و فرجی، امید. (1401). بیست‌ویک سال تحقیقات رفتاری حسابداری: تجزیه‌وتحلیل کتاب‌شناختی. مطالعات تجربی حسابداری مالی19(71), 165-201.
گلرخی، فاطمه، حاج حسینی، منصوره و دهقانی،مرضیه (1401). تحلیل تکالیف کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم از منظر توجه به مولفه‌‌های درگیری تحصیلی. مطالعات برنامه درسی. (65)17 ،215-244  .
ملانظری مهناز، گرامی راد فاطمه (1400). تحلیل جریان علمی پژوهشهای حسابداری رفتاری در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری; ۶ (۱۲)، ۵۵-27.
مصطفی حاتمی، امیر، صبور، محمدرضا، & نیکروان، مرتضی. (1401). تحلیل بیبلیومتریک تحقیقات صورت گرفته درخصوص خاکستر زباله‌سوز طی سال‌های 2000 تا 2020. نشریه مهندسی عمران امیرکبیر،(8)54 ،3025-3040. doi: 10.22060/ceej.2022.20084.7339
Alegre, F, Moliner, L, Maroto, A, & Lorenzo-Valentin, G. (2020). Academic Achievement and Peer Tutoring in Mathematics: A Comparison Between Primary and Secondary Education. SAGE Open, 10(2), 2158244020929295. https://doi.org/10.1177/2158244020929295
Ayvazo, S, & Aljadeff-Abergel, E. (2019). Classwide peer tutoring in a martial arts alternative education program: Enhancing social and psychomotor skills. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 63(4), 359-368. https://doi.org/10.1080/1045988X.2019.1619509
Boud, D, & Lee, A. (2005). ‘Peer learning’as pedagogic discourse for research education. Studies in higher education, 30(5), 501-516.
Choi, J. A, Kim, O, Park, S, Lim, H, & Kim, J. H. (2021). The effectiveness of peer learning in undergraduate nursing students: a meta-analysis. Clinical Simulation in Nursing, 50, 92-101.
Donthu, N, Kumar, S, Mukherjee, D, Pandey, N, & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 133, 285-296. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070
Fuchs, D, Fuchs, L. S, Mathes, P. G, & Simmons, D. C. (1997). Peer-Assisted Learning Strategies: Making Classrooms More Responsive to Diversity. American Educational Research Journal, 34(1), 174-206. https://doi.org/10.3102/00028312034001174
Greenwood, C. R, Delquadri, J. C, & Hall, R. V. (1989). Longitudinal effects of classwide peer tutoring. Journal of Educational Psychology, 81(3), 371.
Herrmann-Werner, A, Gramer, R, Erschens, R, Nikendei, C, Wosnik, A, Griewatz, J, Zipfel, S, & Junne, F. (2017). Peer-assisted learning (PAL) in undergraduate medical education: An overview. Zeitschrift fur Evidenz, Fortbildung und Qualitat im Gesundheitswesen, 121, 74–81. https://doi.org/10.1016/j.zefq.2017.01.001
Kanda, T, Hirano, T, Eaton, D, & Ishiguro, H. (2004). Interactive Robots as Social Partners and Peer Tutors for Children: A Field Trial. Human–Computer Interaction, 19(1-2), 61-84. https://doi.org/10.1080/07370024.2004.9667340
Martí Arnándiz, O, Moliner, L, & Alegre, F. (2022). When CLIL is for all: Improving learner motivation through peer-tutoring in Mathematics. System, 106, 102773. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.system.2022.102773
Moliner, L, & Alegre, F. (2022). Peer tutoring in middle school mathematics: academic and psychological effects and moderators. Educational Psychology, 1-18. https://doi.org/10.1080/01443410.2022.2112148
Moliner L, Alegre F (2020) Effects of peer tutoring on middle school students’ mathematics self-concepts. PLoS ONE 15(4): e0231410. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231410
Lu Y, de Vries WT. A Bibliometric and Visual Analysis of Rural Development  
             Research. Sustainability. 2021; 13(11):6136.
             https://doi.org/10.3390/su13116136
Ochoa Jiménez, S, García García, A. R, Valdez del Río, S, & Jacobo Hernández, C. A. (2022). Entrepreneurship in Tourism Studies in the 21st Century: A Bibliometric Study of Wos and Scopus. SAGE Open, 12(2). https://doi.org/10.1177/21582440221102438
Rohrbeck, C, Ginsburg-Block, M, Fantuzzo, J, & Miller, T. (2003). Peer-assisted learning interventions with elementary school students: A meta-analytic review. Journal of Educational Psychology, 95, 240-257. https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.2.240
Roscoe, R. D, & Chi, M. T. H. (2007). Understanding Tutor Learning: Knowledge-Building and Knowledge-Telling in Peer Tutors’ Explanations and Questions. Review of Educational Research, 77(4), 534-574. https://doi.org/10.3102/0034654307309920
Secomb, J. (2008). A systematic review of peer learning in clinical education. Journal of clinical nursing, 17, 703-716. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2007.01954.x
Ten Cate, O, & Durning, S. (2007). Dimensions and psychology of peer teaching in medical education. Medical teacher, 29(6), 546-552.
Ten Cate, O, & Durning, S. (2007). Peer teaching in medical education: twelve reasons to move from theory to practice. Med Teach, 29(6), 591-599. https://doi.org/10.1080/01421590701606799
Thurston, A, Cockerill, M, & Chiang, T-H. (2021). Assessing the Differential Effects of Peer Tutoring for Tutors and Tutees. Education Sciences, 11(3), 97. https://www.mdpi.com/2227-7102/11/3/97
Topping, K. J. (1996). The effectiveness of peer tutoring in further and higher education: A typology and review of the literature. Higher Education, 32(3), 321-345. https://doi.org/10.1007/BF00138870
Topping, K, Buchs, C, Duran, D, & van Keer, H. (2017). Effective Peer Learning: From Principles to Practical Implementation (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315695471
Yu, Y, Li, Y, Zhang, Z, Gu, Z, Zhong, H, Zha, Q, Yang, L, Zhu, C, & Chen, E. (2020).    A bibliometric analysis using VOSviewer of publications on COVID-19. Annals of translational medicine, 8(13), 816. https://doi.org/10.21037/atm-20-4235
دوره 19، شماره 72
با تمرکز بر اجرای برنامه درسی
اردیبهشت 1403
صفحه 221-250
  • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 27 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 08 آذر 1402