آیا خدا اینجا حضور دارد؟ پرسش از الهیات در حوزه مطالعات برنامه درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی این پرسش انجام شد: آیا پرسش از خدا در حوزه مطالعات برنامه درسی موضوعیت دارد؟ بدین منظور، مطالعه‌ای نظرورزانه در پیش گرفته شد و به‌منظور اتقان بحث، استدلال‌ها همراه با استنادات معتبر و متعدد در دو محور انجام شد. در ابتدا، پرسش مذکور خارج از حوزه مطالعات برنامه درسی و در محور بعدی، ناظر به حوزه مطالعات برنامه درسی موردمطالعه قرار گرفت. مطالعات خارج از حوزه، برخلاف ادعای رایج علوم مدرن، بیانگر وجود پیش‌فرض‌های متافیزیکی- الهیاتی در سراسر عصر مدرن، فلسفه و علوم آن است و در حوزه مطالعات برنامه درسی، آثار مختلف مستند شده در بحث، مؤید موضوعیت و جایگاه مهم این پرسش الهیاتی در تعیین مواضع صاحب‌نظران برنامه درسی درگذشته، حال و آینده رشته هستند. این مسئله در کنار لزوم توجه به سنت اسلامی از منظر الهیاتی، عرصه وسیعی را پیش روی ما می‌گشاید که پرداختن به این عرصه به مطالعات آتی واگذار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Is God present here? Question about theology in the field of curriculum studies

نویسندگان [English]

  • Morteza Noghrei 1
  • Maghsoud Amin Khandaghi 2
1 Department of Education. Faculty of education and Psychology Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Education. Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate this question: Is the question of God relevant in the field of curriculum studies? For this purpose, a speculative study was conducted and in order to convince of the discussion, the arguments along with valid and numerous citations done in two basic axes. Initially, the question was examined outside the field of curriculum studies, and in the next axis, was studied in the field of curriculum studies. studies outside the field, contrary to the common claim of modern science, indicate the existence of metaphysical-theological presuppositions throughout the modern era, its philosophy and sciences, and in the field of curriculum studies, various works documented in the discussion , Confirm the relevance and the important place of this theological question in determining the positions of curriculum experts in the past, present and future of the field. This issue, along with the need to pay attention to the Islamic tradition from a theological point of view, opens a wide field to us which Entering this field, is left to future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God
  • Theology
  • Religion
  • Curriculum Studies
  • Theory
دوره 18، شماره 70 - شماره پیاپی 70
با تمرکز بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی برنامه درسی
مهر 1402
صفحه 1-40
  • تاریخ دریافت: 02 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1402