تبیین مؤلفه های معلّم فضیلتمند از منظر دیوید کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بازشناسی و تبیین مؤلفه‌های معلّم فضیلت‌مند از دیدگاه فضیلت‌گرای معاصر «دیوید کار» است که با روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد استقرایی انجام شده است. در فرایند تربیت اخلاقی، کار ضمن تأکید بر رشد منش و فضیلت معتقد است معلمان به عنوان عاملان و الگوهای اخلاقی بایستی واجد طیف وسیعی از ارزش‌ها و فضایل باشند. یافته‌های این تحقیق نشان داد بر اساس دیدگاه کار، مؤلفه‌های معلّم فضیلت‌مند در سه محور منش فردی، منش آموزش‌گری و منش اجتماعی قرار می‌گیرند. مؤلفه‌های محور منش فردی عبارت‌اند از جلوه‌های معلّم فضیلت‌مند؛ باورهای معلّمی؛ در محور منش آموزش‌گری: مؤلفه‌‌‌ی تدریس اثربخش و در محور منش اجتماعی: مؤلّفه‌های همدلی با دیگران؛ و مسئولیت‌پذیری شناسایی شد. این نتایج نشان از ارتباطی وثیق و متقابل میان هر سه محور منش فردی، آموزش‌گری و اجتماعی داشته و از نظر دیوید کار معلّم فضیلت‌مند، در زندگی شخصی خود نیز باید هماهنگ با زندگی حرفه‌ای خود رفتار کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Explanation of the components of a virtuous teacher from the viewpoint of David Carr

نویسندگان [English]

 • somayeh kiani 1
 • Mohammad Hosein Heidari 2
 • fereydoon sharifian 3
1 Phd student of Philosophy of Education, University of Isfahan
2 Associate Professor of Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan.
3 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan
چکیده [English]

The purpose of this paper is to identify and explain the components of the virtuous teacher from the contemporary virtuous perspective of Carr which has been done by qualitative content analysis and inductive approach. In the process of moral education, he, while emphasizing the growth of character and virtues, believes teachers, as moral agents must have a wide range of values and virtues. The findings of this study showed that according to his views, the components of a virtuous teacher fall into three domains: personal character, educational character and social character. The core components of personal character are the appearances of a virtuous teacher; teacher beliefs; In the domain of educational character, the most important component is: of effective teaching; and in the domain of social character: of the components of Empathy with others; and responsibility were among the main components was identified. These results show a close and mutual relationship between all three domains of personal, educational and social character, and according to David carr, a virtuous teacher should behave in harmony with her professional life in her personal life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • virtuous teacher
 • David Carr
 • Personal character
 • educational character
 • social character
دوره 18، شماره 70 - شماره پیاپی 70
با تمرکز بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی برنامه درسی
مهر 1402
صفحه 211-236
 • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 12 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1402