برنامه درسی در میعادگاه حقیقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)

چکیده

نوشته حاضر تحت عنوان برنامه درسی در میعادگاه "حقیقت" ، توفیقی بود هر چند به اجمال ،تا دل نبشته ای نظر ورزانه در باب مسائل و مشکلات این حوزه مطرح گردد . جُستاری که به دور از ، و بدون دغدغه های موجود در خصوص یافته یابی و داده پردازی مرسوم بود ، و خود آرامشی را آفرید که بتوان به نظر ورزی هایی وارد شد که شاید، یحتمل بتواند باب ورود به مدخل نظریه پردازی را نیز بگشاید . به هر حال، در این نوشتار به منظور اجابت درخواست ارزشمند اندیشه نامه انجمن مطالعات درسی ،تلاش می گردد تا ایده هایی درباره نسبت برنامه درسی و حقایقی انکارناپذیر ،اما بعضا مغفول ،محجوب ،محجور و مطرود انگاشته و پنداشته ،مطرح شود . جُستاری که البته به منزله ابزار و آوردگاه ایده ها و دیدگاه های شخصی ، اما مستدل و مستند می باشد و می تواند منجر به نوگویی ها و یا تازه گویی نیز منجر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Curriculum in the Rendezvous of Truth

نویسنده [English]

  • rahmatollah marzoghi
shiraz university
چکیده [English]

The present article, under the title of “Curriculum in the Rendezvous of Truth”, was an opportunity, even though brief, to present an opinionated essay about the issues and problems of the curriculum field. A search that was far away from, and without the usual worries about data finding and processing, and created a calmness to be able to enter into the opinions that might serve as a beginning point and introduction to enter into the design of alternative views and probably open an entry of theorizing as well. In this article, in order to answer the request of the Curriculum Studies Journal (CSJ), an attempt is made to put forward ideas about the relationship between the curriculum and undeniable facts which have been neglected and rejected to some extent. This means to serve as a means and ideas of the author's desired views that could lead to a new discourse and analysis. Therefore, in this regard, attention to topics such as the truth of truths , the truth of man and the truth of life from the perspective of the mission and the capacity of the curriculum, although not in the form of completeness and, but in the form of summaries and brief will be considered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • truth
  • human
  • truth of truths
  • good life
ابوعلی سینا، شیخ الرئیس (1395). الهیات نجات بخش شیخ الرئیس ابوعلی سینا، ترجمه و شرح یحیی یثربی، قم، بوستان کتاب
بیدهندی، محمد (1385). بررسی و تحلیل مفهوم حقیقت در اندیشه ملاصدرا و هایدگر، خردنامه صدرا، شماره 45، ص 31-15
زرین قلم، محمود (1388). حقیقت معنی و ابعاد معنی در هنر و هنرمندی، همایش ملی معناداری زندگی
سجادی، سید جعفر (1361). فرهنگ علوم نقلی، انتشارات انجمن حکمت و فلسفه ایران
شرف خراسانی، شرف الدین (1376). از برونو تا کانت، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
عبدل آبادی، دکتر علی اکبر (1389). نگاهی به جایگاه مفهوم استعلابی در فلسفه نظری کانت: با توجه به پاره‏ای از مصادیق آن در کتاب نقد عقل محض، پژوهش‏های فلسفی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز
قرآن کریم
قربانی، قدرت الله (1386). مبدا و معاد انسان در پرتو حرکت جوهری ملاصدرا، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه قم، سال هشتم، شماره دوم، ص 88-67.
کاپلسیون، فردیک چارلز (1398). تاریخ فسلفه از ولف تا کانت، ترجمه اسماعیل سعادت- منوچهر بزرگمهر ج ششم، انتشارات سروش
کارل، الکسیس (1400). انسان موجود ناشناخته، ترجمه پرویز دبیری، انتشارات نگاه
کانت، ایمانوئل (1362). تعلیم و تربیت، ترجمه دکتر غلامحسین شکوهی، انتشارات دانشگاه تهران
کانت، ایمانوئل (1370). تمهیدات، ترجمه غلامعلی حداد عادل، تهران، مرکز نشر دانشگاهی
محمد رضایی، محمد و فولادی، عقیل (1387). واژه استعلایی در فلسفه کانت، فلسفه دین، سال ششم، صص 81-93
مرزوقی، رحمت‏اله (1396). نظریه‏های ساختاری در پارادایم تعلیم و تربیت اسلامی، جلد اول انتشارات آوای نور
مرزوقی، رحمت‏اله (1401). پارادایم اسلامی تولید علم : رهیافتی به تولید علم تعلیم و تربیت اسلامی در قلمرو علوم انسانی اسلامی، انتشارات آوای نور
مصباح یزدی، محمدتقی (1382). آموزش فلسفه، ج 1 تهران، انتشارات امیرکبیر
Hiwe, Edward, R. (2022). Curricuhum, Teaching and Learniy within The E$ntnty Curriculum and Developmental Bcncativn. Saitama, Japan.
Hume, David (1995), An enquiry concerning human understanding. Edited by Tom, L. Beauchamp. Newyork. Oxford Univerrity Press.
Rosenmund, M. (2000). Approches to international comparative research on curriculum and curriculum making processes. Curriculum Studies, Vol. 32. No. 5, 599-606.