فهم گونه های تعامل معلم-شاگردی در کلاسهای درس از منظر نظریه انسان عامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه فرهنگیان

4 استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر فهم انواع تعاملات کلاسی معلم-شاگردی از منظر ایده تعلیم و تربیت به مثابه تعامل ناهمتراز است. پژوهش به صورت کیفی و از نوع مطالعه کلاس درس است. پنج کلاس سوم ابتدایی با راهبرد نمونه گیری هدفمند از نمونه های در دسترس از دبستانی پسرانه انتخاب شدند. داده ها به صورت میدانی، از طریق مشاهده و ضبط ویدئویی کلاسها جمع آوری شد. تعاملات معلم-شاگردی شناسایی شده شامل تعامل مراقبتی، مدیریتی، مشارکتی، مخرب و کارکردی برای جامعه است. از این میان تعامل مراقبتی و مشارکتی با نظریه انسان عامل همسویی داشتند. لازم است بین اهداف معلمان، دانش و مهارتهای حرفه ای آنان، مدرسه، جامعه و سایر عناصر نظام تعلیم و تربیت تغییراتی هماهنگ ایجاد شود. محیط فیزیکی نامناسب، برخی باورهای سنتی معلمان، والدین و مسئولان مدرسه، دانش و مهارتهای حرفه ای ناکافی معلمان و برنامه درسی روش گرا از موانع عمده ایجاد ارتباط تعاملی نظریه انسان عامل در کلاس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding Teacher-Student Classrooms Interactions from the Perspective of “Human as an Agent” Theory

نویسندگان [English]

 • behnaz bahadori 1
 • zahra niknam 2
 • nematollah mosapoure 3
 • Khosrow Bagheri Noaparast 4
1 student at kharazmi university
2 kharazmi university
3 farhangiyan university
4 T.U
چکیده [English]

The purpose of this study was understanding the types of teacher-student interactions based on the idea of education as an asymmetrical interaction. The research method was classroom study which conducted in a large boy’s elementary school, with sixty classrooms. Firstly five, third grade classes were selected based on purposeful sampling strategy of available samples. The data were collected through observation and video recording of the classes.
The identified teacher-student interactions include caring, managerial, participatory, destructive, and functional interaction regarding the society. The caring and participatory classrooms interactions were aligned with the Bagheri’s theory of education
There is a need for co-ordinated changes between the ends of teachers , their professional skills and science, schools, community, and other elements of the education system. inappropriate physical environment , some traditional beliefs of teachers, parents and school officials, students and inadequate professional skills of teachers and methodology oriented curriculum are the main obstacles to the interaction of human theory in class.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational Interaction
 • Teacher-Student Interaction
 • Classroom study
 • Asymmetrical interaction

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 25 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 09 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 25 مهر 1400