تأثیر آموزش های پیش دبستانی بر میزان احترام به خود دانش آموزان پایه اول ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آموزش علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تهران ایران

2 استادیار گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان تهران ایران

چکیده

آموزش­های پیش­دبستان می­توانند تأثیر بسزایی در جنبه­های مختلف رشد و ابعاد شخصیتی کودکان به خصوص در ابعاد روانی و زندگی فردی و اجتماعی آنان داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش­های پیش­دبستانی بر میزان احترام به خود دانش­آموزان پایه اول ابتدایی به روش پس­رویدادی بر روی 100 نفر از دانش­آموزان پیش­دبستانی رفته و نرفته پایه اول شهرستان ساوه انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد احترام به خود پوپ و همکاران (1989) بود. داده­های پژوهش با استفاده از آزمون­های توصیفی و استنباطی­ (tمستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و آنوا)، مورد تحلیل قرار گرفت یافته­های بدست آمده حاکی از آن بود که میانگین احترام به خود در ابعاد تحصیلی، جسمانی و اجتماعی در کودکانی که دوره پیش‌دبستانی ‌را گذارنده­اند نسبت به گروهی که این دوره را نگذرانده­اند، بالاتر است و تفاوت معنی­داری بین میزان احترام به خود خانوادگی و همچنین احترام به خود در دانش‌آموزان دختر و پسر یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of preschool education on self-esteem of first grade elementary students

نویسندگان [English]

  • Nasrin Pasandideh 1
  • Batool Sabzeh 2
1 Master student of primary education, Farhangian University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran *Responsible auther
چکیده [English]

Preschool education can have a significant impact on various aspects of children's development and personality, especially in their psychological and personal and social life. The aim of this study was to investigate the effects of preschool education on self-esteem of first grade elementary students by post-event method on 100 preschool students who did not attend the first grade of Save, Iran. The research instrument was the standard self-esteem questionnaire of Pope et al. (1989) and the research data were analyzed using descriptive and inferential tests (independent t-test, one-way analysis of variance and ANOVA). Preschool children were higher than those who did not, and no significant difference was found between family self-esteem and self-esteem among male and female students.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-esteem
  • preschool education
  • first grade students
ابوطالبی­احمدی، تقی­ (1392). رابطه شیوه فرزندپروری و عزت­نفس با سلامت روانی دانش­آموزان، فصلنامه خانواده و پژوهش، 16، 88-71.
آقارخ، سپیده (۱۳۹۳). رابطه سبک­های فرزندپروری و احترام به خود والدین با شادکامی فرزندان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
اصلانی، شیلان (۱۳۹۷). بررسی تأثیر آموزش پیش­دبستانی بر سازگاری اجتماعی و مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بوکان در سال تحصیلی ۹۷-۹۶، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران.
بهرامی، محمدرئوف (۱۳۹۵). بررسی اثربخشی آموزش دوره پیش­دبستانی بر مهارت­های زندگی دانش­آموزان پایه اول ابتدایی شهرستان دیواندره، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
برک، لورا (1399). روان­شناسی رشد، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: ارسباران.
بیابانگرد، اسماعیل (1390). روش­های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان.تهران: انجمن اولیاء و مربیان
پامیر، سودی (۱۳۹۲). تأثیر برنامه­های پیش­دبستانی بر آمادگی اجتماعی، هیجانی دانش­آموزان دوره ابتدایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
پورنقاش تهرانی، سعید، فدوی اردکانی، الهام، نصری تاج آبادی، مریم (1396)پیش­بینی عملکرد تحصیلی بر حسب خود پنداشت، عزت نفس و خودکنترلی در دانش­آموزان ابتدایی. مجله علمی ترویجی رویش روانشناسی، شماره 36، 122-113.
پوپ، آلیس؛ مک­هیل، سوزان و کریهد، ادوارد (1391). افزایش احترام به خود در کودکان و نوجوانان، ترجمه پریسا تجلی، تهران: رشد.
حسین­خانزاده، عباسعلی و میرزایی، فرشته (1396). نقش انسجام خانواده و تعامل والد-فرزند در تبیین حرمت خود دانش‌آموزان. اندیشه‌های نوین تربیتی، 1 (13)، 115-136 .
حسنوند، باقر؛ صفری، سجاد؛ فیاض، ایراندخت و بازرگان، سیمین (۱۳۹۴). تأثیر آموزش و پرورش پیش­دبستانی بر مبنای برنامه ریزی چند بُعدی بر رشد مهارت­های اجتماعی کودکان پیش­دبستانی، فصلنامه روانشناسی تربیتی،11 (37)، 138-119.
دلاور، علی (1396). روش­های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: دانشگاه پیام نور.
دینک­میر، دان؛ مکی، گری و دینک­میر، دان (1395). راهنمای فرزندپروری موفق، ترجمه مجید رئیس­دانا، تهران: جوانه رشد.
روان پارسا، رعنا و نعمت­طاوسی، محترم (1397). ویژگی­های روان­سنجی سیاهه حرمت خود کودکان، نشریه روان­شناسی تحولی: روان­شناسان ایرانی، سال اول، شماره (55)، بهار، 233-225.
شکوهی­یکتا، محسن؛ قرائی، نفیسه؛ ارجمندنیا، علی­اکبر، فتح­آبادی، جلیل و داوری­آشتیانی، رزیتا (1395). اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، 7 (20)، 18-6.
صنیعی­آباده، سایه­ناز و عابدی احمد (1398). اثربخشی برنامه آموزشی زودهنگام کوئین بر حرمت‌خود کودکان پیش دبستانی. فصلنامه سلامت روان کودک. ۶ (۲) :۱۵۸-۱۶۷
عصاره، علیرضا، احمدی، غلامعلی و عباس­پور، حیدرعلی (1392). تأثیر آموزش و پرورش پیش­دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش­آموزان دو زبانه اول ابتدایی، پژوهش­های آموزش و یادگیری. 20 (3)، 303-312.
غفاری، خلیل؛ سرلک، مریم و داوودی، حسین (1397). بررسی تأثیر آموزش­های پیش­دبستانی بر رشد مهارت­های اجتماعی و پیشرفت­تحصیلی دانش­آموزان پایه اول، فصلنامه رهبری و مدیریت­آموزشی، 12 (3)، 208-181.
فضلی، رخساره (1394). چرا آموزش و پرورش دوره­ی­پیش­دبستان مهم است؟، مجله علوم تربیتی، شماره 26.
کانی پالادینو (1396). تقویت اعتمادبه‌نفس، ترجمه صفورا شهلایی، تهران: نسل نواندیش.
کریمی مزراله، مازیار و کرمی، اقبال (۱۳۹۵). بررسی تأثیر آموزش پیش­دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مقطع ابتدایی پسرانه شهر سنقر. دومین کنفرانس بین­المللی روش­های نوین در حوزه علوم­تربیتی، روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم.
کول، ونیتا (۱۳۹۳). برنامه آموزش و پرورش در دوره­ی پیش­دبستان، ترجمه فرخنده مفیدی، تهران: سمت
لویمی، فاطمه و صفرزاده، سحر (۱۳۹۵). اثربخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت­نفس کودکان پیش­دبستانی شهرستان اهواز، مجله پژوهش­های روانشناسی بالینی و مشاوره،۶ (2)، 47-32.
مفیدی، فرخنده و سبزه، بتول (1387). تأثیر فعالیت­های زبان­آموزی دوره پیش­دبستان بر رشدزبان گفتاری دانش­آموزان پایه اول ابتدایی. مطالعات برنامه درسی، سال سوم، پاییز 1387، شماره 10.
میری­لداری، سهیلا و صادقی، چنگیز (۱۳۹۷). بررسی تأثیر آموزش پیش­دبستانی بر یادگیری مهارت­های روانی و حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش­آموزان ابتدایی، چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
هنری ماسن، پاول؛ کانجر، جان جین­وی؛ کیگان، جروم و هوستون، آلتاکارول (1399). رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی، چاپ یست وچهارم، تهران: نشر مرکز.
هی­وود، کاتلین (1398). رشد و تکامل حرکتی در طول عمر، ترجمه مهدی نمازی­زاده و محمدعلی اصلانخانی، تهران؛ سمت.
Augestad, L. B. (2017). Self-concept and self-esteem among children and young adults with visual impairment: A systematic review. Cogent Psychology, 4 (1), 1319652.‏
Agarwala, S., & Singh, S. (2016). Role of Parents and Family in the Development of Self-Esteem of Children. A Behavior Modification Approach. Health Psychology, 1, 105.‏
Brinkman, S. A., Hasan, A., Jung, H., Kinnell, A., Nakajima, N., & Pradhan, M. (2016). The role of preschool quality in promoting child development: evidence from rural Indonesia. The World Bank.‏
Camilli, G. Vargas, S. Ryan, S. & Barnett, W.S. (2010). Meta-analysis of the effects of early education interventions on cognitive and social development. Teachers College Record, 112 (3), 579-620
Davies, J. (2006), Change in self-esteem between year 2 and 6: A longitudinal study. Educational psychology, 15, 171-181.
Dwivedi, K.N., & Harper, P.B. (2004). Promoting the emotional well-being of children and adolescents and preventing their mental ill health. London: Jessica Kingsley Publishers
Fromberg D P, Williams S R. (2012). Encyclopedia of Early Childhood Education (second edition). New York: Routledge.
Haltiwanger, J., & Harter, S. (2019). The behavioral rating scale of presented self-esteem in young children. Denver: University of Denver.‏ USA. Journal of psychiatry Behavioral sciences
Landry, R. G., Schilson, E., & Pardew, E. M. (2015). Self concept enhancement in a preschool program. The Journal of Experimental Education, 42 (4), 39-43.‏
Mart, C.T. (2013). Commitment to school and students. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3 (1), 336-340.
Mak, H. W., & Fancourt, D. (2019). Arts engagement and selfesteem in children: results from a propensity score matching analysis. Annals of the New York Academy of Sciences, 1449 (1), 36.‏
Ou, S. R. (2005). Pathways of long-term effects of an early intervention program on educational attainment: Findings from the Chicago longitudinal study. Journal of applied developmental psychology, 26 (5), 578-611.‏
Peyton, J. K., More, S. K., & Young, S. (2010). Evidence-based, Student choice instructional practices. Center for Applied Linguistic, 20-25.‏
Skjaeveland Y.) 2017).Learning history in early childhood:teaching methods and children’s understanding.Contemporary Issues in Early Childhood. 2017; 18 (1):8–22.
Serin, H. (2018). A comparison of teacher-centered and student-centered approaches in educational settings. International Journal of Social Sciences & Educational Studies, 5 (1), 164-167.‏
Tripathi, K., & Kiran, U. V. (2018). Assessment of self-esteem of street children.‏ International Journal of Home Science 2018; 4 (3): 148-150.‌
Zhai, F., Raver, C. C., & Jones, S. M. (2012). Academic performance of subsequent schools and impacts of early interventions: Evidence from a randomized controlled trial in Head Start settings. Children and Youth Services Review, 34 (5), 946-954.‏
 
دوره 17، شماره 65 - شماره پیاپی 65
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
مرداد 1401
صفحه 159-178
  • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 17 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 مهر 1400