درک و نگرش معلمانِ سرگروه نسبت به درس «کار و فناوری» (مطالعه‌ موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه‌ریزی درسی و مدرس پردیس شهید صدوقی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

2 دکترای روانشناسی تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده

درک و نگرش معلمان درباره برنامه درسی و تدریس خود، بر شکل‌گیری باور آن‌ها اثر می‌گذارد. این باور تصور معلمان از کارآمدی خود در تدریس فناوری را شکل می‌دهد. این تحقیق به دنبال بررسی درک و نگرش معلمان درس کار و فناوری، با توجه به اینکه قبلاً معلمان آموزش حرفه و فن بوده‌اند، نسبت به ماهیت برنامه درسی جدید بود. بدین منظور در یک مطالعه کیفی، از نوع موردی، با 13 نفر از سرگروه‌های 11 استان کشور از طریق شبکه ارتباطی تلگرام گفتگو و مصاحبه شد و داده‌ها با نرم‌افزار MaxQDA تجزیه و تحلیل گردید. در مجموع 17 مضمون فرعی در 4 مضمون اصلی شامل؛ مأموریت درس (شناخت حرفه وفن-علایق دانش‌آموز-کامپیوتر-کار؛ ملال آور-شایستگی­ها)، محور تجارب یادگیری (فناوری به معنی فعالیت- فناوری برای توسعه- کارهای دستی- خلاقیت و کارآفرینی- چالش و حل مسئله)، منبع محتوا (کار کارگاهی- تحلیل سیستم- هردو منبع)، عواطف و نگرش (انتظار پشتیبانی – هویت رشته تدریس-مقاومت-خودکارآمدی) به دست آمد که نشان می‌داد معلمان سرگروه فاقد چشم‌انداز روشنی نسبت به برنامه درسی جدیدند و به دلیل مواجه شدن با تغییراتی که برای آن پیش‌بینی لازم صورت نگرفته، در مواردی، به تغییر بدبین و نسبت به کارآمدی خود دچار تردید شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perceptions and Attitudes of Head-Group Teachers about Work and Technology Curriculum: A Case Study

نویسندگان [English]

  • M Ezati 1
  • Sh vahedi 2
1 Cfu
2 T.U
چکیده [English]

Teacher’s knowledge and attitudes about the curriculum shape their beliefs, and these beliefs affect their self-efficacy in teaching. This study seeks to examine the perceptions and attitudes of teachers toward Work and Technology Curriculum. These teachers already taught vocational courses. The present research is a case study and the participants include 13 head-group teachers from 11 provinces across the Iran. These teachers were connected through a telegram communication network group. The data collection instrument was individual interviews and group discussions, which were analyzed within qualitative method. In general, 17 themes in 4 categories were obtained that included: mission (cognition of vocation and technique, students’ interests, computer, work, boredom, competencies); learning experiences (technology as activity, technology for development, craftworks, creativity and entrepreneurship, challenge and problem solving); content source (workshop activity, systems analysis and both of sources); emotions and attitudes (expectations of support, teaching profession identity, resistance, self-efficacy). These findings indicate to a lack of vision among head-teachers toward new curriculum, facing unpredicted situations, and they are unwilling for changes which would cause uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work and Technology
  • Curriculum
  • Perception
  • Attitude
  • Teachers
ادیب حاج باقری، محسن؛ پرویزی، سرور و صلصالی مهوش (1386). روش‌های تحقیق کیفی. تهران: بشری.
ادیب یوسف، فتحی آذر، اسکندر و عزتی، محمدرضا. (1393). تجارب معلمان. پایه ششم از اجرایی برنامه درسی کار و فناوری. روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اهواز، 183-206.
قانعی راد محمدامین و مرشدی ابوالفضل. (1390). پیمایش فهم عمومی از علوم و فناوری مطالعه موردی شهروندان تهرانی. سیاست علم و فناوری، 3(1), 93-100.
گال مردیت؛ بورگ، والتر و گال جویس. (1391). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در روان‌شناسی و علوم تربیتی (هفتم) (ترجمه) ا. نصر، همکاران، تهران، ایران: سمت.
مروارید، مصطفی. (1374). بررسی نحوه تألیف کتاب‌های حرفه‌وفن در دوره راهنمایی بر اساس فن ویلیام رومی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران
نعمت الهی، سیف اله.(1364). بررسی مشکلات اجرایی برنامه درس شناخت حرفه‌وفن در مدارس رأس راهنمایی شهر تهران از نگاه معلمین. طرح پژوهشی. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی.
وزارت آموزش‌ و پرورش. (1350). کتاب‌های درسی شناخت حرفه‌وفن. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی.
وزارت آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران. (1391). سند برنامه درسی ملی. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی تهران.
وزارت آموزش ‌و پرورش. (1379). آموزش حرفه‌وفن پایه اول راهنمایی. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی دفتر تألیف کتب درسی.
وزارت آموزش ‌و پرورش. (1393). کار و فناوری (جلد پایه هفتم). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تهران.
 Banks, F & Barlex, D. (2001). What do 'good' new technology teachers know? Education through Technology - Occasional Issue Number 2, 2001.
Burke (1999). What I Want Most in a Technology Education Graduate, In the Technology Teacher ITEA Washington, December/January 1999, pp. 5-9.

Chester, I. (2003). Australian Technology Teacher Education Programs: Their Structure and Marketing Centre for Technology Education Research Griffith University.

Clark, S. C. (1994). The Industrial Arts Paradigm Adjustment, Replacement, or Extinction? Center for Occupational Education, Ferris State University.
Carr, D. (2005). Personal and interpersonal relationships in education and teaching: a virtual ethical perspective. British Journal of Educational Studies, 53 (3): 255–271.
De Klerk Wolters, F. (1989). The attitude of pupils towards technology. Eindhoven: The Netherlands: Eindhoven University of Technology.
DeVore, P. W. (1987). cultural paradigms and technological literacy. United States: STS press.
Dugger, W. E. (2008). The perspective of technology education. international symposium on educational cooperation for industrial technology education.
Hansen, R. (2002). Technological education policy and planning: Assumptions which need clarification. Proceedings of the international group of technological teacher educators. In E. Jarvinen, M. Lindh, E. Saaskilahti, & J. Twyford (Eds). Technology Education in Practice (pp. 3355). Seminar at the University of Oulu/Faculty of Education, University of Oulu, Oulu, Finland
Jacobson, M. J, & Wilensky, U. (2006). Complex systems in education: Scientific and educational importance and implications for the learning sciences. Journal of the Learning Sciences, 15(1), 11-34.
Ingerman, A & Collier-reed, B. (2011). Technological literacy reconsidered: a model for enactment. International Journal of Technology and Design Education, 21(2), 137-148.
International Technology Education Association (ITEA). (2006). Technology for all Americans, a rational and structure for the study of technology. Reston, VA: Author
Kelley, T. & Kellam, N. (2009). A theoretical framework to Guide the re-engineering of technology education. Journal of Technology Education, 20(2).
Kim, L. (1980). Stages of Development of Industrial Technology in a Developing Country. Research Policy, 9(3), 254–277.
Lewis, T. (2000). Technology Education and Developing Countries. International Journal of Technology and Design Education, 163–179.
Lewis, T. (2006). Design and Inquiry: Bases for an Accommodation between Science and Technology Education in the Curriculum? Journal of Research in Science Teaching, 43(3), 255–281.
McCormick, R. (1990). The Evolution of Current Practice in Technology Education. A Paper Prepared for the NATO Advanced Research Workshop. Eindhoven, The Netherlands.
Petrina, S. (2007). Advanced Teaching Methods for the Technology Classroom. Hershey • London • Melbourne • Singapore: Information Science Publishing.
Ritz, J. M. (2012). Issues Confronting Technology Education: An International Perspective. Technology Education in the 21st Century, 26, pp. 389-399. Stockholm, Sweden.
Rohaan, E. J, Taconis, R. & Jochems, W. M. (2012). Analysing teacher knowledge for technology education in primary schools. nternational Journal of Technology and Design Education, 22(3), 271-280.
Rose, M. A. (2007). Perceptions of technological literacy among science, technology, engineering, and mathematics leaders. Journal of Technology Education, 19(1), 35–52.
Rose, M. A. Shumway, S. Carter, V. & Brown, J. (2015). Identifying Characteristics of Technology and Engineering Teachers Striving for Excellence Using a Modifued Delphy. Journal of Technology Education, 26(2), 2-21.
Schiro, M. S. (2008). Curriculum Theory. Boston: SAGE Publications.
Schwaller, A. (2002). Technology Education and Modular Labs 28(2), summer/ p 146 – 153
Stables, K. (1997). Critical Issues to Consider When Introducing Technology Education into the Curriculum of Young Learners Journal of Technology Education. 8, 50-65.
Wash, S.L, Lovedahl, G.G & and Paige, W.D. (1999). A comparison of traditionally and alternatively certified technology education teachers’ professional development and receptivity
Welty, K. (1999). Looking for the basics through different lenses. In Journal of Industrial Teacher Education. 36(4).
Williams, P. J. (2001). Design: The Only Methodology of Technology? Journal of Technology Education, 34-51.
Zuga, K. (1991). Technology teacher education curriculum courses. Journal of Technology Education, 2(2), 60-73.