اهداف برنامه درسی مطالعات اجتماعی متناظر با مبانی فلسفی سازگار با آموزه‌های دینی اسلام و دلالت های آن در عرصه عناصر برنامه درسی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

اکثر مطالعاتی که در حوزه علوم اجتماعی در سطح جهانی صورت گرفته مبتنی بر مبانی فلسفی غربی و نوع نگرش آنان به انسان و پدیده­های انسانی بوده است. بهره­گیری از این دستاوردها، بعضاً مغایرت­های اساسی ارزشی را در نظام برنامه درسی کشور ایجاد نموده است. لذا، این مقاله بر آن است با نظر به مبانی فلسفی سازگار با آموزه­های دینی اسلام و با نظر به رویکرد اساسی سنت‌گرایی تحولی و واقع‌گرایی سازه گرایانه به طرح اهداف مرتبط با برنامه درسی مطالعات اجتماعی بپردازد. سپس متناظر با اهداف مذکور، به تبیین اصول مربوط به محتوی، آموزش، اخلاق تدریس، یادگیری و ارزشیابی در برنامه درسی علوم اجتماعی اقدام کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Studies Curriculum Goals Corresponding To the Philosophical Foundations Compatible With Islam And Its Implications For Curriculum Elements

نویسندگان [English]

  • S k 1
  • Kh B 2
1 استادیار دانشگاه خوارزمی
2 استاد دانشگاه تهران
-         قرآن کریم
-         نهج البلاغه
-         باقری، خسرو، 1379، اصول تربیت اجتماعی در اندیشه امام علی (ع)، مقالات برگزیده همایش تربیت در سیره و کلام امام علی (ع)، نشر تربیت اسلامی
-         باقری، خسرو،1380، پژوهشی برای دستیابی به فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
-         تعلیمات اجتماعی چهارم دبستان،1384، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
-         تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان،1384، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
-         تعلیمات اجتماعی سال اول دوره‌ی راهنمایی تحصیلی،1385، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
-         تعلیمات اجتماعی سال دوم دوره‌ی راهنمایی تحصیلی،1385، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
-         تعلیمات اجتماعی سال سوم دوره‌ی راهنمایی تحصیلی، 1385، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
-         جامعه شناسی 1 سال دوم آموزش متوسطه،1385، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
-         جامعه شناسی 2 سال سوم آموزش متوسطه،1385، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
-         علوم اجتماعی دوره پیش‌دانشگاهی، 1384، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران