بررسی عناصر طراحی برنامه درسی کارآفرینی بر اساس رویکرد تطبیقی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

در این مقاله، مقوله‌های طراحی برنامه درسی آموزش کارآفرینی، شامل اهداف کلان، محتوا، فعالیت‌های یادگیری و نقش معلم بر اساس اسناد در ایران و هفت کشور پیشرو بررسی شده‌اند. ابتدا وضعیت موجود در ایران توصیف و سپس وضعیت مطلوب در کشورهای مورد تطبیق ترسیم و در نهایت، تطبیق و مقایسه این دو وضعیت انجام شده است بر اساس یافته‌های تحقیق، در اسناد بالادستی ایران، اهداف و شایستگی‌های کارآفرینانه مورد توجه‌اند؛ لیکن شرایط و امکانات اجرایی لازم برای تحقق این اهداف فراهم نشده‌اند که از دلایل آن تمرکزگرایی شدید، نداشتن سیستم منظم برای تربیت و جذب معلمان کارآمد و عدم ارتباطات سازنده بین آموزش و پرورش و سایر نهادهاست. محتوای مرتبط با کارآفرینی در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو بسیار محدود است؛ به علاوه در ایران بیشتر بر محتوای مستقل و کتاب‌هایی با عنوان کار و فناوری یا کارآفرینی تکیه شده است، در حالی که در کشورهای پیشرو محتوای تلفیقی و بین‌رشته‌ای و پرورش شایستگی‌های کارآفرینانه در دروس مختلف مورد توجه است. فعالیت‌های یادگیری، بر خلاف کشورهای پیشرو، اغلب محدود به مدرسه و فعالیت‌های کارورزانه در محیط کار واقعی و انجام پروژه‌های فردی و گروهی کسب و کار مورد غفلت‌اند. همچنین نقش معلم، در بهترین شرایط، اجرای فعال برنامه درسی است؛ در حالی که در کشورهای پیشرو معلم اختیارات فراوانی در انتخاب و تدوین برنامه‌های درسی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Components of Entrepreneurship Curriculum based on the Comparative Approach

نویسندگان [English]

  • N Mortezanezhad 1
  • M Attaran 2
  • A Hosseinikhah 2
  • E Abbasi 1
1 KH.U
2 Kh.U
احمدپور داریانی، محمود و عزیزی، محمد (1395). کارآفرینی، شاخه کار و دانش (کتاب درسی)، مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم
احدی، حمید؛ اسمعیلی، مهدی؛ اکبری، افشین و دیگران (1395). کار‌و‌فناوری پایه هفتم، دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران (چشم‌انداز 1404).
حسینی‌خواه، علی (1387)، امکان و ضرورت آموزش کارآفرینی در مدارس، مطالعات برنامه درسی، شماره 11، صص 94-66.
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (95-1390)، طرح ملی کاشف.
دبیرخانه اجرایی ستاد تحول بنیادین آموزش‌وپرورش (1391). اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی (1395). کتاب راهنمای معلم کار‌و‌فناوری کلیات ششم دبستان (جلد 1 و 2)، دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری.
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی (1395). کتاب راهنمای معلم کار‌و‌فناوری کلیات پایه هفتم، دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390). سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران
شورای عالی آموزش‌وپرورش (1391). برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1388). نقشه جامع علمی کشور.
قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390).
گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس (1382). "روش‌های تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی"، ترجمه احمدرضا نصر و همکاران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و سمت.
موسی‌پور، نعمت‌اله (1392). "مطالعات تطبیقی: گوهر بی‌رونق حوزه برنامه‌ریزی درسی ایران"، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال هشتم، شماره 31، صص 6-1.
نوروزی، معصومه؛ زند، مینا؛ واشقانی فراهانی، مریم و دیگران (1395). کار‌و‌فناوری ششم دبستان، دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری.
Allan, M. &Oswald, D. (2008). Entrepreneurial Ventures in Higher Education: Analyzing Organizational Growth, International Small Business Journal, Vol. 26, NO.6, pp. 683-708.
Arends, Richard (2012). Learning to teach. 9th Edition. New York: McGraw-Hill.
Arvanitis, S. and Stucki, T. (2012). What determines the innovation capability of firm founders? Industrial and Corporate Change, 21, 1049–1084.
Association for the Professional Quality of Teachers (SBL) (2014). Good Quality teachers for good quality education. Available at: http://www.bekwaamheidsdossier.nl/cms/bijlagen/brochure_SBL.pdf
Barahona, J. (2006). Hernangomez, ducation and training as non- psychological characteristice that influence university students' entrepreneurial behaviour. Journal of Entrepreneurship Education, 3, 99-112.
Bray, M. Adamson, B. & Mason, M. (2007). Comparative Education Research; Approaches and Methods. Hong Kong Springer.
.Bereday, G. (1997). Comparative Analysis in Education Prospects. Quarterly Review of Education. Vol. VII, No. 4; pp. 472-488.
Chae-hoon Jeon, Joo-Seob Lee. (2013)The power of three; Together, governments, entrepreneurs and corporations can spur growth across the G20; The EY G20 Entrepreneurship Barometer.
Chia, R. (2008) Enhancing entrepreneurial learning through peripheral vision. In: Harrison, R. and Leitch, C. (eds.) Entrepreneurial Learning: Conceptual Frameworks and Applications. Series: Routledge studies in entrepreneurship. Routledge, London, UK, pp. 27-43.
Consortium for Entrepreneurship Education (2004). “National Content Standards for Entrepreneurship Education.” Available at http://www.entreed.org/Standards_Toolkit/index.htm
———Education (2008). “Entrepreneurship Everywhere – Sample Entrepreneurship Education Programs Around the World.” Retrieved October 2009 from http://www.entreed.org/_arc/home1.htm
——— (2009). “Standards Toolkit.” Retrieved October 2009 from http://www.entreed.org/Standards_Toolkit/benefits.htm
Ee-gyeong Kim & You-kyung Han (2012). Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers: Background Report for Korea, Korean Educational Development Institute, Yeamoon Press.
EURYDICE (2010). “ National Summary Sheet on Education Systems in Europe and ongoing reforms – the Netherlands”. Available at: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_NL_EN.pdf
EURYDICE (2012). “Entrepreneurship Education at School in Europe; National Strategies, Curricula and Learning Outcomes” URL: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135en.pdf
European Commission (2008). “Final Report of the Expert Group Entrepreneurship in Higher Education, Especially within Non-business Studies.”
European Commission (2011). Entrepreneurship Education: Enabling Teachers as a Critical Succes Factor;“A report on Teacher Education and Training to prepare teachers for the challenge of entrepreneurship education.”
Feng YaHong (2013). China become the most active global entrepreneurship area; EB/OL. http://cppcc.people.com.cn/BIG5/n/2013/ 0201/c34948-). 20401987.html.
Fong, B. W. (2013). Entrepreneurship has to start in school, Today Online, 28th August 2013, available at: http://www.todayonline.com/singapore/entrepreneurship-has-start-school. Retrieved on 18th November 2014.
Forte, N. (2009), Freedom to Teach, Freedom to Learn,The Canadian Centre for Policies and Alternatives, Our schools –Our selves, V.18 N.4 (#96). http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Our_Schools_Ourselve/OS_Summer09_5_nick_forte.pdf.
Gray, P. (2011), Is Real Educational Reform Possible? If So, How? http://www.psychologytoday.com/blog/freedom-learn/201108/is-real-educational-reform.pdf
 Hao, Yongmei, Wang, Guizhi & Li, Chuncheng. (2008). Construction of University Students’ Entrepreneurship education System with Chinese Characteristics. Science and Technology Management Research.
Henry, C. (2005). Entrepreneurship education and training; can entrepreneurship be taught? Part 1. Education + Training. Vol. 47 No. 2, pp. 98-111.
Huang ZhaoXin (2012). The training mode of engineering talent fusion entrepreneurship education in local colleges and Universities (J). Research on Higher Engineering Education.
 Hwang, H. (2001) The 2001 KRIVET international conference on technical and vocational education and training: national strategies for developing human resources through technical and vocational education and training, Seoul, Korea, 2001.
Junior Achievement Web site, available at http://www.ja.org/default.asp.
Kauffman Foundation Web site (2009a), “Entrepreneurship Education Without Boundaries: Kauffman Campuses Seek to Make Entrepreneurship Education a College-Wide Experience.” Retrieved October 2009 from http://www.kauffman.org/entrepreneurship/kauffman-campuses.aspx.
——— (2009b). “Foundation Overview.” Retrieved October 2009 from
http://www.kauffman.org/about-foundation/foundationoverview. aspx?ekmensel
——— (2010). “State Department Initiatives for Entrepreneurship Announced.” Retrieved May 30, 2010, from http://www.entrepreneurship.org/PolicyForum/Blog/post/2010/04/28/State-Department-Initiatives-for-Entrepreneurship-Announced.aspx.
Kim,Jmui & Park, Jaepil. (2013). The status of entrepreneurship education in Korea. Available at: http://sbaer.uca.edu/research/icsb/2009/paper23.pdf, retrieved on 16th November, 2014.
Kirby, D. (2004). Entrepreneurship education; can business schools meet the challenge? Education + Training. Vol. 46 No. 89, pp. 510-519.
Kovacheva, S. (2013) COMPARATIVE REVIEW OF NATIONAL REPORTS SUBMITTED BY MEMBER STATES IN THE FIELD OF ACTION “YOUTH EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP”, available at; http://www.youthpolicy.org/library/wp-content/uploads/library/2013_Comparative_Review_National_Reports_Member_States_Youth_Employment_Entrepreneurship_Eng.pdf
Lee, S. M.; Chang, D. & Bae Lim, S. (2005). Impact of Entrepreneurship Education: A Comparative Study of the U.S. and Korea, International Entrepreneurship and Management Journal, No.1, pp. 27–43
Lye, A. (2013). The future of entrepreneurship education for schools in Singapore; Nurturing young leaders in enterprise and innovation. Available at: http://www.slideshare.net/alicialye/the-future-of-entrepreneurship-education-for-schools-in-singapore-11-mar-2013. Retrieved on 16th November 2014.
Mwasalwiba, E.S. (2010). Entrepreneurship education: A review of its objectives, teaching methods, and impact indicators. Education and Training, 52, 20–47. http://dx.doi.org/10.1108/00400911011017663
Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE) (2009). “Entrepreneurship Education USA: A 7-State National Demonstration Program Preparing Students for Success in the 21st Century Global Economy.” Washington, Network for Teaching Entrepreneurship.
Pak Tee Ng, & Charlene Tan (2014), From School to Economy: Innovation and Enterprise in Singapore, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Volume 11(3), article 5.
Reports of the Ministry of Education and Culture, Finland (2012), Education and Research 2011-2016; A Development Plan. Also available at: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm03.pdf?lang=en
Sang, M. Lee, Daesung, Chang, Seong-Bae Lim (2005), Impact of Entrepreneurship Education: A Comparative Study of the U.S. and Korea, International Entrepreneurship and Management Journal 1, 27–43.
Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikävalko, M., Mattila, J. & Rytkölä, T. (2009). Teachers as Learners Promoting Entreprenuership Education, The 20th Biannual NFF Conference “Business as Usual” vol.5, num. 9.
Tan, N.T. (2002) Development of youth for the global economy: Dealing with youth unemployment in the Singapore context, Journal of Youth Studies, Vol. 5, Issue No. 2, Serial No. 10.
Wang Xianming (2013). Reflection on Challenges and Countermeasure of Entrepreneurship Education in China, Cross-Cultural Communication, Vol. 9, No. 2, pp. 18-22.
Xue, Minxing. (2010). Thoughts on Positioning of the Objective of Students’ Entrepreneurship Education in China. Education and Vocation.Vol.13 pp. 44-
Youth entrepreneurship strategies, & European Union, (2015). Ways to succeed with entrepreneurship education, Best Practice Guide (BPG) available At;
Zhang K. (2014). KAB The general director of the national promotion office Zhang Kun words of welcomeEB/OL. http://chuangye.cyol.com/content/2012-04/16/content_6068212.html.