آسیب شناسی آموزش غیرحضوری مهارت‌های خوانداری و نوشتاری دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی شهرستان پاکدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده رفاه دانشگاه غیر انتفاهی

2 دانشکده رفاه

چکیده

مقاله حاضر با هدف آسیب‌شناسی آموزش غیرحضوری مهارت خواندری و نوشتاری پایه اول ابتدایی در شهرستان پاکدشت انجام گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر این اساس از طرح پژوهش کیفی و روش داده بنیاد استفاده گردید. مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل 15 نفر از معلمان پایه اول ابتدایی شهرستان پاکدشت و 7 نفر از متخصصان و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌‌ریزی آموزشی و دفتر تالیف کتب درسی بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند با معیار اشباع نظری انتخاب شدند. در ادامه یافته‌های مربوط به مصاحبه‌ها با روش داده بنیاد و کدگذاری اشتراس و کوربین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده آسیب هایی شامل آسیب روش محور، آسیب هدف محور، آسیب محتوا محور، آسیب ارزشیابی محور، آسیب فعالیت یاددهی-یادگیری محور، آسیب‌های نیاز و زمینه محور، آسیب‌های مرتبط با مواد و منابع و امکانات، آسیب یادگیرنده محور و آسیب معلم محور بود که فرایند آموزش غیرحضوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Virtual Teaching of Reading and Writing Skills of First Grade Elementary Students Pakdasht City

نویسندگان [English]

  • alireza amini zarrin 1
  • zahra shafie 2
  • zahra rabbani 2
1 Refah non- profit college academic faculty member
2 refah university
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of pathology of virtual teaching of reading and writing skills in the first grade of elementary school in Pakdasht city. The research was applied in terms of purpose, and based on this, a qualitative research design was used. The participants of the research included 15 first grade elementary teachers of Pakdasht city and 7 specialists and experts from the educational research and planning organization and the textbook authoring office, who were selected based on the purposeful sampling method with theoretical saturation quality. Next, the findings related to the interviews were analyzed by the grand theory method and Strauss and Corbin coding. The results indicated pathologies including method-based, goal-oriented, content-oriented, evaluation-oriented, teaching-learning, activity-oriented, need-based and context-oriented pathologies, and also pathologies related to materials and resources and facilities, learner-oriented, and teacher pathologies. It was the axis that affects the process of non-attendance education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • reading and writing skills
  • distance learning
  • first grade
خان‌حسنی‌عثمانوند،زهرا. (1390). بررسی اثر محیط دو زبانه کردی-فارسی بر پیشرفت سواد خواندن، پایانامه کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور،تهران مرکز،دانشکده علوم انسانی،گروه زبانشناسی و زبان‌های خارجی.
دادرس،محمد،نقیب‌زاده،میرعبدالحسین.(1386). زبان مساله‌ای معرفتی و تربیتی در آراء فیلسوفان و مربیان، اندیشه‌های نوین تربیتی،دوره3، شماره3 .صفحات95-
رضاپور، ابراهیم.(1393). تعامل نحو و زبانشناسی اجتماعی: تحلیلی جامعه شناختی بر کاربرد چند ساخت نحوی فارسی بر اساس نظریه‌ تنوعات زبانی. فصلنامه علمی-پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه  الزهرا(س). صفحات78-105
ضرابیان،فروزان.(1390). طراحی و تدوین الگوی برنامه یادگیری الکترونیکی املای فارسی، مجله‌ تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 6، شماره2، صفحات 127تا144.
عربی‌جونقانی،احمد،سلطانی،اصغر،اسمی،کرامت.(1396). تبیین ویژگی‌های ارزشیابی مطلوب برنامه درسی زبان‌آموزی در دوره‌ی ابتدایی، فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، سال7 شماره17،صفحات 109- 131.
عظیمی،اسماعیل،موسوی‌پور،سعید.(1393). تولید چند رسانه‌ای آموزشی دیکته یار و اثر بخشی آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی با ناتوانی یادگیری املا شهر اراک، فصلنامه‌ ناتوانی‌های یادگیری، سال 4 شماره 12.
فرج‌مهرابی،زینب.(1396). بررسی تاثیر استفاده از نرم‌افزار کیف الکترونیکی برمهارت خواندن و نوشتن دانش‌آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهرتهران در سال تحصیلی95-96
فلاح‌زاده،زهرا.(1399). تاثیر استفاده ازفناوری در آموزش درس مطالعات اجتماعی پایه‌ی چهارم ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان،فصلنامه علمی- تخصصی،دوره 2، شماره 2.صفحات103-125.
کلانی،سارا،اصغری نکاح،محسن،غنایی‌چمن‌آباد،علی.(1394). اثربخشی برنامه‌ی مبتنی بر بازی‌های نرم‌افزاری با رویکرد زبان‌شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال خواندن، مجله‌ی ناتوانایی‌های یادگیری. دوره4، شماره4، صفحات66-84.
کولایی نژاد،جمال‌الدین.(1389). روانشناسی آموزش و خواندن، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
موسوی، سیدمریم، جعفری، فائزه (1399). آموزش مجازی در دوران کرونا،فرصت‌ها و چالش‌ها، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های علمی و کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت،صفحات1-9هرمزگان.
موسوی، سیدمریم، خلخالی، شقایق،عباس‌زاده، سمیرا (1399). بررسی تحلیلی چگونگی نوآوری درسی در زبان‌آموزی دوره ابتدایی ایران.
میزانی‌سرگزی،نرگس،حیدری‌آبروان،محمدجواد،عسکری،مهتاب،خوش‌خواهش،رویا.(1399). کرونا و چالش‌های آموزش مجازی در ایران،دومین کنفرانس روانشناسی علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره
نصرتی، راضیه و حیدرزادگان، علیرضا (1397) فرصت­ها و چالش­های فضای مجازی در نظام یاددهی و یادگیری دانش­آموزان دوره دوم متوسطه بر اساس سند تحول، ، نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران (فضای مجازی و فلسفه تربیت)، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
وکیلی‌فرد،امیررضا،مهدوی،محمدامین،خدادادیان،مهدی.(1391). ابزارهای آموزش زبان فارسی درمحیط مجازی: ازطراحی تا اجرا.پژوهش‌نامه‌ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. سال1، شماره2، صفحات 61-82.
Basilaia, G., & Kvavadze, D. Transition to online education in schools during a SARS-CoV-2 coronavirus (covid-19) pandemic in Georgia  (.(2020
FaysalAnouti, Mohammad, (EP) Rouadi, Naim, (2020). The Online learning Experiment in the Intermediate and Secondary Schools in lebanon during the Coronavirus(COVID-19) Crisis
Yulia, H. (2020). Online Learning to Prevent the Spread of Pandemic Corona Virus in Indonesia. ETERNAL (English Teaching Journal), 11(1).