چون بمیرد مدرسه دنیای ما گردد «تباه »!

سخن سردبیر

نویسنده

استاد برنامه ‏ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده

به یاد می‎آورم که در منطقه محل زندگی دوران کودکی من، یکی از شرکا که اصولاً نقش باغبان را عهده‏دار بود، عمده‏ترین تلاشش آن بود تا درختی جدید به بار نیاید! او در تصورات خود از این به‎بارنیامدن منافعی داشت که از بارآمدن آن حاصل نمی‎شد! وقتی سایر شرکا به کشت نهال اقدام می‎کردند، ایشان مسئولیت داشت تا به آبیاری آن بپردازد و به ظاهر هم چنین می‎کرد. این ظاهر عمل ایشان بود. او به واقع قبل از آبیاری مقداری نفت پای ریشه این نهال‌ها می‏ریخت و یا آنها را به میزانی بالا می‎کشید و مجدد به جای خود برمی‎گرداند؛ به نحوی که مشخص نشود جابجا شده‎اند. این عمل ایشان ریشه‏های ضعیف نهال‌های نوکشته را نابود می‎کرد و آنها بعد از مدتی خشک می‏شدند. به ظاهر ایشان آبیاری می‎کرد تا برآیند اما به واقع آبیاری می‎کرد تا اعمال تخریبی خود را بپوشاند!
ظاهر این بود که درخت به موقع کاشته شده، آبیاری شده، سبز هم شده و بعد خشکیده! پس برای علت‎یابی خشکیدن تلاش‌ها صورت می‎گرفت. چه فرضیه‎ها که مطرح می‎گشت و هر یک با شواهدی مردود شمرده می‎شد تا به این نظریه می‎رسیدند که «کرم از خود درخت است!» یعنی اینکه نهال‎ها مشکل داشته‎اند. بار دیگر به ایشان وجوهی داده می‎شد تا سال بعد از شهری دیگر نهال نو آورد و بکارد! آنها نیز در سال بعد می‎خشکید! مالکان کم کم پذیرفتند که اصولاً زمین‌های آنان واجد شرایط کشت درخت نیستند! فقط زمین‌های همان شریک که خود باغبان هم محسوب می‎شد چنین کششی دارند!
قصه مدرسه نوین در ایران امروز همین گونه است! 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

When school dies, our world will be "destroyed"!

نویسنده [English]

  • Nematollah Mousapour
Professor of Curriculum develpoment,, Department of Educational Sciences, Hormozgan University, Bandar Abbas
چکیده [English]

When school dies,  our world will be "destroyed"!

کلیدواژه‌ها [English]

  • School
  • new school
  • education
  • higher education
سخنرانی دکتر نعمت‏الله فاضلی با عنوان «آیینی‎شدن دانشگاه در ایران» (8 اردیبهشت 1401، دانشگاه فرهنگیان هرمزگان)
سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه در کارگاه «روشهای تدریس نوین با رویکرد پژوهش‎محور» (7 تیر ماه 1401)
موسی‏ پور، نعمت‏الله. (1401): برده‎پروری یا بنده‎پروری؟ آموزش و برنامه درسی ایران در قرن چهاردهم چه راهی را طی کرده و به کجا رهسپار است؛ فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال هفدهم، شماره 64، بهار 1401: 54 – 1
 
دوره 17، شماره 65 - شماره پیاپی 65
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
مرداد 1401
صفحه 1-6
  • تاریخ دریافت: 03 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1401