کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
شناسایی حقوق فرهنگی - آموزشیِ شهروندان و راهبردهای تحقق آن در نظام تعلیم و تربیت ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

ابراهیم یاقوتی


تبیین ابعاد و مؤلفه‌های هنر و زیبایی شناسی و تحلیل آن بر اساس آثار و آرای جان دیویی

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 99-126

اکبر پرویزی؛ سید صادق زمانی؛ مرزبان ادیب منش


ارزیابی ظرفیت کتاب‌های درسی بخوانیم دوره ابتدایی از حیث تطابق با چارچوب سنجش مطالعه پرلز 2016

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 183-204

اکرم حمیدی نصرآباد؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ عبدالوهاب سماوی


تحلیل محتوای اشعار فارسی دوره ابتدایی بر اساس زبان و عاطفه

دوره 12، شماره 47، اسفند 1396، صفحه 125-144

ملیحه نیازیان؛ کامیان خزایی


لزوم بازاندیشی در محتوای کتاب‌های درسی ریاضی پایه هفتم و هشتم از منظر استدلال و اثبات

دوره 12، شماره 46، آذر 1396، صفحه 59-84

فاطمه احمدپور؛ محمدرضا فدائی؛ ابوالفضل رفیع پور