کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 8
1. شناسایی چارچوب نظری مؤلفه‌های برنامه درسی کنجکاو محور و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالا دستی آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

محسن دیبایی صابر


2. مقایسه میزان توجه به ساحت‌های شش‌گانه تربیت در کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی قبل و بعد از اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

عباس زارعی؛ حسین قربانپور آرانی؛ سمیه باقری


3. تبیین ابعاد و مؤلفه‌های هنر و زیبایی شناسی و تحلیل آن بر اساس آثار و آرای جان دیویی

دوره 16، شماره 60، بهار 1400، صفحه 99-126

اکبر پرویزی؛ سید صادق زمانی؛ مرزبان ادیب منش


4. ارزیابی ظرفیت کتاب‌های درسی بخوانیم دوره ابتدایی از حیث تطابق با چارچوب سنجش مطالعه پرلز 2016

دوره 15، شماره 59، زمستان 1399، صفحه 183-204

اکرم حمیدی نصرآباد؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ عبدالوهاب سماوی


6. تحلیل محتوای اشعار فارسی دوره ابتدایی بر اساس زبان و عاطفه

دوره 12، شماره 47، زمستان 1396، صفحه 125-144

ملیحه نیازیان؛ کامیان خزایی


7. لزوم بازاندیشی در محتوای کتاب‌های درسی ریاضی پایه هفتم و هشتم از منظر استدلال و اثبات

دوره 12، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 59-84

فاطمه احمدپور؛ محمدرضا فدائی؛ ابوالفضل رفیع پور