دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، اسفند 1393، صفحه 1-128 
2. بررسی اثر محیط دوزبانه کردی- فارسی بر پیشرفت سواد خواندن

صفحه 23-38

علی‌اصغر کاکوجویباری؛ مریم السادات غیاثیان؛ سمیرا خان حسنی


6. توزیع و استمرار واژه های هدف کتاب فارسی دوم ابتدایی

صفحه 113-128

محمد نوریان؛ شهین نعمت زاده؛ اقدس حسینلو