نویسنده = علیرضا عصاره
تعداد مقالات: 4
1. ماهیت و دلالت یادگیری مبتنی بر پروژه در گستره برنامه درسی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1395، صفحه 95-134

مریم یوسفی؛ علیرضا عصاره؛ علی حسینی خواه


3. رابطه باورهای معرفت‌شناختی و جهت‌گیری‌های تدریس معلمان

دوره 10، شماره 36، بهار 1394، صفحه 45-70

ابوالقاسم بهجت؛ هاشم فردانش؛ سید محمدرضا امام جمعه؛ علیرضا عصاره