مطالعه فراترکیب دستاوردهای برنامه روایت پژوهی برای معلمان و دانشجومعلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

چکیده: روایت پژوهی یکی از رویکردهای توسعه حرفه ‏ای معلمان و دانشجومعلمان است. هدف از این پژوهش، مطالعه دستاوردهای برنامه روایت پژوهی برای معلمان و دانشجومعلمان بود. این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب انجام گرفت. از 150 منبع یافت شده طی مراحل فراترکیب، 60 سند با معیارها انطباق داشت که مورد مطالعه قرار گرفتند. در نتیجه ترکیب یافته ‏ها 2 مقوله اصلی، و 15 مفهوم استخراج گردید. سؤال پژوهش این بود که بر اساس نتایج پژوهش‏ها، روایت پژوهی چه دستاوردهایی برای معلمان و دانشجومعلمان داشته است؟ به منظور پاسخ به این سؤال، با توجه به محدودیت پژوهش‏ های داخلی، پایگاه ‏های داده‏ های خارجی مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‏ ها، کدگذاری، طبقه ‏بندی و مضمون‏ یابی شدند. پس از انجام مراحل پژوهش فراترکیب، نتایج مطالعه نشان داد روایت پژوهی این امکان را برای معلمان به وجود می‏ آورد تا هویت حرفه ‏ای خود را تغییر داده و دانش، مهارت و نگرش‏ های حرفه ‏ای خود را توسعه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Meta-Synthesis of the Achievements of the Narrative Inquiry Program for Teachers and Student Teachers

نویسندگان [English]

  • Zohreh Karami 1
  • Farhad Seraji 2
1 Department of Education, Farhangian University
2 Department of Education, Bu-Ali Sina University of Hamedan
چکیده [English]

Abstract: Narrative inquiry is one of the approaches to the professional development of teachers and student teachers. The purpose of this study was to study the achievements of the narrative inquiry program for teachers and student teachers. This study was conducted using a Meta-Synthesis method. Out of the 150 sources found during the Meta-Synthesis steps, 60 documents were consistent with the criteria and were placed under study afterwards. As a result of synthesizing the findings, two main categories and 15 concepts were extracted. The research question was that according to the results of the researches, what have been the achievements of narrative inquiry for teachers and student teachers? In response to this question and due to the scarcity of researches conducted nationally, international databases were studied. Findings were coded, categorized and themed. After all the Meta-Synthesis procedures were completed, the results showed that narrative inquiry enables teachers to change their professional identity and develop their professional knowledge, skills, and attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievements
  • Teachers
  • Student Teachers
  • Narrative Inquiry

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398
  • تاریخ دریافت: 10 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 28 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 آذر 1398