کلیدواژه‌ها = دوره متوسطه
تعداد مقالات: 4
1. طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی تلفیقی سواد انرژی در دوره اول متوسطه

دوره 13، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 89-124

سمیه مولا؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب؛ عبدالرحمان نامدار


3. طراحی الگوی برنامه درسی هنر آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه اول)

دوره 10، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 133-154

رضا صابری؛ امیرحسین کیذوری؛ سکینه محبی امین؛ مجتبی پور کریمی هاوشکی


4. رابطه باورهای معرفت‌شناختی و جهت‌گیری‌های تدریس معلمان

دوره 10، شماره 36، بهار 1394، صفحه 45-70

ابوالقاسم بهجت؛ هاشم فردانش؛ سید محمدرضا امام جمعه؛ علیرضا عصاره