نویسنده = موسی پیری
تعداد مقالات: 3
2. طراحی الگوی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی

دوره 13، شماره 48، بهار 1397، صفحه 141-168

زهرا نجار؛ بهنام طالبی؛ موسی پیری؛ جهانگیر یاری


3. ارزیابی وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه

دوره 12، شماره 45، تابستان 1396، صفحه 119-142

موسی پیری؛ سیروس اسدیان؛ مرتضی محمدزاده