نویسنده = خلیل غلامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ماهیت علمی تحقیقات انجام شده‌ اقدام‌پژوهی توسط معلمان دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 38، پاییز 1394، صفحه 105-134

مصطفی قادری؛ خلیل غلامی؛ بهیه خاطری صفت