نویسنده = محمود عبایی کوپائی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی پیامدهای ارزشی و مهارتی آموزش زیبایی شناسی

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 65-98

ناهید مهرجو؛ محمد نوریان؛ داریوش نوروزی؛ محمود عبایی کوپائی