نویسنده = محمد نوریان
تعداد مقالات: 2
1. مولفه ها و اهداف آموزشی بازی های بومی- محلی در راستای یادگیری و توسعه مهارت های دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

محمد نوریان؛ فاطمه یوسفی؛ مرتضی سمیعی زفرقندی


2. الگوی پیامدهای ارزشی و مهارتی آموزش زیبایی شناسی

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 65-98

ناهید مهرجو؛ محمد نوریان؛ داریوش نوروزی؛ محمود عبایی کوپائی