نویسنده = علی رضا قاسمی زاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش برنامه درسی پنهان در هدایت دانش‌آموزان دوره متوسطه به سمت رشته علوم انسانی

دوره 13، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 125-150

پری مشایخ؛ علی رضا قاسمی زاد؛ زهرا محقق پور