دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، آذر 1393، صفحه 1-164 
درک مفهوم کسر توسط دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی

صفحه 133-164

ابراهیم ریحانی؛ شهرناز بخشعلی‌زاده؛ ملیحه دوستی