تأثیر رویکرد درس پژوهی معلم بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 44، خرداد 1396، صفحه 1-26

سید رضا بلاغت؛ علیرضا حیدرزادگان؛ حدیثه اسلامی مهدی آبادی


دلالت های تربیتی مفهوم دانش قدرتمند برای نظریه برنامه درسی

دوره 11، شماره 42، آذر 1395، صفحه 1-30

علی زند؛ محمود مهرمحمدی؛ هاشم فردانش


گونه شناسی تجارب دینی دانش آموختگان دبیرستانی و میزان انطباق آن با اهداف اعتقادی نظام آموزشی ایران

دوره 9، شماره 33، شهریور 1393، صفحه 1-30

بهارک اعظمی؛ نعمت اله موسی پور؛ خسرو باقری؛ مجید علی‌عسگری


بسوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی

دوره 12، شماره 46، آذر 1396، صفحه 1-34

مقصود امین خندقی؛ علی مهدوی خواه


سنجش آثار برنامه درسی غیررسمی دانشگاه فرهنگیان در تحقق رسالت تربیت معلم

دوره 12، شماره 47، اسفند 1396، صفحه 1-36

نعمت اله موسی پور؛ لیلا فلاحتی؛ مهدی مزینانی


سخن سردبیر

دوره 13، شماره 48، خرداد 1397، صفحه 1-4


سخن سردبیر

دوره 13، شماره 49، شهریور 1397، صفحه 1-4


سخن سردبیر

دوره 13، شماره 50، آذر 1397، صفحه 1-4


سخن سردبیر

دوره 13، شماره 51، اسفند 1397، صفحه 1-4


ارزیابی ظرفیت کتاب‌های درسی ریاضی دوره متوسطه اول در ترویج یادگیری عمیق مفاهیم

دوره 14، شماره 52، خرداد 1398، صفحه 1-30

محمد مهدی دری؛ Abolfazl Rafiepour؛ فاطمه دری


تبیین منطق برنامه درسی آموزش علوم بر مبنای فلسفه علم رئالیسم استعلایی

دوره 14، شماره 53، شهریور 1398، صفحه 1-26

یونس امیراحمدی؛ سعید ضرغامی؛ خسرو باقری؛ یحیی قائدی


ارتقای سواد مالی و تصمیم گیری مالی از طریق برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای

دوره 14، شماره 54، آذر 1398، صفحه 1-36

زهرا گویا؛ اطهر فیروزیان؛ سهیلا غلام آزاد


سخن سردبیر: اثر تربیتی ویروس کرونا!

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 1-4

نعمت اله موسی پور


فهم گونه‌های تعامل معلم-شاگردی در کلاس‌های درس از منظر نظریه انسان عامل

دوره 18، شماره 69، تیر 1402، صفحه 1-36

بهناز بهادری؛ زهرا نیکنام؛ نعمت الله موسی پور؛ خسرو باقری نوع پرست


توصیف تجربه دانش‌آموزان کورد پایه اول در‌ مواجهه با گفتمان مدرسه

دوره 18، شماره 68، خرداد 1402، صفحه 1-32

سارا احمدزاده؛ زهرا نیک نام؛ نعمت الله فاضلی


چون بمیرد مدرسه دنیای ما گردد «تباه »!

دوره 17، شماره 65، مرداد 1401، صفحه 1-6

نعمت اله موسی پور


سناریوهای بدیل برنامه درسی دوره ابتدایی در افق 1415: رویکردی آینده‌نگارانه

دوره 18، شماره 71، بهمن 1402، صفحه 1-28

10.22034/jcs.2024.166898

الهام یوسفی همدانی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ یاسمین عابدینی؛ محسن طاهری دمنه


آیا خدا اینجا حضور دارد؟ پرسش از الهیات در حوزه مطالعات برنامه درسی

دوره 18، شماره 70، مهر 1402، صفحه 1-40

مرتضی نقره ای؛ مقصود امین خندقی


ارائه مدل مفهومی طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی (IDMSN) و اعتبارسنجی آن

دوره 11، شماره 40، خرداد 1395، صفحه 7-32

لیلا چراغ ملایی؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی؛ غلامعلی منتظر؛ علیرضا انصاری