کلیدواژه‌ها = دانشگاه فرهنگیان
تعداد مقالات: 6
3. ارزشیابی شایستگى تولید و اجرای آزمون‌های تحصیلی در دانشجومعلمان آموزش زبان و ادبیات فارسی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1399، صفحه 111-144

حیدر قمری؛ نعمت اله موسی پور؛ محمد شادروی‌منش


5. مدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی‌های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی تربیت معلم شایسته محور

دوره 13، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 5-44

پوران خروشی؛ احمد رضا نصر اصفهانی؛ ابراهیم میرشاه جعفری


6. سنجش آثار برنامه درسی غیررسمی دانشگاه فرهنگیان در تحقق رسالت تربیت معلم

دوره 12، شماره 47، زمستان 1396، صفحه 1-36

نعمت اله موسی پور؛ لیلا فلاحتی؛ مهدی مزینانی