کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
واکاوی تجارب مربیان بهداشت از آموزش جنسی در مدارس (مطالعه موردی: مدارس پسرانه متوسطه اول شهراصفهان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

امیرحسین جنتیان؛ فرزانه واصفیان؛ بدری شاه طالبی


طراحی و اعتبار سنجی چارچوب پیشنهادی برنامه درسی دوره اول ابتدایی در مدارس عشایری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

احد عظیمی آقبلاغ؛ داود طهماسب زاده شیخلار؛ فیروز محمودی؛ کیومرث تقی پور


الگوی جاری تلفیق بهزیستی در برنامه های درسی فراگیران دوره دوم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1402

10.22034/jcs.2024.189613

محبوبه شاه جوان؛ حسین مومنی مهموئی؛ مرضیه عالی؛ تورج فلاح مهنه


طراحی الگوی مناسب برنامه درسی دوره پیش دبستانی در ایران مبتنی بر نظریه زیست بوم شناختی

دوره 18، شماره 70، مهر 1402، صفحه 105-130

محمد پناهنده پور؛ سید احمد هاشمی؛ مختار رنجبر؛ عباس قلتاش


ویژگی های برنامه درسی کارآفرینی فناورانه در دوره ابتدایی

دوره 18، شماره 68، خرداد 1402، صفحه 57-78

سمیه خاوری؛ فرهاد سراجی؛ محمد رضا یوسف زاده چوسری


برنامه درسی در میعادگاه حقیقت

دوره 17، شماره 67، بهمن 1401، صفحه 1-12

رحمت اله مرزوقی


طراحی الگوی برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان (نظریه داده بنیاد)

دوره 17، شماره 67، بهمن 1401، صفحه 35-56

مهین غلامزاده؛ نرگس کشتی آرای؛ زهره سعادتمند


بررسی الگوها و اهمیت تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی

دوره 17، شماره 65، مرداد 1401، صفحه 75-98

فاطمه رستمی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری


بررسی انسجام محتوای برنامه درسی در کتاب‌های درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه

دوره 17، شماره 66، مرداد 1401، صفحه 211-258

رسول بختیاری؛ عظیمه سادات خاکباز


ارائه الگوی غنی‌سازی برنامه درسی مدارس استعدادهای درخشان ایران: پژوهش داده‌بنیاد

دوره 17، شماره 66، مرداد 1401، صفحه 259-288

بهار رشیدی؛ احمد عابدی؛ قاسم نوروزی


طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی آموزش موسیقی

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 175-215

حبیب اله صیرفی؛ جعفر قهرمانی؛ داود طهماسب زاده شیخلار


تبیین عناصر برنامه درسی تربیت ‌اقتصادی در دوره آموزش عمومی

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 5-44

بتول سیدی؛ پروین احمدی


طراحی الگوی برنامه درسی خرد با تأکید بر دیدگاه استنبرگ

دوره 14، شماره 54، آذر 1398، صفحه 37-78

رضوان صفیان بلداجی؛ علی حسینی خواه؛ خسرو باقری؛ مجید علی عسگری


واکاوی وضعیت موجود آموزش نیکوکاری در مدارس ابتدایی (مطالعه پدیدارنگارانه)

دوره 14، شماره 53، شهریور 1398، صفحه 27-54

لیلا عیاری؛ علی حسینی خواه؛ نعمت اله موسی پور؛ مجید علی عسگری


برساخت‌های ذهنی مدیران آموزشی از برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای مدارس

دوره 14، شماره 53، شهریور 1398، صفحه 101-134

سید احمد هاشمی؛ جمشید امیدی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی


بررسی و تحلیل برنامه درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزش و پرورش

دوره 13، شماره 51، اسفند 1397، صفحه 105-144

فریبرز محمدی فارسانی؛ رضوا« حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی؛ محمود تلخابی؛ ابراهیم طلایی


مدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی‌های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی تربیت معلم شایسته محور

دوره 13، شماره 50، آذر 1397، صفحه 5-44

پوران خروشی؛ احمد رضا نصر اصفهانی؛ ابراهیم میرشاه جعفری


الگویی برای رهبری برنامه درسی در دوره ابتدایی ایران

دوره 13، شماره 48، خرداد 1397، صفحه 5-38

حسن ملکی؛ بابک سلمانی؛ عباس عباس پور؛ رضوان حکیم زاده؛ محمد حسن امیرتیموری