کلیدواژه‌ها = معلمان
شناسایی ردپای تلفیق در فعالیت‌های تربیتی نومعلمان دوره ابتدایی؛ یک مطالعه پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

مهدیه رحیمی؛ محمد جوادی پور؛ فرزانه تاری


گره‌های ارزشیابی توصیفی در آموزش مجازی از نظر معلمان، والدین و دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/jcs.2024.365855.1972

الهام عظیمی پور؛ مرضیه دهقانی؛ دکتر رضوان حکیم زاده


درک و نگرش معلمانِ سرگروه نسبت به درس «کار و فناوری» (مطالعه‌ موردی)

دوره 12، شماره 45، شهریور 1396، صفحه 95-118

محمدرضا عزتی؛ شهرام واحدی


تعیین ویژگی‌های الگوی مطلوب برنامه ‏درسی زبان‏آموزی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان

دوره 12، شماره 44، خرداد 1396، صفحه 81-108

احمد عربی جونقانی؛ اصغر سلطانی؛ کرامت اسمی