کلیدواژه‌ها = آموزش هنر
بررسی تأثیر آموزش هنر با رویکرد تربیت هنری بر علاقه به درس هنر و عشق به‌یادگیری

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 127-146

میمنت عابدینی بلترک؛ ملوکه رضایی زارچی


طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت‌های موردانتظار معلمان هنر (دوره‌های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر

دوره 13، شماره 50، آذر 1397، صفحه 109-142

آیدین مهدیزاده تهرانی؛ علیرضا عصاره؛ محمود مهرمحمدی؛ محمدرضا امام جمعه


طراحی الگوی برنامه درسی هنر آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه اول)

دوره 10، شماره 39، اسفند 1394، صفحه 133-154

رضا صابری؛ امیرحسین کیذوری؛ سکینه محبی امین؛ مجتبی پور کریمی هاوشکی