کلیدواژه‌ها = دوره دوم ابتدایی
الگوی جاری تلفیق بهزیستی در برنامه های درسی فراگیران دوره دوم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1402

10.22034/jcs.2024.189613

محبوبه شاه جوان؛ حسین مومنی مهموئی؛ مرضیه عالی؛ تورج فلاح مهنه


طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی آموزش مهارت‌های ارتباط بین‌فردی و اجتماعی در دوره دوم ابتدایی

دوره 16، شماره 62، آبان 1400، صفحه 47-81

مینا احمدیان؛ حسن ملکی؛ حسین اسکندری؛ نعمت اله موسی پور؛ علیرضا صادقی


ارزیابی میزان هم‌خوانی برنامه‌های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی‌های پژوهشی

دوره 12، شماره 44، خرداد 1396، صفحه 141-164

مهدی حسین پناه؛ مرتضی کرمی؛ حسین جعفری ثانی؛ حسین کارشکی