کلیدواژه‌ها = کارورزی
طراحی الگوی برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان (نظریه داده بنیاد)

دوره 17، شماره 67، بهمن 1401، صفحه 35-56

مهین غلامزاده؛ نرگس کشتی آرای؛ زهره سعادتمند


بررسی عوامل مؤثر بر اجرای مطلوب کارورزی در الگوی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش

دوره 12، شماره 45، شهریور 1396، صفحه 29-64

غلامحسین میکائیلو؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب؛ علی اصغر خلاقی