نویسنده = خسرو باقری
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی برنامه درسی خرد با تأکید بر دیدگاه استنبرگ

دوره 14، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 37-78

رضوان صفیان بلداجی؛ علی حسینی خواه؛ خسرو باقری؛ مجید علی عسگری


2. تبیین منطق برنامه درسی آموزش علوم بر مبنای فلسفه علم رئالیسم استعلایی

دوره 14، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 1-26

یونس امیراحمدی؛ سعید ضرغامی؛ خسرو باقری؛ یحیی قائدی