نویسنده = آرزو نجفیان
بررسی خوانایی کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی: پایه‌های اول تا ششم

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 113-140

فرشته سراج؛ بلقیس روشن؛ آرزو نجفیان؛ فاطمه یوسفی راد