نویسنده = علیرضا عصاره
ماهیت و دلالت یادگیری مبتنی بر پروژه در گستره برنامه درسی

دوره 11، شماره 42، آذر 1395، صفحه 95-134

مریم یوسفی؛ علیرضا عصاره؛ علی حسینی خواه


رابطه باورهای معرفت‌شناختی و جهت‌گیری‌های تدریس معلمان

دوره 10، شماره 36، فروردین 1394، صفحه 45-70

ابوالقاسم بهجت؛ هاشم فردانش؛ سید محمدرضا امام جمعه؛ علیرضا عصاره