نویسنده = نرجس رستگاری
شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در اجرای آموزش ترکیبی در آماده سازی دانشجو معلمان با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1401

نرجس رستگاری؛ پروین سالاری چینه


تحلیل ساختاری مولفه‌های آموزش بالینی در تربیت و آماده سازی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

دوره 13، شماره 50، آذر 1397، صفحه 171-200

نرگس رستگاری؛ نعمت اله موسی پور؛ فائزه ناطقی