نمایه نویسندگان

آ

 • آقاگل زاده، فردوس آموزش انتقادی: رویکردی کارآمد در تهیه و تدوین کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 151-178]
 • آل حسینی، فرشته تدریس به عنوان رشته عملی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 41-66]
 • آل حسینی، مترجم: فرشته ضربت جوزف شواب بر تدریس سطحی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 177-206]

ا

 • اعظمی، بهارک گونه شناسی تجارب دینی دانش آموختگان دبیرستانی و میزان انطباق آن با اهداف اعتقادی نظام آموزشی ایران [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 1-30]
 • اکبری شلدره، فریدون پژوهشی در رویکردها و روش‌های فارسی آموزی در ایران [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 5-22]
 • امینی‌فر، الهه شناسایی اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در معادله درجه اول [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 71-92]

ب

 • باقری، خسرو گونه شناسی تجارب دینی دانش آموختگان دبیرستانی و میزان انطباق آن با اهداف اعتقادی نظام آموزشی ایران [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 1-30]
 • بخشعلی‌زاده، شهرناز درک مفهوم کسر توسط دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 133-164]

پ

 • پیری، موسی نیازسنجی برنامه درسی زبان آموزی دانش آموزان پیش دبستانی مناطق دوزبانه، براساس مدل کلاین [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 39-62]

ح

 • حسنی، محمد بررسی سیر تحولات برنامه درسی تربیت اخلاقی در ایران با تأکید بر دوره عمومی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 57-92]
 • حسینلو، اقدس توزیع و استمرار واژه های هدف کتاب فارسی دوم ابتدایی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 113-128]

خ

 • خان حسنی، سمیرا بررسی اثر محیط دوزبانه کردی- فارسی بر پیشرفت سواد خواندن [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 23-38]
 • خدارحمی موسوی، فاطمه السادات بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی معلمان و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 129-150]
 • خسروی، رحمت اله جستاری پیرامون «نظریه عملی» شوآب و دلالت های آن برای آزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه درسی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 127-158]

د

 • داوری، حسین آموزش انتقادی: رویکردی کارآمد در تهیه و تدوین کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 151-178]
 • دوستی، ملیحه درک مفهوم کسر توسط دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 133-164]

ر

 • رفیع‌پور، ابوالفضل باورهای جنسیتی مرتبط با ریاضی در ذهن دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 117-132]
 • روشن، بلقیس ‏تأثیر درج کسره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اضافه بر سرعت و درک خواندن متون فارسی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 83-112]
 • ریحانی، ابراهیم درک مفهوم کسر توسط دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 133-164]

ز

 • زرقانی، اعظم از دیسیپلین محوری به سوی عمل گرایی: مروری بر سیر تحول آراء شوآب [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 159-176]

س

 • سراجی، فرهاد بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی معلمان و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 129-150]
 • سلسبیلی، نادر امکان‌سنجی کاربرد رویکرد برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر مدرسه به سه روش متمایز پذیرش، سازگارسازی و بازنگری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 92-128]

ش

 • شریفیان، فریدون مفهوم‌پردازی «کورر» و تحلیل نسبت برداشت‌های جدید ‌با تلقی نومفهوم‌گرایانه [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 31-56]

ع

 • عصاره، علیرضا تحلیل محتوای کتاب‌های ریاضی چهارم و پنجم ابتدایی بر مبنای الگوی آموزش خلاقیت پلسک [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 93-116]
 • علی‌عسگری، مجید گونه شناسی تجارب دینی دانش آموختگان دبیرستانی و میزان انطباق آن با اهداف اعتقادی نظام آموزشی ایران [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 1-30]

غ

 • غلامی، خلیل تأملی بر ماهیت تدریس با الهام از حکمت عملی شواب: با تأکید بر دانش عملی معلمان و تبیین ماهیت معرفتی آن [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 105-126]
 • غیاثیان، مریم السادات بررسی اثر محیط دوزبانه کردی- فارسی بر پیشرفت سواد خواندن [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 23-38]

ف

 • فتحی واجارگاه، کورش جستاری پیرامون «نظریه عملی» شوآب و دلالت های آن برای آزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه درسی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 127-158]
 • فرامرزپور، نوشین باورهای جنسیتی مرتبط با ریاضی در ذهن دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 117-132]

ق

 • قاسم پور مقدّم، حسین نیازسنجی برنامه درسی زبان آموزی دانش آموزان پیش دبستانی مناطق دوزبانه، براساس مدل کلاین [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 39-62]
 • قهرمانی، علی اصغر تحلیل محتوای کتاب‌های ریاضی چهارم و پنجم ابتدایی بر مبنای الگوی آموزش خلاقیت پلسک [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 93-116]

ک

 • کاکوجویباری، علی‌اصغر بررسی اثر محیط دوزبانه کردی- فارسی بر پیشرفت سواد خواندن [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 23-38]
 • کریمی‌کیا، خدیجه شناسایی اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در معادله درجه اول [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 71-92]
 • کمالی‌خمسه، فرحبخش شناسایی اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در معادله درجه اول [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 71-92]

گ

 • گرامی طیبی، مرضیه ‏تأثیر درج کسره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اضافه بر سرعت و درک خواندن متون فارسی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 83-112]
 • گویا، زهرا مدلی برای حرکت از توسعه حرفه ای به یادگیری حرفه‌ای معلمان ریاضی متوسطه در ایران [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 35-70]

م

 • مرتاضی مهربانی، نرگس مدلی برای حرکت از توسعه حرفه ای به یادگیری حرفه‌ای معلمان ریاضی متوسطه در ایران [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 35-70]
 • مصرآبادی، جواد طراحی، اجرای آزمایشی و اعتباربخشی آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 63-82]
 • مهربان، زهرا تلفیق؛ رویکردی مناسب برای ورود علم و فناوری نانو به محتوای برنامه درسی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 5-34]
 • مهرمحمدی، محمود درآمدی بر شوآب و شوآب شناسی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 11-40]
 • مهرمحمدی، محمود جستاری پیرامون «نظریه عملی» شوآب و دلالت های آن برای آزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه درسی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 127-158]
 • موسی پور، نعمت الله جستاری پیرامون «نظریه عملی» شوآب و دلالت های آن برای آزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه درسی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 127-158]
 • موسی پور، نعمت اله گونه شناسی تجارب دینی دانش آموختگان دبیرستانی و میزان انطباق آن با اهداف اعتقادی نظام آموزشی ایران [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 1-30]
 • موسی پور، نعمت اله تدریس موثر: نماد تمام نمای «عملی» بودن آموزشگر دانشگاهی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 67-104]

ن

 • نعمت زاده، شهین توزیع و استمرار واژه های هدف کتاب فارسی دوم ابتدایی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 113-128]
 • نوریان، محمد توزیع و استمرار واژه های هدف کتاب فارسی دوم ابتدایی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 113-128]

و

 • وفایی فر، گلاویژ نیازسنجی برنامه درسی زبان آموزی دانش آموزان پیش دبستانی مناطق دوزبانه، براساس مدل کلاین [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 39-62]