طراحی الگوی مفهومی برنامه درسی تلفیقی استم (علوم، فناوری، مهندسی، ریاضی) در دوره ابتدایی کشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه درسی مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید رجایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ،لویزان،تهران

4 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران ; ایران

5 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مفهومی آموزش استم تلفیقی در دوره ابتدایی کشور ایران انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه تحلیل محتوای کیفی است. جامعه پژوهش شامل کلیه پژوهش‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی از جمله پروکوئست، اسپرینگر، ساینس‌دایرکت، گوگل اسکالر، سیج و اریک از سال 2000 تاکنون و اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت ایران بود. نمونه‌برداری از هر دو منبع به روش هدفمند انجام شده در بخش پژوهشها، 46 مقاله و رساله و در بخش اسناد، سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 1404 ، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، اهداف و راهنمای برنامه‌های درسی علوم و ریاضی به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند. منطق طراحی برنامه های درسی استم تلفیقی در دوره ابتدایی با در نظر گرفتن کانونهای تمرکز رویکرد آموزشی تلفیقی استم بر اساس مبانی نظری و تحلیل پژوهشهای انجام شده در مورد طراحی و اجرای برنامه‌های درسی تلفیقی استم استنتاج گردید. سپس الگوی مفهومی بر اساس مدل اکرارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Model for the Integrated STEM Curriculum (Science, Technology, Engineering, Mathematics) in Primary Schools of Iran

نویسندگان [English]

 • maryam rezaei 1
 • mohamad reza emam jomeh 2
 • Gholamali Ahmady 3
 • alireza assareh 4
 • zahra niknam 5
1 PhD candidate of curriculum studies
2 assistant professor teacher training shahid rajaee university
3 Associate Professor ،Shahid Rajaei university, lavizan,Tehran
4 Associate Professor of humanities faculty. shahid rajaee university, tehran-iran
5 associate professor kharazmi university
چکیده [English]

A Conceptual Model for the Integrated STEM Curriculum (Science, Technology, Engineering, Mathematics) in Primary Schools of Iran
Abstract
This study aims to design a conceptual model for the integrated STEM education in Primary Schools of Iran. The qualitative content analysis was used to investigate all the related researches in the databases from 2000, including ProQuest, Springer, Science Direct, Google Scholar, Sage and Eric, as well as, the upstream documents of the Iranian education system. 46 selected sources and the documents of the fundamental transformation of Iran's education, Iran 20-year vision plan, Science and Mathematics Curriculum Objectives and Guidelines were selected through purposive sampling method. The logic of designing the Integrated STEM Curriculum in primary schools was inferred through focusing on the theoretical principles of the Integrated STEM education approaches and analysis of related researches. Finally, a conceptual model based on Acker model and the logic of integrated curricula was designed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Curriculum Model Design
 • Integrated STEM Curriculum
 • Qualitative Content Analysis
 • Primary Schools

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399
 • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 17 مهر 1399
 • تاریخ پذیرش: 07 آبان 1399